Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

18 февруари 2015

Предикативно прилагателно | dLambow

Предикативни прилагателни в английски език (Predicative adjective in the English language)

 

Предикативно прилагателно

Предикативното (сказуемното) прилагателно в английски език не е част от именната група, определяща съществителното. То по-скоро е допълнение към съединителната функция, която го съединява със съществителното. Мястото на предикативните прилагателни е след съединителния глагол (глаголът-връзка), но не пред съществителното.
  • The book is big - Книгата е голяма.

Предикативното прилагателно "big" (голяма) е съединено с глагола "is" (имащ съединителна функция) към съществителното "book" (книга), който определя.

Предикативно прилагателно
Предикативно прилагателно
 

Прилагателни само в атрибутивна позиция

Има прилагателни, които не могат да се употребяват и в предикативна и в атрибутивна форма. Някои се намират само в атрибутивна позиция (те не могат да изпълняват функции на сказуемо). Да разгледаме примери с думите "main" (главен) и "former" (бивш, предишен).Например:

  • This is the main goal. - Това е главната цел.
Ако се постави в предикативна форма:
  • This goal is main. – изречението става граматически невярно.

  • This is the former director. - Това е бившия директор.
При промяна на прилагателното в предикативна форма става:
  • This director is former. – изречението става граматически неправилно.

Прилагателни само в предикативна форма

Някои други прилагателни могат да се използват само в предикативна форма, което означава, че те не могат да се позиционират пред съществителното (в атрибутивна позиция). Пример за такова прилагателно е "alone" (сам).
  • This woman is alone - Тази жена е само.
В този случай, ако се опитаме да го поставим в атрибутивна форма:
  • This is analone woman. – ще се получи граматически невярно изречение.
Тоза са основните случаи на използване на предикативно прилагателно (Predicative adjective in the English language) в английски език. Още примери можем да споделим в коментарите.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: