Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 август 2015

Използване на запетая | dLambow

Използване на запетая в английски език (Using a comma in English)

Основното различие в използването на препинателни знаци между български и английски език е най-вече в използването на запетаята (the comma). В тази връзка са известни следните по-основни случаи:

Using a comma in English
Using a comma in English

Изброяване

Ако в изречението има изброени повече еднородни членове (три и повече), те се разделят със запетайка, а пред последния от тях се използва съюза "and", но не винаги.

 • We have bought cabbage, watermelon, and some bananas. - Ние купихме зеле, диня и няколко банана.

Изречение след описваното съществително.

 • Berlin, the capital of Germany, formerly was divided into eastern and western part. - Берлин, столицата на Германия, преди беше разделен на източна и западна част.

Уводни думи и обръщения.

 • By the way, the rain has stopped. - Междувременно, дъждът спря.
 • Well, I like this.
 • By the way, I also need money.
 • However, nobody drank much.

Въвеждане на причастни изрази.

 • Agriculture, remaining the main sector of our economy, provides employment for millions of people. - Селското стопанство, остава главен сектор в икономиката на нашата страна, осигурява милиони работни места.

Разделяне частите на сложно изречение.

 • The weather was excellent, and we decided to play badminton outside. - Времето беше чудесно и ние решихме да поиграем багминтон навън.
 • We arrived too late and were not allowed to board the plane. - Ние пристигнахме твърде късно и не ни разрешиха да се качим на самолета.

Отделяне на описателни определителни изречения.

 • The old book, which I had seen on the shelf of that bookshop, was gone. - Старата книга, която преди виждах на полиците на магазина, вече я нямаше.

Отделяне на обстоятелствени изречения, преди главното.

 • If you need this book so badly, I can lend it for a couple of days. - Ако на теб тази книга ти е толкова нужна, аз мога да я заема за няколко дни.
 • When it was convenient for him, he went to the office.

С думата "also" в началото на изречението.

 • Also, we noticed that the prices were going up.
 • We also noticed that the prices were going up.

Отделяне на допълнителна информация.

 • Yesterday I met John, who told me he was getting married.
 • A widow is a woman whose husband is dead.

Поредица еднородни определения.

 • Red, pink, yellow and white flowers filled the vases.

Части на сложни изречения, свързани с някой от съюзите - and, but, for, or, nor, while (в значение на but):

 • I dictated the letter, but she didn’t put it down correctly.

Думи, изразяващи противопоставяне.

 • I asked you to fill the document, not to destroy it.
 • Children should be seen, but not heard.

За отделяне въпросителната част в разделителни въпроси.

 • You saw this film, didn't you?
 • They haven't come today, have they?

Пред думите "too" и "either".

 • Не has been to London, too.

В датите за отделяне на дните и месеците от годините.

 • Не was born June 14, 1940.
 • April 8, 1872
 • ofia, July 12, 1972

В големи числа.

 • $1,000 a year
 • 1,767
 • 2,565,727
Това са основните случаи на използване на запетая (Comma) в английски език, придружени с конкретни показателни примери. Още за английските препинателни знаци има тук...

----------------

4 коментара:

 1. Запетая се използва в английския вариант (в американския се ползва двоеточие) при оформяне на делова кореспонденция, след обръщението:
  Dear Mr. Ivanov,
  I have received your letter... – англ.
  Dear Sir:
  I have received your letter... – амер.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Запетайката се използва за отделяне на пояснителните думи от пряката реч, ако няма други препинателни знаци:
   He asked, "How long will it take you." - Той попита, "Колко време ще ти отнеме?"

   Изтриване
 2. Запетая не се използва за отделяне на думите в градските адреси 115 Oxford Street, при обозначаването на страници - page 15, години - in the year 1986.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Запетая не се използва, когато подчинените изречения стоят след главното изречение. Ето примери::
   - I had to finish my work earlier to help mother.
   - It is important that you should be here tomorrow.
   - Our advice is that you should not smoke.
   Макар че при превод на български език - запетая ще се използва.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: