Translate

---------------------------------------------------------------------------------

07 ноември 2015

Кръгли скоби | dLambow

Заоблени или кръгли скоби (Parentheses или Round Brackets)


Сдвоен препинателен знак

В пунктуацията на английски език често се използват кръгли скоби (Parentheses или Round Brackets), заедно с редица други видове скоби. Скобите (не само заоблените, а и всички останали) винаги са вид сдвоен пунктуационен знак, т.е. открием ли скоба, независимо от кой вид е, задължително трябва и да я закрием.


Round Brackets
Round Brackets

Често в диктовките точно така се казва - "открийте скоба" ... "закрийте скобата".

  • Starburst (formerly known as Opal Fruits) are availavle in all corner shops. - Взривяващата се звезда (по-рано известни като Опалови плодове), са достъпни във всички ъглови магазини.Използване на кръглите скоби.

Отделяне на думи и фрази

Кръглите скоби (двоен препинателен знак) в английската пунктуация са нужни за отделяне на думи или фрази от останалата част на изречението. Причините за такова отделяне са много, като често се използват за описание на нещо в изречението, което автора още не е упоменавал. Най-често се използват заоблените скоби, но приложение намират също и редица други видове скобки, като квадратни, фигуративни, коси (наклонени), прави, ъглови.

  • Tom Jones was blamed for some earthquakes (isn't that interesting?). - Том Джонс е бил обвинен за някои земетресения (това не е ли интересно?).


Добавяне на информация

Винаги се използват по двойки и предназначението им е да добавят нужната информация, без да разкъсват основното изречение, по такъв начин, че ако се махнат думите в скобите, изречението да си остава цялостно и смислено. Освен допълнителна информация, по този начин могат да се въвеждат коментари, авторско отношение, обяснения, разяснения, числа, стойности, години и др. (обърнете внимание на многократното им използване в тази тема).

  • The oil company refused to buy the land (1) because the owner had no clear title to the property and (2) because it was too far from the company's other wells. - Нефтената компания отказа да закупи земята, защото (1) - собственика нямаше ясно наименование на собствеността и (2) - земята се намираше твърде далеч от останалите имоти на компанията.
  • He is hoping (as we all are) that this time he will succeed. - Той се надява (както и всички ние), че този път той ще успее.
  • He was vice chairman of that company (1992 – 1995). - Той беше вице президент на тази компания (1992 – 1995).
Това е основната информация по темата за заоблените или кръгли скоби (Parentheses или Round Brackets) и тяхното използване в английски език, заедно с редица подходящи примери за илюстрация. Вероятно по темата може да се кажат и още интересни неща и подробности, но затова са коментарите по-долу.

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: