Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Ударение в английски език (Word Stress in English)- словесно, фразово и логическо ударения.

Видове ударения.

Ударението в английски език (Word Stress in English) е въпрос от принципно значение и е пряко свързано с интонацията. Отличават се три вида ударения
 • Словесно,
 • Фразово и
 • Логическо.

Словесно ударение.

Словесно ударение в английски език или ударение в думите се използва в рамките на една отделна дума и от него зависи произношението (фонетиката) на думата. Ударение се поставя в думи с повече от една срички.

Означава се с апостроф [‘] пред ударена сричка. Поставя се само в транскрипцията на думата. Сложните думи обикновено имат две ударения - главно и второстепенно. В транскрибцията второстепенно ударение се означава с [,] пред ударената сричка:
 • engineer [,endʒi’niə].

Фразово ударение в английски език.

Фразовото ударение в английски език се използва в съчетание от думи и тази от тях, върху която то пада, се чете с подчертана интонация. Някои от думите във фразата се произнасят по-силно от останалите (неударени) думи. Такива ударени думи обикновено са носители на смисъла в съчетанието:
 • съществителни,
 • прилагателни,
 • основни глаголи,
 • числителни,
 • наречия,
 • въпросителни и
 • указателни местоимения.
А без ударение във фразите остават служебните думи и спомагателните глаголи. Неударени думи са:
 • съюзи,
 • предлози,
 • второстепенни глаголи,
 • лични и
 • притежателни местоимения.

Логическо ударение

Логическо ударение в английски език се използва, когато се налага да отделим дадена дума от някой израз или в изречение и това е валидно на нивото на цяло изречение. Например:
 • Where do you live?
 • What do you do?
----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

17 коментара:

 1. В английски език не бива всяка сричка да се произнася с еднаква сила. във всяка отделно взета дума ударението попада само върху една от нейните срички. Тази сричка се произнася по-силно и по-отчетливо, а всички останали - по-тихо и незабележимо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Усвояването на ударението в чужд език не е от най-лесните дейности, поради това, че изучаващия е натоварен с моделите на говорене в собствения си език и ако не обърне достатъчно внимание на този проблем, е възможно всичко друго да е точно и правилно, но все пак да си личи акцент, при това издайнически, в смисъл, че е възможно да се отгатне националността на говорещия по неговия акцент. Така че, често ни е трудно да преценим колко по български звучи нашия английски.

   Изтриване
  2. Фразовото ударение пада върху значещите части на речта - съществителни, местоимения, глаголи, прилагателни и наречия. То не бива да се поставя върху предлози, съюзи, междуметия - т.е. върху думи, които не носят в себе си лексически значение. Това е препоръка еднакво важна и при четене и при говорена на английски език.

   Изтриване
  3. За радост, поставянето на ударение в английски език, е доста добре определено. Най-очевидната тенденция е да се поставя ударение на първата сричка. От практична гледна точка, това означава, че ако не сте сигурни къде да поставите ударението и няма кого да попитате, слагайте го на първата сричка.
   'Compliment - похвала,
   'Standard — стандарт,
   но Bul'garia.

   Изтриване
 2. Рени Тон457:40 пр.об.

  За ударение може да се счита отделянето с някакво акустично средство на един от компонентите на речта:
  - сричка в състава на фонетична дума,
  - дума в състава на фраза,
  - фраза в състава на изречение,
  - някаква дума, за да се подчертае тейното особено значение - логическо ударение.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ударение, което е поставено на отделна сричка в думата, се нарича "словесно":
   - ‘paper,
   - pro’hibit,
   - re’lace.
   Това е обичайното ударение, към което всички сме привикнали, тъй като запомняме думата с конкретното й ударение.

   Изтриване
  2. Канди2:11 пр.об.

   Старайте се винаги на поставяте ударението на правилното му място и не само, когато се обучавате и упражнявате, но и когато четете новини за себе си или някаква друга информация, примерно - от Интернет. Много скоро, по този начин ще се обиграете по отношение на езиковия ритъм.

   Изтриване
 3. Лиса Денк0va11:02 сл.об.

  Акустични средства за изразяване на ударението.
  - височина на звука - тонично и музикално ударение;
  - сила на звука - силово или еспираторно ударение;
  - продължителност на звучене - количествено ударение;
  - отсъствие на редукция - качествено ударение.

  ОтговорИзтриване
 4. Интонацията в английски език е безсловесния показател за Вашия произход, за нивото на познаване на езика и за Вашите намерения в комуникацията. Затова преди да пристъпите към изучаване на непосредствените правила за четене, е добре да се запознаете с понятието за мелодика на езика. В неговия състав влизат следните части - ударение, ритъм, интонация.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Канита3:33 пр.об.

   Ключът към успеха се крие не само в ударението, но и в прочитането или произнасянето на смисловите групи с по-големи или с по-малки промеждутъци от време - т.е и от ритъма на речта. В идеалния случай, това би следвало да изглежда така:
   Give Jim | a green apple | please.

   Изтриване
 5. Ако искаме да акцентираме вниманието слушателя или на читателя върху отделна дума от изречението, то тогава използваме фразово ударение. Например:
  Give Ivan a GREEN apple, please. - Дай на Иван ЗЕЛЕНА ябълка, ако обичаш.
  В това изречение, фразовото ударение пада върху думата "GREEN" - зелена, тъй като искаме да подчертаем, че на Иван трябва да се даде именно зелена ябълка, а не някаква друга - червена или жълта.

  ОтговорИзтриване
 6. С помощта на логическо ударение могат да се отличат група думи (словесен израз) в изречението.Всяка група се отделя с пауза. Така на края се получава неравна плаваща реч.
  - Don’t let me spoil the soup. - произнасяйте това изречение като си тактувате пляскайки едновременно с ръце или като почуквате по масата или с крак, докато четете текста на глас.

  ОтговорИзтриване
 7. Petya_Tan8eva3:47 пр.об.

  Ритъм на говорени . Когато поставяте ударение, не е нужно рязко да отделяте всяка дума от останалите, нужно е между групите думи или словосъчетания да се правят паузи. Така се създава английския ритъм на говорене в темпо около 150 - 160 думи на минута.

  ОтговорИзтриване
 8. Когато заучавате думи, заучавайте ги с присъщото им ударение, а също проследявайте какво се случва с разновидностите от същото гнездо думи, с префикс, суфикс, различни окончания. Някои суфикси, имащи латински и гръцки произход, доста устойчиво фиксират ударението. При това, в думата без този суфикс, ударението може да пада на друга сричка.

  ОтговорИзтриване
 9. Суфикси на думи от гръцки и латински произход, като -tion, -cian и -cial пренасят ударението на предшестващата ги сричка.
  Inform — information
  Constitute — constitution
  Optic — optician
  Benefit — beneficial

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Wasillev.G.8:59 пр.об.

   Горното правило се отнася и за други думи с гръцки произход, завършващи на "-logy" или на "-(g)nomy":
   Geology,
   Economy.
   Добавянето на нови суфикси може да премества ударението:
   Geological,
   Economic,
   а може и да не го премества:
   Revolutionary,
   Physiognomist.
   Все пак има определен шаблон, който се повтаря в зависимост от конкретния суфикс или комбинация.

   Изтриване
  2. anit_dobrefff5:09 пр.об.

   Общо правило за приставките (префиксите) е, че при поставяне на ударение те се пропускат. В думи, идващи от латински лесно могат да се отделят латинските приставки: in-, en-, con-, com-, re-, de-, dis-, pre-, pro-, ex-, и други. Ударението в тези случаи ще пада на една от следващите сричти, все едно че няма приставки - обикновено първата сричка на корена на думата.
   Converge
   Deconstruct - две ударения
   Encompass
   Exchange

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: