Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 септември 2014

Притежателен падеж | dLambow

Притежателен падеж (Possessive Case)

В английския език има два падежа - общ падеж (Common Case) и притежателен (Possessive Case). Първият вече изяснихме. А когато съществителните са в притежателен падеж, те изразяват принадлежност, явяват се определение към друго съществително и се поставят пред него.

Possessive Case
Използване на притежателен падеж

Форма за притежателен падеж

Формата за притежателен падеж се образува чрез добавянето на 's (апостроф s) към съществителното в единствено число в общ падеж (Common Case). Това окончание се произнася по същите правила на английския език, по които се произнася окончанието в множествено число на съществителните имена, т.е. в зависимост от предходния звук.
 • - След глухи съгласни като s: the cadet's lecture.
 • - След звънки съгласни и гласни като z: Ivan's works, the worker's job
 • - След шиптящи звуци [iz]: Ivanov's song
Формата за притежателен падеж на съществителните имена, завършващи в общ падеж (Common Case) на съгласните -s, -ss, -x, се образува само с помощта на апострофа ('). При това крайните съгласни се произнасят като [iz]:
 • Dickens' works

Форма на притежателен падеж за множествено число.

Формата на притежателния падеж на съществителните в английски език за множествено число, имащи окончание –s, се образува чрез добавяне към това окончание само на апострофа ('):
 • her brothers' friend.
А за тези съществителни, които нямат окончание в множествено число, формата на за притежателен падеж се образува като в единствено число, чрез добавяне на 's:
 • his children's ball.
В случаите на сложни съществителни, 's се добавя към основата на последната дума:
 • editor_in_chief's room - офис на главния редактор.
 

Притежателен падеж могат да имат следните съществителни:

 • - които обозначават одушевени предмети - the cat's eyes, her btother's name.
 • - събирателни съществителни - party's policy, her family's pride.
 • - съществителни за време, разстояние, тегло стойност - an hour's walk, at one mile's distsnce.
 • - съществителни названия на звезди, планети, градове, морета, държави - the moon'slight, the ocean's waves.
 • съществителни, означаващи машинни детайли, машини, самолети, съдове - the plane's engine. the steamer's name.
 • - собствени географски имена - New York's life, Mont Blanc's peak.
 • - части от денонощието, годишни времена, сезони, дните в седмицата - the spring's streams. today's lesson.
 

Формата за притежателн падеж в английски език се е съхранила в някои изречения като:

 • live by one's finger's ends - стигам до крайност,
 • for pity's sake - умолявам Ви,
 • a pin's head - глава на карфица.
Във всички останали случаи, отношението на принадлежност се предава с предлога of. Съществителното с предлог of се поставя след определяемото съществително
 • - the center of the city.
 


Притежателни съществителни имена (Possessive Nouns)

Съществителните имена в притежателен падеж - показват собствеността или притежанието на нещо от някого. Не бива да се бъркат с множествените съществителни в английски език. Притежателните съществителни обикновено включват апостроф и +s (-'s).
 • John's car,
 • Mark's brother,
 • the doctors,
 • the dentists,
 • the grocers,
 • St. Saviour's,
 • Smith's,
 • Sunday's newspaper,
 • the water's edge,
 • St. Saviour's,    
 • St Jude's,    
 • St. Paul's,
 • bakers,    
 • newsagents,    
 • chemists,
 • kitten’s toy,
 • women’s dresses.

Превръщане в притежателно съществително.

Ако множествено съществително трябва да се превърне в притежателно, то в случая не се добавя ('s), а просто в края му се добавя само апостроф. Примери:
 • Companies’ workers,
 • Countries’ armies,
 • Horses’ stalls.
Сложни и съставни съществителни имена могат да се превърнат в притежателни, като в края им се поставя ('s).
 • My mother-in-law’s,
 • The United States Post Offices.
 

Общо притежателно съществително.

Ако две лица, места или неща си разделят притежанието на нещо, те могат да се изпишат като общо притежателно съществително, като в края на второто се добави ('s).
 • Jack and Jill’s car,
 • Abbot and Costello’s comedy.
Това е основната информация по темата за притежателен падеж в английски език (Possessive Case), заедно с доста примери.

----------------

14 коментара:

 1. Съществителните имена в притежателен падеж са детерминативи (определители към друго съществително) и отговарят на въпроса "Whose?" (Чий?), като по този начин обозначават отношения на принадлежност на един предмет към друг.

  ОтговорИзтриване
 2. Притежателен падеж се образува с помощта на знака за апостроф и буквата "s" - (‘s) или просто с апострофа (‘). Последният начин се използва за съществителните в множествено число:
  pupils’ work,
  cars’ colour, а също и за гръцките заимствания, завършващи на [-iz]:
  Xerxes’ army,
  Socrates’ wife.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Съществителните образуват притежателния падеж с помощта на окончанието "-s", пред което се поставя апостроф ('s):
   - "the girl's voice" (гласът на момичето),
   - "the airplane's crew" (самолетния екипаж).

   Изтриване
  2. Ако формата за множествено число не е образувана по обичайния начин (men, children), то в притежателен падеж към нея се добавя "‘s":
   men’s work,
   children’s toys.

   Изтриване
  3. Окончанието за притежателен падеж се чете като [s] след глухи съгласни звуци и като [iz] след s, ss: [s]; sh: [?]; ch, tch: [t?]; x: [ks]:
   - cat's [k?ts]
   - dog's [d?:gz]
   - Mary's ['meri:z]
   - actress's ['?ktr?siz]

   Изтриване
  4. Ако имаме съставно съществително, то "‘s" се добавя към последния му елемент:
   mother-in-law’s advice,
   passer-by’s surprise.

   Изтриване
  5. За съществителни, образуващи множествено число с помощта на окончание "-s", притежателен падеж се обозначава само с апостроф. При това, звученето на общия и притежателния падежи съвпада:
   "the Andersons' house" (домът на Андерсонови).

   Изтриване
  6. Тези съществителни, които в множествено число нямат окончание "-s", образуват притежателен падеж с помощта на окончанието "-s", пред което се поставя апостроф:
   - women's beauty secrets - тайни на женската красота.

   Изтриване
 3. Понякога "‘s" може да се отнася към няколко съществителни или към цяла фраза:
  Peter and Sally’s kids; the girl I helped yesterday’s face. - Децата на Петър и Сали...

  ОтговорИзтриване
 4. Чуждестранните фамилии, завършващи на непроизносими букви, като : s, x, z (като правило, най-вече - френски), в притежателен падеж се обозначават само с апостроф:
  Delacroix - "Delacroix' ,
  Dubois - Dubois' .

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. При използването на група от две или повече съществителни, свързани със съюза "and", явяващи се общ определител, 's се поставя след последната дума. Ето един пример:
   We have bought Maria and Ivan's car. - Ние купихме колата на Мария и Иван.

   Изтриване
 5. Съществителните в притежателен падеж са определения за следващото след тях съществително и отговарят на въпроса "чий?" обозначавайки принадлежност на предмета. Те винаги се поставят пред определяемото съществително. При превод на български език, обикновено определяемата дума отива на първо място и се използва предлога "на".
  - the girl’s dress - роклята на момичето.
  Използват се и други предлози при превод.
  - at a mile’s distance - разстояние от 1 миля.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Форма за притежателен падеж могат да имат одушевените съществителни, обозначаващи хора и животни. Неодушевени съществителни, с някои изключения, не се използват в тази форма.

   Изтриване
  2. Трябва да се отчете, че притежателния падеж за одушевени съществителни в английски език се построява с помощта на окончанието - ‘s. А за неодушевените съществителни - с помощта на предлога "of":
   Ivan’s hat - шапката на Иван,
   income of the company - прихода на фирмата.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: