Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Дроби (Fractions).

Дроби.

Дробите са не цели  числа (English numbers), представляващи някаква част (дял) от цяло число. Например, ако разрежем една пица на 8 равни части, в математиката те се наричат дялове. Всеки дял представлява една осма част от цялото (пицата) и се обозначава така 1/8.


Числител и знаменател.

В горния пример, 1 - е числител на дробта, а 8 - знаменател. Знаменателят показва на колко части сме разделили цялото, а числителят - колко такива части сме взели или имаме предвид. Ако за вечеря изядем 3 части от пицата, то за следващия ден ще останат 5/8 (пет осми) от нея.

Някои дроби имат особени названия:

 • 1/2 - половин
 • 1/3 - третина
 • 1/4 - четвъртина.
 • 1/2 - a (one) half
 • 1/3 - a (one) third
 • 1/4 - a (one) fourth/quarter


Правилни и неправилни дроби.

Ако числителя в една дроб е по голям от знаменателя, то това е неправилна дроб. Например, 11/8, което е равно на 1 3/8 - едно цяло и три осми. Ако числителя е по-малък от знаменателя, то тази дроб е правилна.

Има два вида дроби използвани в практиката:

----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

15 коментара:

 1. Простите дроби са известни в английски език като Common Fractions или Simple Fractions. Най-разпространените и често използвани в ежедневната реч от тях са:
  - 1/2 one half,
  - 1/4 one fourth (one-quarter),
  - 2/3 two thirds,
  - 7/16 seven sixteenths,
  - 1/10 или 0.1 one tenth,
  - 5 1/2 five and a half,
  - 2 1/4 two and a quarter .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Веска Станева4:02 пр.об.

   В простите дроби числителя се обозначава с числително бройно, а знаменателя с числително редно. Ако числителя е точно единица, то знаменателя се поставя в единствено число.
   1/2 one second (a second):
   1/2 one half (a half)
   1/3 one third (a third)
   1/4 one forth (a forth)
   1/4 one quarter (a quarter)
   1/5 one fifth (a fifth)

   Изтриване
  2. Изговаряне на дробта 7/100 - seven hundredths, което е и седем процента.

   Изтриване
  3. 1/1000 - това е "one thousandth" - една хилядна.

   Изтриване
 2. Ако числителя на една обикновена дроб е по-голям от единица, знаменателя е в множествено число.
  1/1225 a one thousand two hundred and twenty-fifth
  2/3 two thirds
  2 3/4 two and three fourths

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Polinarita4:00 пр.об.

   Съществителните, следващи след дроб, имат форма за единствено число и пред тях при четене се поставя предлога "-of":
   2/3 metre - two thirds of a metre - две трети от метъра.

   Изтриване
 3. Досьо-26:22 пр.об.

  В десетичните дроби, дробната част се отделя от цялата с точка. Нулата може да се чете като: zero [zirou], naught [no:t], o [ou].
  1.4 one point four;
  0.2 zero (o, naught) point two;
  0.02 zero (o, naught) point o (zero) two.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Десетична дроб: 1.8
   one point eight;
   one and eight tenths
   Едно цяло и осем десети или едно точка осем.

   Изтриване
  2. Микото5:21 пр.об.

   Произнасяне на десетичната дроб една хилядна:
   .0001
   "point oh oh oh one" или "one ten-thousandth".

   Изтриване
 4. Petro_Fatd2:01 пр.об.

  1 / 2
  one half, a half - една втора.

  1 / 3
  one third, a third - една трета.

  2 / 3
  two thirds - две трети

  3 / 4
  three fourths - три четвърти.

  9 / 10
  nine tenths - девет десети.

  ОтговорИзтриване
 5. Как се произнася следната дроб 19.021 на английски език?
  - nineteen point oh (zero) two one или
  - nineteen point oh (zero) twenty one или
  - nineteen and twenty-one thousandths, което е
  - деветнадесет цяло и двадесет и една хилядни.

  ОтговорИзтриване
 6. Съществителните, следващи след смесени числа (цяла част и дроб), имат формата на множествено число и се четат без предлога "of":
  35 1/9 tons - thirty-five and one ninth tons - тридесет и пет тона и една девета.

  ОтговорИзтриване
 7. Дробните числителни (fractional numbers) в английски език представляват думи, с чиято помощ определяме количеството или реда на определени предмети при броене или пресмятане. Известни са ни количествени (бройни) и редни числителни.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Marin_4eta6:14 пр.об.

   За да разберем тънкостите по употребата на дробни числителни в английски език, е необходимо да си спомним определена информация от курса по математика. Първото, което трябва да разграничим е, че има
   - обикновени дроби и
   - десетични дроби.
   Именно така стои въпроса и с английските дроби и това определя начина за тяхното изговаряне.

   Изтриване
 8. Mani_Danchov2:44 пр.об.

  В английски език, в простите дроби (common fractions), числителя се изразява с бройно (количествено) числително, а знаменателя - с редно. Числителят е цифра по-голяма от единица, а знаменателя има още и окончание "-s". Например:
  a half / one half - 1/2,
  a third / one third - 1/3,
  a fourth / one fourth / a quarter / one quarter - 1/4.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: