Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Използване на тире в английски език (A Dash)

Тире като пунктуационен знак.

Тирето в английски език е пунктуационен знак (punctuation mark), който донякъде прилича на друг подобен знак - чертичка (a hyphen), но тирето е по-дълго и има по-различна употреба. Най-често използваните варианти за тире са:
   

Цифрово тире / figure dash, 

което обаче не е тиренцето, което се използва за обозначаване на цифров диапазон, нито е знака минус, за обозначаване на които си има отделен вид тиренца или чертички. Характерно за този вид тире е, че е с ширината на цифрите и ако нямате знак за изписването му, би могло да го замените с краткото тире.

Хоризонтална линия / horizontal bar, quotation dash (—) - 

използва се като стандартен начин за въвеждане на пряка реч. Като знак за изписване може да се заменя и от дългото тире.
  

Вълничка / swung dash — 

използва се за обозначаване на понятието «приблизително», а също и в някои технически кодове.

Кратко тире / en dash, n dash, n-rule (–) — 

обикновено е на половината от дължината на дългото тире и се използва обикновено за обозначаване на периоди:
 • 1-3 $, чете се one to three dollars — от един до три долара.
 • June–August 2010
 • 5:00–7:00 p.m.
 • For ages 7–9
 • pp. 43–58
 • Ivan Ivanov (1963–2010)

Дълго тире / em dash, m dash, m-rule (—):

Това тире най-често се използва в неформалното писмо и не толкова често в официалните публикации. Понякога го поставят вместо двоеточие или вместо точка и запетая. Ето някои типични случаи:

1) Неочаквано, но необходимо обяснение 

по средата на изречението може да се отдели от двете страни с тирета или със скоби:
 • But he — Maria’s brother — was not even able to drive a car. — Но той - братът на Мария - даже не умееше да кара кола.

2) Ако към изречението се дописва добавъчна мисъл, съждение:

 • He will do that by Friday — at least, he said so. — Той ще направи това в петък - най-малко, той така каза.


3) За обозначаване на незавършена реч 

също може да се употреби тире, вместо многоточие, както е обичайно в български език:
 • If you take my advice ––  Ако се вслушате в съвета ми …

Това са основните правила за пунктуация при използване на различни видове тирета в английски език, но ако сте запознати и с други случаи на употреба, може да ги споделите с нас в коментарите по-долу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

13 коментара:

 1. Тире (the dash) се използва преди изреждане, изброяване на нещо: Например, "Along the wall are the bulk liquids – sesame seed oil, honey, safflower oil, peanut butter."

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Стеко9:46 пр.об.

   Dashes или тире в английски език се използва за да се изрази прекъсване на нещо, за отделяне и подчертаване на нещо или за заключение на нещо.
   He replied, "I will consider the – No, I won't either." - Той отговори: "Аз ще обмисля ... Не, също няма (да участвам).

   Изтриване
  2. Тирето помага да се въведе в изречението спомагателна информация
   There are many doctors – indeed, some surgeons – who have never witnessed a heart transplant. - Има много лекари - особено хирурзи, които никога не са виждали пресаждане на сърце.

   Изтриване
  3. Тире се използва официално в английската реч когато се задава продължителност във времето (времеви период) или в разстояние (дистанция):
   1945 – 1998. - Периодът 1945 – 1998 година.
   Southamton – New York. - Разстоянието Саутхемтън – Нью-Йорк.

   Изтриване
  4. Понякога тирето може да се използва без празни интервали, като например, пи посочването на определен диапазон от нещо:
   pages 4–35

   Изтриване
  5. Тире се използва при описването на маршрут на влак или самолет:
   the Sofia–Varna express - експрес влак София-Варна.

   Изтриване
  6. qnka_stefanova3:59 пр.об.

   С помощта на тире се отделят списъци от обобщаващи думи
   - She chose some new books for her future study – grammar one, book of activities, audiobook…, след което следва по-дълга пауза и незавършеност на изказването, защото списъка може да бъде продължен още.

   Изтриване
 2. Тире може да използвате за придаване на по-голяма емоционалност на вашия разказ. Ето един пример от спорта с малко хумор:
  He took a few steps back, came running full speed, kicked a mighty kick – and ... missed the ball.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Цеко-Ц12:12 пр.об.

   Ето още един друг пример за използване на тире:

   Attic fans, window fan, air conditioners – nothing would counteract the fierce humidity of that summer. - Вентилатори на тавана, вентилатори на прозореца, климатик - нищо не може да противодейства на знойната жега през това лято.

   Изтриване
  2. Petro_Fatd6:09 пр.об.

   Dashes – Тире се поставя при изброяване на еднородни части на изречението с обобщаваща дума:
   - We bought some new crockery – cups, saucers, plates, dishes.

   Изтриване
  3. Petro_Fatd4:10 пр.об.

   Тире, за разлика от по-късия дефис, използван вътре в думата (mother-in-law), отделя в изречението допълнителна информация или коментари, които прекъсват естествения поток на речта. В тези случаи, от двете страни на тирето се поставят празни интервали.
   We saw all kinds of goods – carpets, ceramics, fabrics. - Ние видяхме всички видове стоки - кавьори, керамика, платове.
   The visiting team – curse them – broke our row of wins.

   Изтриване
 3. Използва се в случаите, когато трябва да се изрази съвместна работа на две нации по някакъв проект или няколко роли от един човек:
  - French–Bulgarian cultural exchange,
  - the famous painter–writer.

  ОтговорИзтриване
 4. Тирето в английски език, също като запетаята и скобите, помага да се отличи допълнителната информация.
  - The flat – the one you bought a year ago – was set on fire last night.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: