Translate

---------------------------------------------------------------------------------

23 февруари 2015

Английски гласен звук "ʌ" | dLambow

Английски гласен звук "ʌ" (English vowel "ʌ")

 

Звук "ʌ"

Английският звук "ʌ" е кратка и ненапрегната гласна. При произнасянето на "ʌ" устата е полуотворена, устните са в неутрално положение, езикът е малко отдръпнат от основата на долните зъби. Ако произнасяме българското "а", то езика е доста отдръпнат от зъбите, а устните не са разтегнати. 

 

English vowel "ʌ"
Звук "ʌ"

Все пак, донякъде английския звук "ʌ" прилича на българското неударено "а", особено в края на думите, където потъмнява - оса, коса...

 • - much - много
 • - cup - чаша
 • - buck - самец - елен
 • - pun - игра на думи
 • - some - няколкоА ето сега няколко други примери с английски думи "ʌ"в транскрипция:

 • [ bʌt ] but - но
 • [ kʌm ] come - идвам
 • [ lʌv ] love - любов
 • [ kʌntri ] country - страна
 • [ dʌl ] dull - скучен
 • [ ʌs ] us - нас
 • [ gʌn ] gun - оръдие
 •  [ ʌgli ] ugly - грозен
 • [ sʌmə ] summer - лято
 • [ stʌdi ] study - уча се

В писмеността звука "ʌ" се предава чрез следните букви:


- буквата "u", ако след нея следват една или няколко съгласни:

 • just,
 • gun,
 • but,
 • dull,
 • under.

- буквата "o" пред m, n, v, th:

 • love,
 • сome,
 • mother,
 • front.

Разлики в произнасянето на звуците "ʌ" и [ a: ].

Добре било да направим разликата в произнасянето на краткия, ненапрегнат звук "ʌ" и дългото и напрегнато "a:". Разликата в двата звука "ʌ" и [ a: ] е не само в дължината и краткостта на произнасянето, но и в тяхното качество. При произнасянето на "ʌ" езика лежи в основата на долните зъби, а устните са неутрални. Това е по-преден звук, напомня  "а" в неударена сричка. Докато при произнасянето на "a:" езикът е отдръпнат от зъбите и устните са леко закръглени - с по-гъст тембър, дълбок оттенък и нисък тон.

Ето малко сравнителни примери за упражнение:

[ kʌm ] - [ ka:m ] / come - calm / идвам - спокоен
[ dʌk ] - [ da:k ] / duck - dark / патка - тъмно
[ lʌk ] - [ la:k ] / luck - lark / успех - чучулига
[ bʌt ] - [ ba:t ] / but - Bart / но - Барт (име)
[ pʌk ] - [ pa:k ] / puck - park / шайба - парк.
Това е възможно най-кратката и съдържателна информация за английски гласен звук[ ? ], съпроводена с доста примери по неговото произнасяне и сравнения.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: