Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Дроби (Fractions).

Дроби.

Дробите са не цели  числа (English numbers), представляващи някаква част (дял) от цяло число. Например, ако разрежем една пица на 8 равни части, в математиката те се наричат дялове. Всеки дял представлява една осма част от цялото (пицата) и се обозначава така 1/8.


Числител и знаменател.

В горния пример, 1 - е числител на дробта, а 8 - знаменател. Знаменателят показва на колко части сме разделили цялото, а числителят - колко такива части сме взели или имаме предвид. Ако за вечеря изядем 3 части от пицата, то за следващия ден ще останат 5/8 (пет осми) от нея.

Някои дроби имат особени названия:

 • 1/2 - половин
 • 1/3 - третина
 • 1/4 - четвъртина.
 • 1/2 - a (one) half
 • 1/3 - a (one) third
 • 1/4 - a (one) fourth/quarter


Правилни и неправилни дроби.

Ако числителя в една дроб е по голям от знаменателя, то това е неправилна дроб. Например, 11/8, което е равно на 1 3/8 - едно цяло и три осми. Ако числителя е по-малък от знаменателя, то тази дроб е правилна.

Има два вида дроби използвани в практиката:

----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

15 коментара:

 1. Простите дроби са известни в английски език като Common Fractions или Simple Fractions. Най-разпространените и често използвани в ежедневната реч от тях са:
  - 1/2 one half,
  - 1/4 one fourth (one-quarter),
  - 2/3 two thirds,
  - 7/16 seven sixteenths,
  - 1/10 или 0.1 one tenth,
  - 5 1/2 five and a half,
  - 2 1/4 two and a quarter .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веска Станева4:02 пр.об.

   В простите дроби числителя се обозначава с числително бройно, а знаменателя с числително редно. Ако числителя е точно единица, то знаменателя се поставя в единствено число.
   1/2 one second (a second):
   1/2 one half (a half)
   1/3 one third (a third)
   1/4 one forth (a forth)
   1/4 one quarter (a quarter)
   1/5 one fifth (a fifth)

   Изтриване
  2. Изговаряне на дробта 7/100 - seven hundredths, което е и седем процента.

   Изтриване
  3. 1/1000 - това е "one thousandth" - една хилядна.

   Изтриване
 2. Ако числителя на една обикновена дроб е по-голям от единица, знаменателя е в множествено число.
  1/1225 a one thousand two hundred and twenty-fifth
  2/3 two thirds
  2 3/4 two and three fourths

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Polinarita4:00 пр.об.

   Съществителните, следващи след дроб, имат форма за единствено число и пред тях при четене се поставя предлога "-of":
   2/3 metre - two thirds of a metre - две трети от метъра.

   Изтриване
 3. Досьо-26:22 пр.об.

  В десетичните дроби, дробната част се отделя от цялата с точка. Нулата може да се чете като: zero [zirou], naught [no:t], o [ou].
  1.4 one point four;
  0.2 zero (o, naught) point two;
  0.02 zero (o, naught) point o (zero) two.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Десетична дроб: 1.8
   one point eight;
   one and eight tenths
   Едно цяло и осем десети или едно точка осем.

   Изтриване
  2. Микото5:21 пр.об.

   Произнасяне на десетичната дроб една хилядна:
   .0001
   "point oh oh oh one" или "one ten-thousandth".

   Изтриване
 4. Petro_Fatd2:01 пр.об.

  1 / 2
  one half, a half - една втора.

  1 / 3
  one third, a third - една трета.

  2 / 3
  two thirds - две трети

  3 / 4
  three fourths - три четвърти.

  9 / 10
  nine tenths - девет десети.

  ОтговорИзтриване
 5. Как се произнася следната дроб 19.021 на английски език?
  - nineteen point oh (zero) two one или
  - nineteen point oh (zero) twenty one или
  - nineteen and twenty-one thousandths, което е
  - деветнадесет цяло и двадесет и една хилядни.

  ОтговорИзтриване
 6. Съществителните, следващи след смесени числа (цяла част и дроб), имат формата на множествено число и се четат без предлога "of":
  35 1/9 tons - thirty-five and one ninth tons - тридесет и пет тона и една девета.

  ОтговорИзтриване
 7. Дробните числителни (fractional numbers) в английски език представляват думи, с чиято помощ определяме количеството или реда на определени предмети при броене или пресмятане. Известни са ни количествени (бройни) и редни числителни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Marin_4eta6:14 пр.об.

   За да разберем тънкостите по употребата на дробни числителни в английски език, е необходимо да си спомним определена информация от курса по математика. Първото, което трябва да разграничим е, че има
   - обикновени дроби и
   - десетични дроби.
   Именно така стои въпроса и с английските дроби и това определя начина за тяхното изговаряне.

   Изтриване
 8. Mani_Danchov2:44 пр.об.

  В английски език, в простите дроби (common fractions), числителя се изразява с бройно (количествено) числително, а знаменателя - с редно. Числителят е цифра по-голяма от единица, а знаменателя има още и окончание "-s". Например:
  a half / one half - 1/2,
  a third / one third - 1/3,
  a fourth / one fourth / a quarter / one quarter - 1/4.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: