Translate

---------------------------------------------------------------------------------

28 юни 2015

Въпросителен знак ( ? ) | dLambow

 

Въпросителен знак (?) в английски език (Question mark in English Punctuation)

 

Какво е въпросителен знак (What is a question mark )?

Въпросителен знак ( "?" - Question mark или Interrogation mark) се поставя в края на въпросителни изречения, при това не само в английски език, но и в повечето индоевропейски езици.
 • - Do you understand what I say? - Ти разбираш ли какво казвам?
 • - It is good for you, isn't it? - Това е добре за теб, нали?
 Чрез използването на въпросителен знак може да се предаде още учудване или недоумение.
 • - Me write? - Аз ли да пиша?
 Въпросителният знак понякога се нарича с по-съкратени наименования като:
 • - въпросителна,
 • - питанка,
 • - чуденка.

Случаи на използване на въпросителна

При предаване на косвена реч обикновено въпросителна не се поставя.
 • - He asked where his red pencil was. - Тя попита къде е нейния червен молив.
 • - He asked when the rain started. - Той попита кога е започнало да вали.
 • - She answered where she had spent the rest of the day. - Тя отговори къде смята да прекара остатъка от деня.
Ако в косвен въпрос въпросително е главното изречение, то в този случай се използва въпросителна.
 • - Do you know when he will come? - Ти знаеш ли той кога ще дойде?
 • - Do you know when the rain started? - Ти знаеш ли кога започна да вали?

Въпросителен знак в английски език
Въпросителен знак

Кога се използва въпросителен знак?

Въпросителен знак ( "?" - Question mark in English Punctuation)  в английската пунктуация се поставя в края на въпросителни изречения, за да се изрази запитване. Т.е. че говорещия търси информация.
 • - Where is my book? — Къде е книгата ми?
 • - When did you finish writing that report? — Кога ще приключиш с писането на този доклад?
 • - Are there any letters for me this morning? — Има ли някакви писма за мен тази сутрин?

При запитване

При запитване се използва питанка, а също и когато искате да превърнете едно изявление в запитване, което означава, че говорещия се надява на отговор.
 • - Do you promise to finish going through these invoices?
 • - He didn't actually quit his job?

Поставяне на въпросителна (чуденка, питанка) "?"

Когато се използва при поставянето на специален, общ, алтернативен или разчленен въпрос, въпросителната (чуденката, питанката) служи като допълнително средство за предаване на въпросителен характер на изречението. Както знаем, основни средства за изразяване в английски език са лексическите и структурни показатели, като въпросителните думи, словореда, инверсиите и др. Но при отсъствието на такива показатели, само въпросителния знак в края на изречението му придава въпросителен характер.
 • -  When did the rain start? - Кога започна да вали?
Въпросителна се използва също и за изразяване на неувереност в написаното.
 • - Pythagoras, who died in 497 B.C. (?), was a great mathematician. - Питагор, който умира през 497 г. пр. н. е., е бил велик математик.

Въпросителна в изявление, което завършва с въпросителна дума.

Въпросителен знак (Question mark in English Punctuation)  се използва още когато едно изявление завършва с въпросителна дума и търсене на съгласие:
 • - So you got a promotion, eh?
 • - You found those books, didn't you?
 • - Just leave these books on my desk, OK?
 • - You didn't find those notebooks, did you? — Шефът й се чудеше, дали тя наистина е вършела своята работа по най-добрия възможен начин?
 • - The question was, was he really doing the best he could?

Въпросителен знак "?" в средата на изречението.

Във въпрос, който е вмъкнат в началото на изявлението, може да се постави въпросителен знак в средата на изречението, но без да се използва главна буква за останалата част от изречението:
- Was he really doing his job the best he could? His boss wondered. - Тук са като две самостоятелни изречения.
- Was she really doing the best she could? That was the question. — А тук са като едно изречение. Поставяне на въпрос в английски език


Директен въпрос

Въпросителен знак (Question mark in English Punctuation) се използва когато се вмъква директен въпрос в едно изказване. Ако въпросът е в края, той се отделя от останалото изречение със запетая. Използването на главна буква за частта с въпроса се използва за да бъде подчертан въпроса, но е рядко приложима:
 • - His boss wondered, Was he really doing his job the best he could?

Серия от въпроси

Когато се използва серия от въпроси, въпросителен знак се поставя след всеки от тях, даже когато те не са завършени изрази или изречения. Възможно е всеки въпрос да започва и с главна буква, но това все пак е въпрос и на преценка:
 • - The board members had to decide on a new course of action for the company.
    = Consider new financial reforms?
    = Expand?
    = Sell out?

Косвен въпрос

Не използвайте въпросителен знак в изречения, които съдържат индиректен въпрос:
 • - His boss wondered whether he was really doing his job the best he could.
 • - I kept asking myself how he had done it.
 • - He wondered where his book was. — Той попита къде му е книгата.
Но в края на коствения въпрос се поставя въпросителна, когато главното изречение е въпросително:
 • - Do you know when she will come? — Знаеш ли кога ще дойде тя?

Това са основните правила за поставяне или за непоставяне на въпросителен знак (Question mark in English Punctuation, наричан още въпросителна, чуденка, питанка) в края или в средата на изречението. Ако се сещате или знаете още - споделете ги по-долу в коментарите. За други знаци ...

----------------

7 коментара:

 1. Въпросителна се поставя в края на пряк въпрос. Да се използва въпросителната заедно с други препинателни знаци, като например "?!" - се счита за лош маниер. Но в писма от личен характер - да приятели, познати, роднини и др., това понякога се използва:
  She told you what?! - Тя какво ти каза?!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Старайте се да не бъркате въпросителен знак (Question mark) при косвена реч - там той не се използва.
   - She asked Maria if she had a meeting. - Тя попита Мария, дали тя е имала среща.
   - I wonder whether she will recover from the divorce. - Аз чудя, дали тя ще се оправи след развода.
   В тези случаи и в български език не се използва въпросителна.

   Изтриване
 2. В английски език има разделителен въпрос, който се използва, за да се превърне във въпрос утвърдително изречение. То почти винаги се състои от местоимение, спомагателен въпрос и частицата "not". Такова изречение започва утвърдително, но завършва с въпрос. В този случай се използва въпросителен знак. Обърнете внимание, че когато изречението започва утвърдително, въпроса е отрицателен и обратното.
  She did well at school, didn’t she? - Тя се е учила добре в училище, нали?
  He wasn’t a good pupil, was he? - Той не беше добър ученик, нали?

  ОтговорИзтриване
 3. Въпросителен знак /Question mark/ се поставя в края на въпросителните изречения и това е общо известна истина. Във всички общи, специални, алтернативни и разделителни въпроси, той служи като допълнително средство за предаване въпросителен характер на изречението, доколкото основното средство в английски език са лексикалните и структурни показатели - използването на въпросителни думи, специален словоред, интонацията. Но ако такива показатели отсъстват, само въпросителната в края на изречението му придава въпросителен характер:
  There were a few who didn’t call you carrots?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Въпросителна, в края на възклицателно изречение, често служи за изразяване на учудване и недоумение:
   - Me write? - Да пиша, аз?

   Изтриване
  2. Обърнете внимание, че след въпрос, предаден в непряка реч, който се явява допълнително подчинено изречение, се поставя не въпросителен знак, а точка:
   - He asked where his red pencil was.
   Но в края на косвен въпрос се поставя въпросителна, ако главното изречение е въпросително:
   - Do you know when he will come?

   Изтриване
 4. Нужно е да правим разлика между косвена реч и въпрос, вграден в изречението, което ние искаме да завършим с въпросителен знак.
  - I wonder: will he be elected for the second time? - Чудя се, дали той ще бъде избран за втори път?

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: