Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Правила за пунктуация (English Punctuation rules)

Какво е пунктуация?

Пунктуация (от ср.-век. лат. punctuatio — от лат. punctus или punctum — точка) — са определен набор от правила за поставяне на препинателни знаци, разделящи думите на удобни за възприемане групи, които внасят ред в тези групи и помагат правилно да се възприема смисъла им.

Пунктуацията са правилата за използване на допълнителните писмени знаци (освен азбучните и фонетични букви) - т.н. препинателни знаци, служещи за обозначаване на ритмиката и мелодията на фразите или иначе казано - фразовата интонация. Пунктуацията е много важно средство за оформяне на писмената реч. Да се разбере значението на изречение, записано без препинателни знаци, понякога е много трудно. А ако се поставят необходимите препинателни знаци, значението му веднага се изяснява.

Първият знак за пунктуация - параграфос.

Предполага се, че първия знак за пунктуация е бил изобретен от Аристотел (384 - 322 пр. н. е.), за да обозначи с него изменение на смисловото значение. Наричал се е параграфос и представлявал кратка хоризонтална линия в долната част на началото на реда. В късното Средновековие на това място започнали да поставят буквата «с» като съкращение на capitulum (глава). А съвременната практика на отделянето на параграфите във вид на отстъп и с пропуснат (празен) ред е приета едва в XVII век.

Препинателни знаци.

Използването на знаци за разбиване на текста на малки смислови отрязъци е започнало около 194 г. Пр. н. е., когато граматика Аристофан Александрийски изобретил триточковата система за разбиване на текста на големи, средни и малки отрязъци. Затова правилно поставените препинателни знаци помагат да се постигне смислово разчленяване на изречението и да се установят смисловите отношения между думите и изразите в него. Неправилното поставяне на знаците може да изкриви смисъла и значението на изказването.

Пунктуационни знаци.

Чрез пунктуационните знаци могат да се отделят едни от други думи, изрази, изречения и отделни техни части, в резултат на което се облекчава произнасянето на написания върху хартия или по друг начин текст. Пунктуацията се е установила в английски език (English Punctuation rules) още преди векове, заедно с развитието на английската граматика и синтактическата теория.

На правилата за пунктуация е свойствена и определена изменчивост. Заедно с основните постулати, те включват и указания, отличаващи се от строго нормативните и допустимите варианти, основаващи се не само на смисловите атрибути на написания текст, но и на особеностите на неговия стилистичен характер.

Предназначение на пунктуацията.

Могат да се отличат три основни аспекта, определящи предназначението на пунктуационните правила в английски език (English Punctuation rules):
 • -    интонационно,
 • -    логическо,
 • -    синтактическо

Основните препинателни знаци са:


Може да се каже, че най-малкото, пунктуацията в английски език (English Punctuation rules) може да възпрепятства лъжливото тълкуване на думите, изразите и изреченията. Благодарение на нея може да се установи нагледен синтаксис и строеж на произносимите изречения.
-----
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

19 коментара:

 1. silondreta7:51 пр.об.

  Общо казано, пунктуацията на английски език съвпада с българската, но определени различия има, а известни затруднения предизвикват употребата на апостроф и запетая. Иначе, точка, въпросителен и възклицателен знак се поставят в края на изречението. Но точка се поставя също и след абревиатури и инициали на имена, макар че напоследък това се забелязва все по-рядко (NHL, BBC).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Тарантула-756:34 пр.об.

   Статута на чуждия език, като предмет за изучаване още в училище, значително се изменя, заради социално икономическите и политическите преобразования в обществата. Преди, изучаването на един или друг чужд език (английски, руски ...), се определяше в голяма степен от идеологически причини. А днес изборът е възоснова на полезност като средство за комуникация. Но независимо какви са мотивите за учене, някои технически подробности, като граматика, пунктуация, лексика..., си остават едни и същи.

   Изтриване
  2. Пунктуационната система на английския език макар да има сходства с българската, има и своите различия. Често се случва функциите на едни и същи препинателни знаци и начини за оформяне на сходни езикови явления, да не съвпадат. В български език пунктуацията зависи най-вече от синтактичната структура на изреченията, докато в английски синтактичните граници вътре в изречението не е задължително да се оформят пунктуационно.

   Изтриване
  3. Английската пунктуация е строго регламентирано понятие, но в същото време е възможно и известно творчество, но за да се изучи то, са нужни не малко усилия и навлизане в практическия език.

   Изтриване
  4. Тук са разположени добри справки и указания за ползване на всички препинателни знаци в английската пунктуация и към тях човек може да се възползва винаги, когато възникнат трудности при оформянето на писмена работа - съчинение, реферат или изследователска работа. Материалите са подходящи за ученици, студенти, учители и преводачи при работа над граматиката по английски език.

   Изтриване
  5. Катина5:46 пр.об.

   Punctuation Marks – препинателните знаци в английски език се използват по-рядко отколокото в български език и правилата са по.малко твърди за спазване. Иначе, в употреба са същите пунктуационни знаци - точка, въпросителна, удивителна, двоеточие и т.н. Овладяването на добрата пунктуация е умение да се направи правилен избор на нужното място, така че читателя да разбира написаното по възможно най-добрия начин.

   Изтриване
 2. Пунктуационния знак точка обикновено се поставя в края на такива съкращения, като
  - prof. (professor),
  - dep. (departure),
  - re. (regarding),
  - arr. (arrival) и др.
  Но ако в абревиатурата влиза последната буква на думата, то в този случай точка не е нужна.
  - St Mary's Hospital
  - Dr Rowell
  - 33, Pine Rd
  - United Goods Ltd

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Full Stop (англ.) или Period (амер.) е знака точка - поставя с в края на разказните изречения:
   Не was there. - Той беше там.
   I study English. - Аз уча английски.

   Изтриване
 3. Някои общоприети знаци за пунктуация в английски език:
  . – full stop / period (точка)
  ? – note of interrogation / question mark (въпросителна)
  ! – note of exclamation / exclamation mark (възклицателна)
  , – comma (запетая)
  ; – semicolon (точка и запетая)
  : – colon (двуеточие)
  – – hyphen (чертичка)
  ­­­­­­­­­— – dash (тире)
  … – dots (многоточие)
  ‘ – apostrophe (апостроф)
  [ ], ( ) – brackets / parenthesis (квадратни и кръгли скоби)
  “ “ – inverted commas / quotation marks

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако Ви се е налагало да учите английски език в училище, не може да не сте забелязали, че граматическия раздел "Пунктуация" е практически неосветен в училищните учебници и граматически справочници. Да се предаде в писмен вид устната реч, правилно да се оформи по смисъл, граматика и интонация - това е ролята на препинателните знаци. А цялата система от пунктуационни знаци и правилата за тяхното използване, се нарича "Пунктуация".

   Изтриване
 4. Владеенето на език е средство за взаимодействие между хората, начин за приобщаване към ценностите на друга култура, възможност за развитие на интелектуалните способности на човека. Част от това владеене е изучаването на граматиката, а част от нея е и пунктуацията.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Темата "пунктуация" е актуална в съвременния английски език, тъй като именно пунктуационните значи влияят на структурата, ритъма, тоналността, стила и смисъла на изреченията и текста като цяло. Те свидетелстват за наличието на логично ударение, показват границата на ритмичната група и подават сигнали за пауза.

   Изтриване
 5. Тано Дан42:16 пр.об.

  Общо, в употреба са около 14 пунктуационни знаци. Тук е описано приложението на основните от тях, така че всеки да може самостоятелно да усъвършенства своите знания по английски език, развивайки умения за разбиране на чуждестранната реч.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Неси 90дан3:32 пр.об.

   При пряка реч, препинателните знаци се поставят вътре в кавичките. Може да се използват единични кавички - ' ' или двойни - '' ''. Двойните кавички са били разпространени в ръкописните материали. Когато пряката реч се състои само от самия цитат, всички други препинателни знаци се поставят вътре, между кавичките.
   “How come I don't get any eggs and bacon? Why don't I have any milk in my cereal?”

   Изтриване
  2. Палома6:02 пр.об.

   Когато имаме пряка реч, представляваща изречение, която следва след цитат, трябва да поставим запетая, преди да затворим кавичките. Ако цитата завършва с въпросителна или удивителна, то тези пунктуационни знаци също се поставят преди затварянето на кавичките.
   "That's right," the guard said.
   "That's not her, I told you!" he shouted, pointing at the drawing.

   Изтриване
 6. Лиса Денк0va3:36 пр.об.

  Когато пряка реч е пред цитата, се поставя двоеточие. Самият цитат започва с главна буква и се поставя в кавички.
  Guy said the first: "I wonder how deep it is?"

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Когато един цитат се дели на две части с пряка реч, след края на първата част на цитата се поставя запетайка, а след това и затварящите кавички. След това, пак запетая в края на изречението, въвеждащо втората част от цитата. Следват кавичките за откриване на втората част на цитата, която вече не се пише с главна буква:
   "But I can assure you, Ginny," he added, "that you couldn't do better than Vogel."
   Така с пример пунктуацията става по-ясна и разбираема.

   Изтриване
  2. Когато цитата се образува от две пълносъставни изречения, след думите, влизащи в пряката реч, се поставя точка, а втората част от цитата започва с главна буква.
   - “Well,” his mother says. “I saw you kick a chicken, so you don't get any eggs."

   Изтриване
 7. PPenteros_233:14 пр.об.

  Когато края на цитата представлява край на цялата структура на пряката реч, всеки финален пунктуационен знак - точка, въпросителна, удивителна, се поставя преди закриващите пряката реч кавички:
  She didn't return his affection, but said: 'I have had to make an important decision.'
  He said only, 'May I walk home with you?'

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: