31.12.2014 г.

Правилни и неправилни глаголи (English regular and irregular verbs).

Видове глаголи

Според начина на образуване на формата Past Indefinite или II-ра форма (Минало неопределено време) и на Participle II-ра или III-та форма (Минало причастие), всички глаголи в английски език се делят на:
  • правилни;
  • неправилни.

Правилните глаголи (English regular verbs) 

образуват Past Indefinite и Participle II чрез добавяне на окончанието –ed към формата за инфинитив.
 

Неправилните глаголи (English irregular verbs) 

са тези, които образуват тези форми по особени начини. Броят на неправилните глаголи не е много голям, но към тях се отнасят едни от най-употребяваните. Неправилните глаголи е необходимо да се заучават (зазубрят).

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.