Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 февруари 2015

Точка и запетая in English | dLambow

Точка и запетая (Semicolon) в английски език

 

Използване на точка и запетая.

Използването на точка и запетая е един от пунктуационните знаци в английски език (виж тук също ...). Прилага се в официалната писмена реч, в случаите на дълги изречения и синтактичо сложни конструкции.

Точка и запетая в английски език
Semicolon in English1. За свързване на прости изречения в състава на сложно изречения, които не са съединени помежду си със съюз.

 • Some people can write well; others can not. - Някои хора могат да пишат добре, а други не могат.
 • The engine started; the bus set into motion. - Двигателят запали и автобуса тръгна.

2. За свързване на главни изречение, съединени с наречия, като:

 • however – при това, но;
 • furthermore – а освен това, в добавка на това;
 • consequently – следователно.
 • Speeding is illegal; Furthermore it is very dangerous. - Превишението на скоростта е забранено, а освен това е и опасно.


3. За свързване на изречения, в които има вече утотребена запетая, даже ако изреченията са свързани със съюзи.

 • She lives in a small cottage in Stokite, miles from the nearest town; The cottage is without gas, running water or electricity. - Тя живее в малка къща в Стоките, на мили от най-близкия град; в къщата й няма газ, вода и електричество.

Определяне нуждата от точка и запетая.

За да определите дали в едно сложно изречение в английски език може да се употреби пунктуационен знак точка и запетая, е нужно да се попитате дали е възможно то да се разбие на прости изречения.
 • The engine started; the bus set into motion.
 • The engine started. - Двигателят запали.
 • The bus set into motion. - Автобусът тръгна (бе приведен в движение).

----------------

4 коментара:

 1. Точка и запетая (semicolon) е пунктуационен знак, който най-често се използва в английски език, за да раздели простите изречения в състава на безсъюзно сложно съставно изречение:
  "Injustice is relatively easy to bear; what stings is justice." H. L. Mencken.

  ОтговорИзтриване
 2. Точка и запетая, а не запетая е нужна за разделяне на простите изречения състава на безсъюзното сложното съставно изречение, което съдържа еднородни части, уводни фрази и други елементи, които могат да се разделят със запетаи:
  In 1800, a traveler needed six weeks to get from New York City to Chicago; in 1860, the trip by railroad took two days.

  ОтговорИзтриване
 3. Именно точка и запетая, а не запетая, се използва наличието на такива свързващи думи: accordingly,
  also,
  anyway,
  besides,
  certainly,
  consequently,
  conversely,
  finally,
  furthermore,
  hence,
  however,
  incidentally,
  indeed,
  instead,
  likewise,
  meanwhile,
  moreover,
  nevertheless,
  next,
  nonetheless,
  otherwise,
  similarly,
  specifically,
  still,
  subsequently,
  therefore,
  thus.

  ОтговорИзтриване
 4. Използването на точка и запетая е нужно при наличието в сложно съставно изречение на такива фрази като:
  - after all,
  - as a matter of fact,
  - as a result,
  - at any rate,
  - at the same time,
  - even so,
  - for example,
  - for instance,
  - in addition,
  - in conclusion,
  - in fact,
  - in other words,
  - in the first place,
  - on the contrary,
  - on the other hand.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: