Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Английски съгласни букви (Consonants).

Съгласни букви в английски език

Когато говорим за "съгласни букви" в английски език, непременно трябва да правим разлика с термина "съгласни звуци". Букви са това, което пишем, а звуци са това, което изговаряме. Разликата между това което пишем и което изговаряме в английски език е значителна, затова трябва да я разбираме и знаем. Съгласните букви в английсакта азбука са: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z, като чрез тях или техни комбинации трябва да се предават голямо количество съгласни звуци.

Главни и малки съгласни.

Ето ги още ведъж английските съгласни букви - главна и малка, (consonants): Bb, Cc, Dd, Ff, Gg, Hh, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz. Обко в английската азбука има 26 букви, от които 6 гласни, с чиято помощ се предават 20 гласни звука. Съгласните букви са 20 на брой, а с тяхна помощ се предават 24 съгласни звука. Ето съгласните и по ред на номерата, както са в азбуката:
 • 1.B
 • 2.C
 • 3.D
 • 4.F
 • 5.G
 • 6.H
 • 7.J
 • 8.K
 • 9.L
 • 10.M
 • 11.N
 • 12.P
 • 13.Q
 • 14.R
 • 15.S
 • 16.T
 • 17.V
 • 18.W
 • 19.X
 • 20.Z


Някои правила за четене на съгласни букви.

Съгласните букви в английски език са значително повече на брой от гласните, като за всяка от тях си има свое собствено звучене и са по-малкослучаите, когато се налага определен съгласен звук да се изписва с повече от две букви. А сега ето някои от по-особените самостоятелни съгласни:

S,s - чете се като:

[s] six, Season, solve, pets
[z] season, pens

C,c - чете се като:

[s] пред i, e, y: cite, center, cyclone
[k] come, calm

G,g - чете се като:

[dʒ] пред i, e, y: giant, gene, gypsy. (Това правило действа невинаги. Ако отворите речника на

буквата "g", ще видите, че в много случаи – giggle, get, gear – буквата "G" се чете като [g]).
[g] go, gum, game

Q, q

Тази буква се среща предимно в съчетанието QU, като в този случай се чете:
[kw] quake, quality

X, x - чете се като:

[ks] пред съгласни или в края на думите: six, ex-president
[gz] пред ударени гласни: exam

W, w - не се чете в началото на думите, пред

R: wrong, wreck.

Буквосъчетания от съгласни букви.

Малко по-сложна е ситуацията с буквосъчетанията от съгласни. В тези случаи вариантите са малко повече.

Ck - чете се като:

[k] deck, o’clock

Sh - чете се като:

[ш]: ship, slash

Ch - чете се като:

[ч]: church, change

Th - чете се като:

[ð] поставяте езика между зъбите и стараете да произнесете българското [з]: then, they
[θ] поставяте езика между зъбите и стараете да произнесете българското [c]: thanks, throw

Ng - чете се като:

[ŋ], носов звук "н" и веднага след него с едва загатнато "г" в началото на гърлото: spring, bang

Nk - чете се като:

[Nk] monk, donkey

wh - чете се като:

[w] ако след това не следва "O": when, why.
Сравнете с: who, whole
war
whar
[wɔ:] wardrobe, wharf

Igh - чете се като:

[ai] fight, right

Съотношения между английски съгласни букви и звуци.

Буквите далеч не винаги се произнасят така, както ги заучаваме в английската азбука. Ако искате да говорите правилен английски език, без характерен акцент, е добре да заучавате изговарянето на всяка съгласна буква като звук в съответния случай и то правилно. Често външния облик (изписването) на дадена дума е доста далеч от нейното изговаряне.

Разбира се, в английската ортография има определени правила и закономерности, които могат да бъдат разбрани, макар и след известно време. Така че, най важното при изучаване на английски език е да се научим да четем правилно думите. Затова заучаването на нови думи става като ги пишем многократно (10 - 20 пъти) и едно временно с това ги изговаряме правилно. Това, особено в началото, не винаги е много лесно.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

11 коментара:

 1. Цеко-Ц4:09 пр.об.

  В английски език има доста примери с различно произношение на една и съща буква в различни звуци. Например, първата буква от английската азбука "a" без ударение най-често се чете като [ə] - неясен звук, приличащ на българското "ъ": cinema ['sɪnəmə]. Крайната буква "e" винаги е няма. Някои съгласни не се произнасят: climb, autumn - последните съгласни не се чуват.

  ОтговорИзтриване
 2. Съгласните букви в английската азбука имат няколко отличителни черти, на които често не се обръща внимание. Но неправилното произнасяне на съгласните придава значителен български акцент на речта. Затоld имайте предвид, че английските съгласни се произнасят силно, с повече енергия и където е възможно с преддихание. Обичайното положение на езика при произнасянето им е зад горните зъби. Английските съгласнr не се смегчават пред гласните: e, i, y и не помътняват (приглушават) в края на думата. Тези правила трябва да ги заучавате последователно за всяка съгласна, заедно с характерните за нея особености.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Донякъде има прилика между българските и английските съгласни. Има двойки звучни и беззвучни съгласни:
   p - b,
   k - g,
   f - v,
   t - d,
   s - z,
   Но има и съгласни без двойки:
   l, m, n, r.

   Изтриване
  2. Четенето на съгласните "c", "g" зависи от това пред коя буква стоят. Основното правило (с няколко изключения)е:
   c, g + e, i, y = [s], [dj]
   c, g + a, o, u, lisud ich.dikd l u,ds kd ow;djd = [k], [g]

   Изтриване
  3. зангов-767:43 пр.об.

   Буквата "s" дава звук [z] при следното разположение на гласните:
   - vase.
   Но от това правило има изключения, като например в:
   -base.

   Изтриване
 3. Произнасянето на английските съгласни не бива да се смекчава, особено пред гласните e, i, y. Нужно е твърдо и ясно произношение, като например в думата "did" с твърдо [d].

  ОтговорИзтриване
 4. Ирена Величкова3:22 пр.об.

  Характерно за английските съгласни букви (Consonant) е, че в края на думите не бива да се приглушават, а да се произнасят ясно. В противен случай, това може да доведе до неразбиране, но във всички случаи ще е силен акцент. Така например, ако се заглуши последната буква в думата "bed" и се произнесе като [t], се получава съвсем друга дума:
  bed [bed] - легло
  bet [bet] - бас, облог.

  ОтговорИзтриване
 5. Необичайното при английските съгласни (от гледна точка на български език) са няколко интересни момента:
  буквата J, предаваща звука [d?],
  буквата X, обикновено предаваща звуците [ks] или [gz],
  буквата W, обозначаваща звука [w],
  комбинацията от букви qu, даваща звука [kw].

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Не всички съгласни от английската азбука се произнасят в думите. В следните буквосъчетания се срещат или могат да се срещнат неми съгласни:
   dge,
   gn,
   gm,
   igh,
   mb,
   bt,
   mn,
   isl,
   pt,
   pn,
   wr,
   wh,
   ft,
   st,
   alf,
   alk,
   ps,
   sc.

   Изтриване
 6. Клинов-348:17 пр.об.

  Правилата за четене на съгласни букви и звуци са по-лесни от тези за гласните. Трябва само да се научим да ги произнасяме правилно. Повече трудности има при четенето на съгласните "c", "g", а понякога и на "s". Трябва да обърнем внимание на някои от буквосъчетанията от съгласни букви и на немите съгласни.

  ОтговорИзтриване
 7. Известни са няколко основни съчетания на английски съгласни букви:
  ck, sh, ch, tch, th, ph, qu, kn, ng, nk, wr, wh.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: