Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Класификация на английските наречия по тяхното значение (Classification of English adverbs according to their meanings).

Заблуда за английските наречия.

Съществува известна заблуда, че английските наречия винаги завършват на –ly и винаги отговарят на въпроса How? (Как?). Това не е вярно, защото съществуват няколко вида наречия, според тяхното значение. Това е и целта на тази тема, да изясни класификацията на наречията според тяхното граматическо значение в английското изречение. Основните видове наречия се определят от функциите, които те изпълняват в изречението и по въпроса, с който ги разпознаваме.

1. Наречия за начин на действие (Adverbs of manner).

Отговарят на въпроса: Как? (How?)
He plays the piano well. – Той добре свири на пиано.
She cried desperately. – Тя вика отчаяно.

2. Наречия за място (Adverbs of place).

Отговарят на въпросите:  Къде? Накъде? (Where?)
We go abroad every year. – Ние пътуваме зад граница всяка година.
The woman heard a noise upstairs. –  Жената чу шум горе.

3. Наречия за време (Adverbs of time).

Отговарят на въпроса: Кога? (When?)
I can come tomorrow. –  Аз мога да дойда утре.
What are you doing now? – Какво правиш сега?

4. Наречия за честота (Adverbs of frequency).

Отговарят на въпроса: Как/колко често? (How often?)
They rarely eat out. – Те рядко се хранят навън.
I have my English lessons twice a week. -  Аз имам уроци по английски два пъти седмично.

5. Наречия за степен (Adverbs of degree).

Отговарят на въпроса: До каква степен? (To What extent?)
She likes modern art very much. – Тя много харесва съвременното изкуство.
He spoke loudly enough for us to hear. – Той говореше достатъчно високо, за да го чуваме.


Съществуват също и други видаве наречия, като:


6. Наречия усилители (Adverbs Intensifiers).

Усилват значението на прилагателни, други наречия или на глаголи.
He is rather tall. – Той е доста висок.
We get on really well.  – Ние го правим действително добре.

7. Фокус наречия (Focus adverbs)

Акцентират върху отделни думи в изречението:
Even the best student couldn’t answer the question. – Даже най-добрлия студент не би могъл да отговори на този въпрос.
Only Anna knows how to help us. – Само Ана знае как да ни помогне.

8. Наречия за гледна точка или свързване (Viewpoint adverbs and connectives).

Посочват гледната точка и помагат свързано да се представи информацията:
Fortunately, they managed to catch the train. – За радост, на тях им се удаде да хванат влака.
I overslept today. As a result I was late for work. – Днес се успах. В следствие на това, закъснях за работа.

Всеки вид наречие има своите особености и своето място в английското изречение и от горната класификация вие може да се ориентирате по-пълно по въпроса. Също следете и другите публикации за различните видове наречия, където тяхното значение се изяснява по подробно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: