Translate

---------------------------------------------------------------------------------

08 февруари 2015

Местоимение "one" - дума заместител | dLambow

Местоимение "one" - дума заместител

 

Местоимението "one" - дума заместител на съществителното

В някои от случаите, местоимението "one" (в множествено число - "ones"), се използва като дума заместител на споменато по-рано съществително име, за да се избегне повторението му в изречението.
 • This book is mine, that one is his. Тази книга е моя, а онази - негова.
В неопределено лично значение указва всички хора, като цяло, включително и говорещия.
 • One must always do one's duty. Всеки трябва да изпълнява своя дълг.
 • One never knows what may happen. - Човек никога не знае какво може да се случи.
     
Местоимението "one" - дума заместител
Местоимение "one"Съгласуване на "one" със сказуемото.

Когато местоимението "one" се използва в ролята на подлог, сказуемото се поставя в 3-то лице, единствено число. Това е сравнително формален израз в речта. В разговорната реч по-често се използва "you".
 • You never know what may happen. - Човек (ти) никога не знае(еш) какво може да се случи.

Съчетаване на "one" с определение.

Особено често "one", като дума заместител на съществително, се използва в съчетание с различни форми на определение:

а) със стоящи пред "one" определения, изразени с указателни местоимения - this (these), that (thous).

 • This method is highly efficient, but that one is even better. - Този метод високо производителен, но другия е даже по-добър.

б) със стоят пред "one" определителен член "the" 

и всяко прилагателно и последващо определение, изразено или със съществително с предлог, или с определител за причастиен израз, или с подчинено определително изречение (със съюз или без съюз).
 • Our methods of work are more efficient than the ones used by your team. - Нашите методи на работа са по-ефективни от тези, които използвате във вашата бригада.
 • There are several interesting articles in your line here. Translate the one our professor has spoken about. - Тук има няколко интересни статии по Вашата специалност. Преведи тази (статия), за която говореше професора.

От приведените примери се вижда, че местоимението "one" или "ones" като дума заместител се превежда по различни начини на български език - "човек", "някой", "онзи", "всеки", неопределено "ти", "другия", "тези"..., които също са в неопределена форма.

----------------

7 коментара:

 1. Местоимението "one" може да се използва в качеството си на дума-заместител на съществително в единствено число. То може да приема и форма за множествено число - "ones", когато се използва вместо съществително в множествено число.
  Единствено число:
  - I haven't got a text-book. I must buy one. - Аз нямам учебник и трябва да си купя (един).
  Множествено число:
  - I don't like these yellow flowers. Let me have some red ones. - Аз не харесвам тези жълти цветя. Дайте ми от червените.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето някои примери:
   This one is your pencil. Where's mine? - Това е твоят молив. Къде е моят?
   My suit is darker than yours. - Моят костюм е по-тъмен от твоя.
   My flat is larg, but Petrov's one is larger. - Моят апартамент е голям, но този на Петров е по-голям.

   Изтриване
 2. Примери за употреба на местоимението "one" като дума заместител.

  My television-set is old, I must buy a new one. - Моят телевизор е стар, трябва да си купя нов.

  This story is more interesting than that one. - Този разказ е по-интересен от онзи.

  This exercise is more difficult than the one we did, yesterday. - Това упражнение е по-трудно от онова, което правихме вчера.

  ОтговорИзтриване
 3. Местоимението "one" като дума заместител или изобщо не се превежда, или се превежда със съответно местоимение. Ако се използва с определителен член или с указателно местоимение - се превежда с местоимението "този, това, тази..."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Местоимението "one" не се използва след притежателни местоимения, тъй като в тези случаи се използва самостоятелна форма на притежателни местоимения. То също не се използва и след съществителни в притежателен падеж.

   Изтриване
  2. Думата “one” в английски език може да заменя съществително име в единствено число, за да се избегне повторната употреба на вече споменат обект.
   These biscuits are delicious. Would you like one? - Тези бисквити са вкусни. Искате ли една?
   I’d like to buy a house. A big one with a garden. - Бих искал да си купя къща. Голяма, с градина.

   Изтриване
 4. Думата “ones” се използва за множествено число. И пред двете форми е допустимо да се поставят указателни местоимения, прилагателни и членове.
  one (singular) - ones (plural),
  this one / that one - these / those ones,
  the one - the ones,
  the black one - the black ones,
  a small one - (some) small ones.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: