Translate

---------------------------------------------------------------------------------

09 ноември 2015

Използване на квадратни скоби | dLambow

[ Using square brackets ]

Използване на квадратни скобки

Един от важните видове скоби (Brackets), които се използват сравнително често в пунктуацията на английски език, това е тяхната разновидност квадратни скоби (Square  Brackets [ ... ] - известни още като corchetes, closed brackets, hard brackets, brackets (US)). Използват се обикновено за потвърждаване на нещо. Текстът, който се включва в тях, обяснява нещо, което не е пряко свързано с темата в основното изречение. Например:
  • I [pronoun] love [verb] dark [adjective] chocolate [noun]. - Аз обичам тъмен шоколад.

Използване на квадратни скоби
Използване на квадратни скоби (Using Square Brackets)


Тук думите "Pronoun", "verb", "adjective" и "noun" са думи - обяснители, които не са част от изречението "I love dark chocolate", поради което трябва забележимо да се отделят от основните думи и това се прави с помощта на квадратни скоби.


Използване на квадратни скоби.

  • "According to Ivan, he said he 'couldn't believe it when he saw her [Maria] as they used to go to school together.' He was very surprised to see her after all these years."
Това (отгоре) е друг случай на използване на квадратни скобки е в цитатите, когато думите не се отнасят към самия цитат, а са включени в него като думи - обяснители. Квадратните скоби носят информационен характер, но не са основна част на цитата. Има и друго приложение, когато текста в тях посочва, че цитат е използван без изменение спрямо оригинала.
  • She had used [Tom Jones] for quite a number of examples now. - Сега, тя е използвала [ Том Джонс ] за цял ред примери.

В квадратни скоби се поставя съкращението [sic], което идва от латинското "sicut" - със значение “just as” - "точно както е". Поставянето на [sic] обозначава последваща грешка на автора, който се цитира в даденото изречение.
  • She asked for “a packet of Starburst" [ sic ]. - Тя помоли за пакет "взривяващи се звезди" [ както е в оригинала ].
Квадратни скоби се използват при интерполации, забележки, коментари, при насочване или цитиране на нещо.
  • I have read some famous literature works, such as: Don Quixote [by Miguel de Servantes], and Ivanhoe [by Sir Walter Scott]. - Аз четох някои известни литературни творби, като: "Дон Кихот" [на Мигел де Сервантес] и Айвенхо [на Сър Уолтър Скот].
Това е основната информация по темата за квадратни скобки [Square Brackets] и тяхното използване в английски език, заедно с няколко показателни примера. Отделна тема е използването на този сдвоен пунктуационен знак в областта на математиката, но това не е пряко свързано с изучаването на английски, поради което е възможно да го засегнем по-късно в коментарите под темата.

----------------

1 коментар:

4ani_123 каза...

Много често квадратни скоби се поставят, за да се отделят собствените пояснения в чужд цитат.
All morning I was dreading lunch, fearing his bizarre glares. [Bella does it all the time.] Part of me wanted to confront him and demand to know what his problem was.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: