Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 януари 2016

Квадратни скоби | dLambow

Квадратни скоби или [Square brackets].

 

Предназначения на квадратните скоби

Използват се много и различни видове скоби в английската пунктуация (Brackets in English punctuation) и едни от тях са квадратните скоби [ ] или Square brackets. Основните им предназначения са за въвеждане на:

 • - интерполации,
 • - забележки,
 • - коментари,
 • - позовавания,
 • - цитирания и др.

Square brackets
Square brackets
Ето един пример:

 • I have read some famous literature works, such as: Don Quixote [by Miguel de Servantes], and Ivanhoe [by Sir Walter Scott]. - Аз съм чел няколко известни литературни творби, такива като: Дон Кихот [от Мигел де Сервантес] и Айвънхоу [от сър Уолтър Скот].Използване на квадратни скоби.

Обикновено, квадратни скоби се използват в книги и списания, където се добавя някакъв коментар или разяснение към цитат, каквито предварително не е имало.
 • Head of XYZ Inc. added, that “It [the financial crisis] poses no threat for the future of the company.” - Представителят на компанията "XYZ" добави, че "Тя [финансовата криза] не представлява никаква заплаха за бъдещето на компанията".
Ако допълнителната информация се отделя със запетая, то тя е равнозначна по важност на това, което се описва и пояснява. Тирета в началото и в края на поясненията, ги подчертават. Използването на скоби показва, че допълнителната информация се дава към определена дума.
 • Ivan Ivanov, the historical fiction writer, lives in California.
 • Ivan Ivanov – the historical fiction writer – lives in California.
 • Ivan Ivanov [the historical fiction writer] lives in California.

Ако допълнителната информация се дава между две изречения, то първата дума в скобите се пише с главна буква и пояснението завършва с препинателен знак - точка, въпросителна или удивителна.
 • My mother was a good dancer. [That’s why my Dad asked her to prom!] When she was seven she started her ballet classes.
Ако информацията се дава по средата на изречението, то след затварящата скоба може да се постави препинателен знак (ако се налага), който се отнася към основното изречение.
 • When I am about to give up [usually it happens when I have no idea what to do next], I go running.
Думата "sic" означава на латински "така е" и се използва така [sic] – курсив, в квадратни скоби - поставя се в цитата при допусната от автора грешка и показва, че вината за грешката не е на цитиращия.
 • Ivanov wrote: “I don’n’t [sic] know how to spell.”
Това е основната информация по темата за квадратни скоби [Square brackets[ и някои важни пояснения за тяхното използване в английски език.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: