Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Структура на отрицателно изречение (Negative Sentence).

Отрицание (Denial).

Отрицанието е модификация на едно твърдение, променяща неговия смисъл в противоположен ("Аз искам вода." - "Аз не искам вода."). В английски език има определена структура за образуване на отрицателно изречение, като в случая ще изложим опростената формула.

Отрицателно изречение (Negative Sentence).

Английското отрицателно изречение е единия от двата вида разказни изречения -Narrative sentence и като такова, има следната структура:
 • 1. Подлог
 • 2. Начало на сказуемото
 • 3. Частицата "not"
 • 4. Окончание за сказуемото
 • 5. Именна част на сказуемото.

Ето примери:

 • I am not sleeping — Аз не спя.
 • The flight will not be delayed — Полетът няма да бъде задържан.
 • We have not seen you in a while — Ние не сме Ви виждали от известно време. или Отдавна не сме Ви виждали.


Форма на глагола в отрицателни изречения.

Както е във въпросителното изречение, глаголите в Present Simple, Past Simple и при отрицателни изречения (Negative Sentences) се привеждат във вида: "do/does/did + базовата форма".
 • He needs help. - Той се нуждае от помощ.
 • He does need help. — He does not need help. - Той не се нуждае от помощ.
 •      I like spiders. - Аз харесвам паяци.
 •      I do like spiders. — I do not like spiders - Аз не харесвам паяци.
 • The horse looked tired. - Конят изглежда уморен.
 • The horse did look tired. — The horse did not look tired. - Конят не изглежда уморен.

Отрицателни фрази (Negative Clause).

Освен конструкциите с частицата "not", отрицание може да бъде изразено и по друг начин, с помощта на отрицателна фраза (Negative Clause), в която се съдържат едно или няколко отрицателни думи (Negative Words). Такива са:
 • never (никога)
 • nobody (никой)
 • nothing (нищо)
 • nowhere (никъде)
 • none (никой)

Изречение с отрицателна фраза.

Трябва да се има предвид, че изречението с отрицателна фраза е различно от стандартното отрицание с частицата "not", и следва формата на разказно изречение.
 • There was nowhere to hide — Там нямаше къде да се скриеш.
 • He never drinks alone — Той никога не пие сам.
 • Nobody wanted to take action — Никой не искаше да предприема действиея.

Трябва да се отбележи, че според правилата за английска граматика, стандартното отрицателно изречение (Negative Sentence) е несъвместимо с използването на отрицателни фрази и думи в английски език. Например, не можем да кажем  "I do not know nothing" - Аз не знам нищо." понеже това се нарича двойно отрицание, нещо като "Никога не казвай никога."
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Микото11:38 пр.об.

  Важно е да си представим предлога "at" като точка в пространството:
  at home — в къщи;
  at school - в училище;
  at the table - на масата;
  at the lesson — на урок.

  ОтговорИзтриване
 2. Жеко-81:26 сл.об.

  Често в живота ни се налага не само да се съгласяваме, но и да казваме "не". В английски език, отрицателните изречения се построяват с помощта на частицата "NOT". Поставя се около глагола, но не може да стои сама и трябва да се присъедини към нещо.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. latinka_D.7:16 пр.об.

   Отрицанието е модификация на утвърждение, като променя неговия смисъл в противоположен (аз искам - аз не искам). Английското отрицание се образува по следната формула:
   - подлог - начало на сказуемо - not - край на сказуемо - именна част на сказуемо.
   I am not sleeping. - Аз не спа.
   The flight will not be delayed. - Полетът няма да бъде отложен.
   We have not seen you in a while. - Ние не сме Ви виждали от известно време.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: