Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 септември 2015

Проблемно наклонение | dLambow

Проблемно наклонение (Subjunctive I Mood)

 

Subjunctive I

Subjunctive I изразява проблемно действие, което не противоречи на реалността. Използва се за предаване на заповеди, молби, предложения,  и др. Среща се много рядко в ежедневната реч и по скоро е присъщо на официалния стил.
 • If the weather be fine tomorrow, we shall go to the country.
 • I suggest that he do the work.
 • Success attend you!
Subjunctive I Mood
Проблемно наклонение
 


Форма на Subjunctive I.

Subjunctive I не се променя по време и формата му съвпада с инфинитив без "to" за всички лица в единствено и множествено число:
 • I live,
 • I be,
 • I have.

Употреба на Subjunctive I.

Subjunctive I употребява в британския английски език, в прости изречения, изразяващи пожелания или в устойчиви езикови клишета или изрази:
 • Long live the Queen! - Дълъг живот на кралицата!
В американския английски Subjunctive I се използва както в прости, така и в сложни изречения като еквивалент на Suppositional Mood:
 • He ordered that we be present.
 • Long live the King!(Да живее Краля!)
 • God bless you! (Бъди здрав или Бог да те благослови!)
 • It is necessary that you do it.
 • It is strange that you read it.

Отрицателна форма на Subjunctive I.

Отрицателната форма на Subjunctive I се образува с добавянето на отрицателната частица "not", и се използва сравнително рядко.

Това е основната информация по темата за проблемното наклонение (Subjunctive I Mood) и случаите на употреба в английски език, придружени с показателни примери.

----------------

3 коментара:

 1. Ако изказването се отнася към настоящето или към бъдещо време (The Present Subjunctive), то тогава формата на Subjunctive I съвпада с формата за Future in the Past:
  It's a pity you can't come tomorrow. Peter would help you. - Жалко, че не можеш да дойдеш утре. Петър би ти помогнал.

  ОтговорИзтриване
 2. В съвременния английски език има тенденция да се използва глагола "would" за всички лица . в т.ч. и за първо лице), понякога с оттенък на пожелателност. Ако изказването се отнася за предшестващ период от време (The Past Subjunctive), то формата на проблемно наклонение съвпада с формата на Future Perfect in the Past:
  I'm so sorry I had no money with me yesterday, I would have bought that dress. - Аз така съжалявам, че вчера нямах пари със себе си, та да си купя тази рокля.
  Why didn't you phone him yesterday? He would have helped you. - Защо не му позвъни вчера? Той можеше да ти помогне.

  ОтговорИзтриване
 3. Subjunctive I има само една форма за всички лица, в единствено и в множествено число, която при всички глаголи, в т.ч.
  - to be,
  - to have,
  съвпада с инфинитив без частицата "to".
  to go
  to be
  to have

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: