Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Пожелателно наклонение Suppositional Mood

Значение на пожелателното наклонение в английски език.

The Suppositional Mood или пожелателно наклонение в английски език служи за изразяване на желано, проблематично, хипотетично или необходимо от гледна точка на говорещия действие или желание, което не противоречи на действителността.
 • It is necessary that he should come in time. - Необходимо е той да дойде навреме.
 • It is necessary that Ivan should come. - Необходимо е Иван да дойде.
 • She said that I should have done it. - Тя каза, че аз е трябвало да го направя.

Форма за изразяване на The Suppositional Mood.

 • The Suppositional Mood се използва във две времена - сегашно и минало:


Сегашно пожелателно наклонение.

The Present Suppositional Mood има следната форма: should + Indefinite Infinitive (без частицата "to"), като изразява действие в сегашно или бъдеще време:
 • I (he, she, it, we, you, they) should work. - Аз (той, тя, то, ние, вие, те) би трябвало да работя.
 • It is requested that all should be ready by 6 o'clock. - Изисква се всички да са готови до 6 часа.
 • I insist that you should work hard. - Настоявам Вие да работите усърдно.

Минало пожелателно наклонение.

The Past Suppositional Mood има следната форма: should + have + III-а форма на глагола (Perfect Infinitive), като изразява действие в миналото:
 • I (he, she, it, we, you, they) should have gone. - Аз (той, тя, то, ние, вие, те) е трябвало да работя.
 • He suggested that the work should have been finished. - Той настояваше, че работата е трябвало да бъде завършена.
 • It’s important that you should have been present at the meeting. - Важно е Вие да сте присъствали на събранието.

Употреба на пожелателно наклонение.

The Suppositional Mood се употребява в подчинено изречение в състава на сложно изречение.
 • It is strange that he should have thought so. - Това е странно, че той мисли така.
Това са основните положение по използването на пожелателно наклонение Suppositional Mood в английски език.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

2 коментара:

 1. зангов-7611:50 пр.об.

  За американския английски език е по-характерна употребата на Subjunctive I вместо на The Suppositional Mood.

  ОтговорИзтриване
 2. Mani_Danchov11:58 пр.об.

  Suppositional Mood се формира с помощта на глагола should (във всички лица) + обикновен инфинитив на основния глагол без частицата "to" (действие в сегашно или бъдеще време) или + перфектен инфинитив (действие в миналото).
  - I (he, she, it, we, you, they) should work.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: