Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 февруари 2015

Зодии и английски език | dLambow

 

За кои зодии изучаването на английски език (Zodiac in English) е най-подходящо?

 

Зодиите на английски език с транскрипция и характеристика

(Signs of the Zodiac). Ето как се пишат зодиите на английски език, на латиница, транскрипцията за изговарянето им и периода на действие.

Зодии
Latin
Transcription
English
Период
Зодия
Овен
Aries [ ˈeəriːz ] The Ram 21 March – 20 April
Зодия
Телец
Taurus [ ˈtɔːrəs ] The Bull 21 April – 21 May
Зодия
Близнаци
Gemini [ ˈdʒemɪni ]
[ ˈdʒemɪnaɪ ]
The Twins 22 May – 21 June
Зодия
Рак
Cancer [ ˈkænsə ] The Crab 22 June – 22 July
Зодия
Лъв
Leo [ ˈliːəʊ ] The Lion 23 July – 21 Aug.
Зодия
Дева
Virgo [ ˈvɜːɡəʊ ] The Maiden 22 Aug. – 23 Sept.
Зодия
Везни
Libra [ ˈliːbrə ] The Scales 24 Sept. – 23 Oct.
Зодия
Скорпион
Scorpio [ ˈskɔːpɪəʊ ] The Scorpion 24 Oct. – 22 Nov.
Зодия
Стрелец
Sagittarius [ ˌsædʒɪˈteərɪəs ] The Archer 23 Nov. – 22 Dec.
Зодия
Козирог
Capricorn [ ˈkæprɪkɔːn ] The Goat 23 Dec. – 20 Jan.
Зодия
Водолей
Aquarius [ əˈkweəriəs ] The Water-Bearer 21 Jan. – 19 Febr.
Зодия
Риби
Pisces [ ˈpaɪsiːz ] The Fishes 20 Febr. – 20 March

Обикновено, носителите на английски език използват латинското наименование на зодиите (the Zodiac Signs) и транскрипцията е данена за него..  
 

Кратка характеристика на зодиите на английски език

(Brief description of the zodiac signs in English)

Астрологичната година започва с Овен на 21 март

Характеристика на зодия Овен (1th Zodiac Sign Aries)

 • (21 март  —  19 април)
 • Планета — Марс
 • Елемент (стихия) — Огън
Характеристика: Представителите на тази зодия са целеустремени и обикновено знаят какво искат. Въпреки това, поради прекомерен натиск, те не винаги успяват да получат всичко. Овните са страстни, темпераментни, честни и смели хора, благодарение на които всичко, което ги заобикаля, е изпълнено с устрем и енергия.
(March 21  —  April 19)
Planet  —  Mars
Element  —  Fire
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are purposeful and usually know what they want. However, due to excessive pressure, they do not always manage to get everything. Aries are passionate, temperamental, honest and brave people, thanks to whom everything around them is full of aspiration and energy.

Характеристика на зодия Телец (2th Zodiac Sign Taurus)

 • (20 април  —  20 май)
 • Планета — Венера
 • Елемент (стихия) — Земя
Характеристика: Представителите на тази зодия са скромни и романтични благодарение на Венера, планетата на любовта. Телците са склонни да бъдат надеждни, силни, търпеливи и отговорни хора. Но понякога те могат да проявят инат, безразличие и ревност. Като цяло Телецът е страхотен човек, който знае как да планира напред и да си поставя цели за постигане на обща цел, както и да управлява парите разумно и просто да се отнася към живота.
(April 20  —  May 20)
The planet is Venus
Element  —  Earth
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are modest and romantic thanks to Venus, the planet of love. Tauruses tend to be reliable, strong, patient and responsible people. But sometimes they can show stubbornness, indifference and jealousy. In general, Taurus is a great person who knows how to plan ahead and set goals to achieve a common goal, as well as manage money wisely and simply treat life.

Характеристика на зодия Близнаци (3th Zodiac Sign Gemini)

 • (21 май  —  20 юни)
 • Планета — Меркурий
 • Елемент (стихия) — Въздух
Характеристика: Представителите на тази зодия са бързи и интелигентни. За близнаците е важно постоянно да научавате нещо и да общуват с някого. Те знаят как да съпреживяват и да съчувстват. Въпреки това, поради изобилие от енергия, те стават неспокойни и не могат да вземат решения и да се фокусират върху едно нещо за дълго време.
(May 21  —  June 20)
The planet is Mercury
Element  —  Air
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are fast and intelligent. It is important for twins to constantly learn something and communicate with someone. They know how to empathize and empathize. However, due to the abundance of energy, they become restless and unable to make decisions and focus on one thing for a long time.

Характеристика на зодия Рак (4th Zodiac Sign Cancer)

 • (21 юни  —  22 юли)
 • Управлява се от Луната
 • Елемент (стихия) — Вода
Характеристика: Представителите на тази зодия олицетворяват майчинството. Раците са пазителите на огнището. От най-добрите им качества са креативността и чувствителността, а най-лошите  —  навика да манипулират някого и да бъдат песимисти. Въпреки, че представителите на този воден знак са домашни хора по природа, те никога няма да се откажат от едно вълнуващо пътешествие.
(June 21  —  July 22)
It is ruled by the moon
Element  —  Water
Characteristic: The representatives of this zodiac sign represent motherhood. Crabs are the guardians of the hearth. Their best qualities are creativity and sensitivity, and their worst are the habit of manipulating someone and being pessimistic. Although the representatives of this watermark are natives by nature, they will never give up an exciting journey.

Характеристика на зодия Лъв (5th Zodiac Sign Leo)

 • (23 юли  —  22 август)
 • Контролира се от  —  Слънцето
 • Елемент (стихия) — Огън
Характеристика: Представителите на тази зодия наистина се държат в живота като крале или кралици на "джунглата". Лъвовете могат да бъдат истински лидери  —  креативни и активни, но също така са склонни да бъдат понякога драматични, срамежливи, егоистични и арогантни. Препоръчва се да намерят баланс между тези качества. И все пак Лъвовете, като никой друг, умеят да „следват зова на сърцето“ и да не се страхуват от него.
(July 23 - August 22)
It is controlled by the Sun.
Element (element) - Fire
Characteristic: The representatives of this zodiac sign really behave in life as kings or queens of the "jungle". Leos can be real leaders - creative and active, but they also tend to be sometimes dramatic, shy, selfish and arrogant. It is recommended to find a balance between these qualities. Yet Leos, like no other, know how to "follow the call of the heart" and not be afraid of it.

Характеристика на зодия Дева (6th Zodiac Sign Virgo)

 • (23 август  —  22 септември)
 • Планети — Земя и Меркурий
 • Елемент (стихия) — Земя
Характеристика: Представителите на тази зодия са известни с вниманието си към детайлите, логиката и прагматизма. Девите са дълбоко предани, мили и щедри към хората. Девата обаче има и своите лоши страни. Представителите на този знак обичат да критикуват себе си и другите, както и да се тревожат за дреболии. Те работят повече от очакваното, забравяйки за почивка и забавления.
(August 23  —  September 22)
Planets  —  Earth and Mercury
Element  —  Earth
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are known for their attention to detail, logic and pragmatism. Virgos are deeply devoted, kind and generous to people. However, Virgo also has its downsides. Representatives of this sign like to criticize themselves and others, as well as worry about trifles. They work more than expected, forgetting about rest and entertainment.

Характеристика на зодия Везни (7th Zodiac Sign Libra)

 • (23 септември  —  22 октомври)
 • Планета — Венера
 • Елемент (стихия) — Въздух
Характеристика: Представителите на тази зодия са ориентирани към партньорство. Везните уважават неприкосновеността на личния живот на другия човек и знаят как да слушат. Те знаят какво и кога да кажат и кога е по-добре да мълчат. Представителите на този знак, като правило, са много мили, дипломатични, грижовни и щедри хора, които се опитват да правят само правилното нещо. Но те също така са склонни да таят злоба и да не поемат отговорност, дори ако станат участници в някакъв конфликт.
(September 23  —  October 22)
The planet is Venus
Element  —  Air
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are oriented towards partnership. Libra respects the privacy of the other person and knows how to listen. They know what and when to say and when it is better to remain silent. The representatives of this sign, as a rule, are very kind, diplomatic, caring and generous people who try to do only the right thing. But they also tend to harbor malice and not take responsibility, even if they become involved in a conflict.

Характеристика на зодия Скорпион (8th Zodiac Sign Scorpio)

 • (23 октомври  —  21 ноември)
 • Планети — Марс и Плутон
 • Елемент (стихия) — Вода
Характеристика: Представителите на тази зодия са ярък и проницателен зодиакален знак. Въпреки това, въпреки тази енергия, скорпионите често се оказват резервирани хора. Спокойствие и непринуденост – това е атмосферата, която представителите на този знак обичат да създават около себе си, независимо от това какво наистина чувстват.
(October 23  —  November 21)
Planets  —  Mars and Pluto
Element  —  Water
Characteristic: The representatives of this zodiac sign are a bright and insightful zodiac sign. However, despite this energy, scorpions often find themselves reserved people. Calmness and ease  —  this is the atmosphere that the representatives of this sign like to create around themselves, no matter how they really feel.

Характеристика на зодия Стрелец (9th Zodiac Sign Sagittarius)

 • (23 ноември  —  21 декември)
 • Планета — Юпитер
 • Елемент (стихия) — Огън
Характеристика: Представителите на тази зодия не обичат да се подчиняват, поради което често са на собствена вълна. В астрологията стрелците се смятат за весели и харизматични авантюристи със собствена философия, чиято същност е да направят този живот малко по-добър. Но дори и въпреки това, с течение на времето при тях идват по-дълбоки знания и мъдрост.
(November 23  —  December 21)
The planet is Jupiter
Element  —  Fire
Characteristic: Representatives of this zodiac sign do not like to obey, so they are often on their own. In astrology, archers are considered cheerful and charismatic adventurers with their own philosophy, whose essence is to make this life a little better. But even so, over time, deeper knowledge and wisdom come to them.

Характеристика на зодия Козирог (10th Zodiac Sign Capricorn)

 • (22 декември  —  19 януари)
 • Планета — Сатурн
 • Елемент (стихия) — Земя
Характеристика: Представителите на тази зодия не могат да се нарекат весели и лесни хора. Но това е за тяхно добро, защото те имат печеливши страни, които другите зодии нямат. Козирозите са силни и упорити хора, които обичат да постигат цели. Те са известни със своята отговорност, дисциплина и чувство за такт. Те са склонни да имат успешна кариера. Но в семейството и любовта с тях може да има проблеми, поради прекомерните им изисквания  —  те възлагат твърде големи надежди на другите.
(December 22  —  January 19)
Planet  —  Saturn
Element  —  Earth
Characteristic: The representatives of this zodiac sign can not be called cheerful and easy people. But this is for their good, because they have winning sides that other zodiac signs do not have. Capricorns are strong and persistent people who like to achieve goals. They are known for their responsibility, discipline and tact. They tend to have successful careers. But in the family and love with them there may be problems due to their excessive demands  —  they place too much hope on others.

Характеристика на зодия Водолей (11th Zodiac Sign Aquarius)

 • (20 януари  —  18 февруари)
 • Планети — Уран и Сатурн
 • Елемент (стихия) — Въздух
Характеристика: Представителите на тази зодия знаят не само как да уловят ритъма на живота, но и как да го създадат. Водолеите са бунтовници, които като никой друг са способни да намерят решения на стари проблеми и да проникнат в същността на това, което е наистина важно, без да се вслушват в мнението на другите. Въпреки това, понякога те могат да изглеждат безсърдечни и неподатливи. Те трудно изразяват чувствата си.
(January 20  —  February 18)
Planets  —  Uranus and Saturn
Element  —  Air
Characteristic: The representatives of this zodiac sign know not only how to capture the rhythm of life, but also how to create it. Aquarius is a rebel who, like no other, is able to find solutions to old problems and penetrate the essence of what is really important, without listening to the opinions of others. However, sometimes they can seem heartless and unyielding. They find it difficult to express their feelings.

Характеристика на зодия Риби (12th Zodiac Sign Pisces)

 • (20 февруари – 20 март)
 • Планети — Нептун и Юпитер
 • Елемент (стихия) — Вода
Характеристика: Представителите на тази зодия могат да изглежда прекалено романтични и мечтателни, но Рибите също могат бързо да се охладят, ако бъдат обидени или ако се отсете към тях с неуважение. Представен от две риби, плуващи в противоположни посоки, този знак винаги трябва да направи избор или да избере между единия или другия път  —  понякога реалността и техния фантастичен свят. Рибите са мъдри, щедри, имат развита интуиция, но поради прекомерна доверчивост, често се страхуват и тревожат за нещо.
(February 20  —  March 20)
Planets  —  Neptune and Jupiter
Element  —  Water
Characteristic: The representatives of this zodiac sign may seem too romantic and dreamy, but Pisces can also quickly cool down if they are offended or if you treat them with disrespect. Represented by two fish swimming in opposite directions, this sign must always make a choice or choose between one way or the other  —  sometimes reality and their fantasy world. Pisces are wise, generous, have a developed intuition, but due to excessive trust, they are often afraid and worried about something.

Рибите са 12-тия знак на зодиака и с тях завършва астрологичната година  —  на 20 март.

Кой език е подходящ за мен според зодията ми?

Понякога хората си задават въпроса “Кой език би се изучавал по-лесно и по-бързо?”. А рядко се случва да се замислят за обратното “А дали този език е подходящ за мен и ако не е, кой друг език би бил по-подходящ?” И тук веднага се повдига въпроса за критерия. По какво да ги сравняваме и подбираме тези езици.  По-едрина, по височина или …?


Zodiac and English
Кой език е подходящ за мен?

На помощ ни идват зодиите. 

Изучавайте чужд език според своята зодия. Ще го сравнявате по своите индивидуални психологически особености, залегнали традиционно в характеристиките на зодиите и това е може би най-правилния подход. Изучавайте чужд език според показателите на своята зодия. 

Някои статистически изследвания показват, че на едни хора по-лесно им се отдава изучаването на английски език, други остават възхитени от мелодиката на италианския, трети ги убий, но нещат да се занимават с друго, освен с японски език, за четвърти - не е сложна граматиката на немския или френския език и т.н.Английски език изучават ...

Оказва се, че английски език (Zodiac and English) най-лесно усвояват представителите на следните зодии - телец, стрелец, водолей.


Телците, 

например, при обучение по английски език, проявяват своето търпение и настойчивост. За тях всички събития в живота, в т.ч. и посещенията на езикови курсове, се подготвят с търпение и без да се бърза. Сериозно проучват финансовите въпроси, нужни са им гаранции. А гаранции могат да дадат само традиционните методи за изучаване на чужди езици и само традиционните езици. В резултат, именно английски език се научава от тях най-качествено и за дълго. 


Което е трудно да се каже за Водолеите. 

Те най-вече постигат знания в практиката. Не им се зубри граматика, а и за какво им е, при положение, че едва ли е нужна при общуването? Така разсъждават хората на бъдещето - Водолеите. Затова лозунг на водолея е: “Английският език е език на бъдещето!” И това ги мотивира да учат именно английски.


Подобно мнение изразяват и Стрелците. 

Те също не са против обучението по чужди езици по време на общуване, но те не забравят и за граматиката, разбирайки, че без нея е трудно да говориш правилно. За техните психологически особеност най-подхождат дистанционните курсове за обучение по чужди езици (в т.ч. и на английски език), отколкото - присъствените.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: