Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Използване на точка в английски език (full stop / period)

Точка като препинателен знак.

Като пунктуационен знак в английски език точката (full stop - в British English) или (period - в American English), наричана понякога и point или dot, обикновено се поставя в края на разказните изречения, за да изрази логична и завършена мисъл. В разговорната реч се изразява с дълга пауза. Счита се, че точката е най-лесния за заучаване пунктуационен знак. Образно казано, използваме точката като нож, с който да «отрежем» изречението на необходимата му дължина.
.

Произход на знака точка.

Символът точка (full stop / period) произхожда от древна Гърция, от времето на Аристофан, който въвежда система от пунктуационни знаци, в която височината, на която се поставя точката, води до различни нейни значения.
 • Високо поставената точка била наречена "periodos" и обозначавала завършена мисъл или изречение. 
 • Средно поставената точка била наричана "kolon" и обозначавала част от завършена мисъл. 
 • Ниско поставена точка се наричала "komma" и обозначавала част от част от завършена мисъл.

Примери за използване на точката в английски изречения.

 • The dog sat outside the door. — Кучето седеше отвън до вратата.
 • I was born in Bulgaria and now live in Rumania. — Аз съм роден в България, но сега живея в Румъния.
 • The class is over. — Урокът приключи.
 • Sofia is the capital of Bulgaria. — София е столицата на България.
 • The Dalai Lama is the spiritual leader of the Tibetan people. — Далай Лама е духовния водач на тибетските хора.

Много често точката се използва и при различните съкращения:

 • i.e. (латинското id est) = that is =  то ест
 • e.g. (латинското exempli gratia) = for example = например
 • I will be in between 6 a.m. and 7 p.m.
При това, в съвременния британски английски, използването на съкращения с точка накрая е по-малко разпространено, отколкото в американския английски.
 • Mister = Mr  (брит.) = Mr. (амер.)  = мистър, господин
 • Mistress =Mrs  (брит.) = Mrs. (амер.) =мисиз, стопанка (към омъжена жена)
 • kilogram = kg (брит.) = kg. (амер.)
 • USA  (брит.) = U.S.U. (амер.)

Особени случаи за използване на точка в английски език.

В някои съкращения като Dr, Mr, Mrs, Ms не се използва точка. В някои случаи, отделна, самостоятелна дума може да изразява зъвършена мисъл и изречение. В тези случаи се използва точка след думата. Това най-често са случаи на поздрав или заповед.


Например:

 • Goodbye.
 • Hello.
 • Stop.
Това са основните правила за използване (или неизползване) на точка (full stop / period), като пунктуационен знак в английски език. Ако се сетите за още, може да ги споделите в коментарите под тази тема.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. Мирена Димитрова11:10 сл.об.

  Понятията за "точка" се различават в английския и в американския варианти на езика:
  Full Stop – англ. / Period – амер. – и в двата случая означава "точка".

  ОтговорИзтриване
 2. Стеко7:45 пр.об.

  Точка се поставя в края на разказни изречения. Ето някои примери:
  I study English. - Аз уча английски език.
  Не was there. - Той беше там.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Точка може да се използва в края на въпросително по форма изречение, което има характер на молба:
   Could you give me this book. - Би ли ми подал тази книга?

   Изтриване
  2. Джери-237:00 пр.об.

   Използва се при някои абревиатури (съкратени думи), като например в случаите на:
   Dr или Dr. – doctor, доктор,
   Mr или Mr. – mister, господин,
   Mrs или Mrs. – mistress, госпожа,
   Prof. – Professor Nov. – November - ноември.

   Изтриване
  3. ursula_ckachinski4:55 пр.об.

   С точка се завършва разказно изречение:
   - отрицателно:
   She didn't come as she had promised. - Тя не дойде, както обеща.
   - положително:
   She did come as she had promised. - Тя дойде, както обеща.

   Изтриване
 3. Фирдес Мехмед6:23 пр.об.

  Точка се използва при съкращението на характерни думи в английски език:
  etc. – от латинското et cetera – и така нататък.
  co. – company - компания (фирма).
  i.e. – от латинското id est – то ест.
  e.g. – от латинското exempli gratia – например.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Алина Дан-2:02 пр.об.

   Използва се точка при съкращения в названията на страни или организации. Но понякога съкращението се използва и без поставяне на точка.
   USA или U.S.A.
   U.K. – United Kingdom

   Изтриване
  2. Точка не се използва в акроними (думи, състоящи се от началните букви на други думи или части от думи):
   NATO – North Atlantic Treaty Organization,
   UNESCO – United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.

   Изтриване
  3. Ако изречението завършва с абревиатура, която е обозначена с точка, то същата точка служи и за завършване на цялото изречение, т.е. не трябва тя да се удвоява.

   Изтриване
 4. В десетичните дроби цялото число се отделя от дробната част с точка. В този случай точката се чете "point" - [point]. А нулата е – nought [no:t]. Ако цялото число е равно на 0, то най-често не се чете.
  0.25 – nought point two five или point two five.
  57.5
  0.0001
  .45

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Penteros_633:49 пр.об.

   Една разновидност на десетичните дроби са цените. Следователно, обичайно приложение на точката, като пунктуационен знак, е и в обозначаването на парични единици или цени. Ето пример: $10.75 - десет долара и седемдесет и пет цента.

   Изтриване
 5. Точките се ползват и при обозначаване на часовото време, като разделя часовете и минутите:
  - 6.45 a.m. – английско,
  - 6:45 a.m. – американско.

  ОтговорИзтриване
 6. Мирена Димитрова3:07 пр.об.

  Според английските правила, точка не се използва никога в заглавията:
  - USA to Support Ecotourism - САЩ поддържат екологичния туризъм.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: