Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 февруари 2015

Английският звук - æ | dLambow

Английският звук - æ (The English sound - æ)

 

Краткият английски звук [ æ ]

В българския език няма звук подобен на английското [ æ ]. Това е кратък, отворен звук. При произнасянето на [ æ ] е нужно ъглите на устата да се изтеглят малко  встрани, езика да се разположи максимално плоско в устата и енергично да се отпусне челюстта. Англичаните не отварят устата си, произнасяйки този звук, но умеят да поставят езика си плоско в устата.

The English sound - æ
Краткият английски звук [ æ ]

Правилно произнасяне на [ æ ].

За да заучите правилно произнасянето на английският звук [ æ ], е необходима енергична работа с челюстта. В идеалния случай трябва да се чува широк вариант на звука "е" с примес на звука "а". Този звук непременно трябва да научите да произнасяте правилно, за да произнасяте сходни думи с него, като:
 • "pan" - "pen".Сравнете как звучи [ æ ] в английските думи:

 • [ nærou ] narrow - тесен
 • [ mæp ] map - карта
 • [ æd ] add - добавям
 • [ fæmili ] family - семейство
 • [ ækt ] act - действие
 • [ bæd ] bad - лош
 • [ æn ] Ann - Ана
 • [ ælis ] Alice - Алиса
 • [ plæn ] plan - план
 • [ læmp ] lamp - лампа

Буквата "a" като [ æ ].

Писмено звука [ æ ] се предава с буквата "a", която се чете като [ æ ], ако след нея има една или няколко съгласни букви:
 • cat,
 • sand,
 • map,
 • plan,
 • Ann.

Разлики между [ e ] и [ æ ].

Обърнете внимание на разликата между краткия звук [ e ] и [ æ ]. И двата звука са кратки, но разликата между тях се състои в степента на откритост. Звукът [ æ ] е много открит, като при произнасянето му езика се поставя максимално плоско в устата, а челюстта се отпуска ниско. При произнасяне на [ e ] челюстта почти не се отпуска, езика е в основата на долните зъби, устните са разтегнати.
 • [ send ] - [ sænd ] – send - sand – пращам - пясък
 • [ sed ] - [ sæd ] – said - sad – казал - тъжен
 • [ bed ] - [ bæd ] – bed - bad – легло - лош
 • [ lend ] - [ lænd ] – lend - land – заемам - земля
 • [ pen ] - [ pæn  ] – pen - pan – писалка - тиган
Това са най-важните правила при заучаване на произнасянето на  английският звук [ æ ], които е желателно да усвоите добре, за да говорите правилно английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: