Translate

---------------------------------------------------------------------------------

10 октомври 2014

Удивителна в английски език | dLambow

 

Възклицателен знак в английски език (English Exclamation mark)

 

Удивителен знак

 

Какво е удивителна?

Удивителна (!) е препинателен знак, който изпълнява интонационно-изразителни и разделителни функции, който се поставя в края на изречението за изразяване на удивление, силни чувства, вълнение и други подобни.

 

Удивителна в английски език

Удивителния знак (exclamation mark, или exclamation point, или bang, или shriek, - !) в английски език е пунктуационен знак, който се използва в английската пунктуация обикновено след възклицание или заповед, за да изрази силно чувство, като
 • изненада, 
 • нетърпение, 
 • учудване, 
 • удивление, 
 • гняв, 
 • радост 

или висок тон или за да се наблегне на нещо. Най-често удивителната завършва изречението, но понякога се пише и след кратка остра фраза. Удивителният знак има и други наименования, които често се използват:

 • - възклицателен знак, 
 • - удивителна,
 • - възклицателна.

Възклицателен знак в английски език
Удивителна в английски език

Използване на английската удивителна

Използването на удивителна (English Exclamation mark) при писането е нещо като да се увеличи силата на гласа при говорене. Една от теориите за възникване на удивителната е, че идва от латинското «lo» - радост, като «l» се изписва над «o». Появява се в английски език около 15-ти век.
 • Glad to see you! — Радвам се да те видя!
 • What a lovely view you have here! — Какъв прекрасен изглед имаш тук!
 • That's fantastic! — Това е супер (фантастично)!
 • It was empty! — (Но) То е празно!


Три удивителни: Повторение на възклицателен знак

Няколко удивителни знака  - два, три или повече удивителни знака (!!!) след дума или изречение изразяват не толкова удивление, колкото вик, силна емоция. Такива не е прието да се използват в литературата и служебните преписки. Най-често може да ги срещнете в интернет. 

Приема се, че възклицателния знак, в неформални писма или e–mail-и, понякога може да се повтори няколко пъти (!!! - Три удивителни) за засилване ефекта от него, но това не се намира за правилно в официалния език и следва да се избягва, даже е проява на доста лош вкус и повече. Ето примери на изречения с три удивителни:

 • I'll never understand this language!!!!
 • This is a sensational result!!!
 • I'll never get it right!!!!
 • Remember, don't be late!!
 • He is so handsome!!!
  

Официално използване на удивителна

В по-формални случаи, като писането на есе или бизнес писмо се старайте изцяло да избягвате употребата на удивителната, като пунктуационен знак. Ето примери за използване на удивителна при кратки, възклицателни фрази, изразяващи по-силни чувства:
 • Hello! — Здрасти!
 • Watch out! — Внимавай!
 • Good heavens! — Господи!
 • That's unbelievable! — Това не е за вярване! 
 • Get out! — Излез навън!
 • Look out! — Внимавай!
 • No! — Не! Недей!
 • Do it now! — Направи го сега! Действай веднага!
 • Help! — Помощ!
 • Shut up! — Млъкни! 
 • Hi! — Здравей!
 • Stop! — Спри!
 • Go away! — Махай се!
 • I hate you! — Мразя те!
 • What a fantastic house you have!

Възклицателен знак се използва и след различни нечленоразделни възклицания, като:

 • Wow! — Иха!
 • Oh! — Ох!
 • Aaarrgh!
 • Boo!
 • Ouch!    

Други случаи на използване на удивителна

 

Изразяване на възклицание

Не въпросително изречение, което започва с "what" или "how" често изразява възклицание и изисква използването на възклицателен знак (удивителна):

 • What idiots I am!
 • What fools people can be!
 • What on earth are you doing! Stop!
 • How pretty she looked in that dress!
 

Използване на възклицателна

Допустимо е използването на възклицателна в някои случаи, когато искате да привлечете вниманието чрез прекъсване на речта или в средата на изречението:

 • On the (rare!) occasion when you use … — В случай, че (рядко!) Вие използвате …
 • We have some really(!) low-priced rugs on sale this week.

Понякога удивителна се използва, 

за да се изрази ирония, хумор или сарказъм:

 • What a lovely day! — Какъв чудесен ден! (няма що!)
 • That was clever! — Това беше (мооого) умно!

Това са основните приложения на удивителен знак (English Exclamation mark - наричана още удивителна, възклицателна или възклицателен знак) в английски език. Ако познавате и други приложения, може да ги споделите с примери в коментарите под тази тема.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: