Translate

---------------------------------------------------------------------------------

02 февруари 2015

Въпросително местоимение Who | dLambow

Въпросително местоимение Who? (Interrogative Pronoun Who?) — "кой"


Форма за въпросителното местоимение Who? — Кой?

Формата за въпросителното местоимение Who? — Кой? - в английски език се използва, когато то е подлог в изречението и се поставя във именителен падеж и това е официалната му употреба.

  • Who spoke that?
  • Who phoned you?
Interrogative Pronoun Who?

Форма за въпросителното местоимение Who?
Използване като допълнение в говоримия език вместо whom?

В говоримия английски език обаче може са срещне употреба на местоимението who и като допълнение. Иначе официалната му форма като допълнение е whom? — кого? — кому? и е във винителен падеж.
  • Whom did you see at your home?
  • To whom did you send that parcel

  • Whom do you know well here? - Вие кого познавате добре тук? - пряко допълнение
  • Whom does he always speak about? - Той за кого говори обикновено? - предложно допълнение
Но в разговорния език, местоимението who често се употребява в именителен падеж вместо допълнение.
  • Who go you know here? — Вие кого познавате тук?
  • Who is she speaking to? — Тя с кого разговаря?

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: