Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 декември 2021

E-A-T is important for SEO | dLambow


E-A-T факторите са важни за СЕО


Какво е E-A-T? (What is E-A-T?)

Абревиатурата E-A-T идва от Expertise - Authority - Trust или Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness. E-A-T означава Експертиза, Авторитет и Доверие-трите най-важни SEO фактора, които Google използва, за да измери колко доверие има към определена марка или уебсайт в интернет. Но "E-A-T" като цало и "Експертиза, Авторитет и Доверие" като негови съставни части не са пряк фактор за класиране. Google иска да предостави на своите клиенти (потребителите на търсачките) възможно най-доброто изживяване, затова иска да популяризира само уебсайтове, на които има пълно доверие. Всъщност,  E-A-T  е началото, средата и края на SEO. Как така?

Вероятно сте чували за много SEO показатели - скорост на сайта, коефициент на отпадане, външни връзки и т.н. и т.н. Всъщност, представете си, че имате сайт с перфектни технически показатели - смятате ли, че този сайт ще бъде посещаван от посетители заради перфектното му техническо състояние? Едва ли. Ако на този сайт няма реално качествено съдържание, той едва ли ще си осигури някаква посещаемост (трафик).

Едно време, примерно преди 30 или 50 години, нямаше интернет, но хората много четяха книжки. Даже се редяха на опашки пред книжарниците за поредния бестселър на световно известен автор. Тогава също имаше технически изисквания към книжките - какъв формат да са, с какъв шрифт, загравия, параграфи ... Но никой, освен някои колекционери, не ги купуваше заради формата, а заради съдържанието.

Ето, това е E-A-T - факторите, чрез които Гугъл се опитва да оцени качеството на съдържанието в един сайт и дали си заслужава да го предложи в резултатите от търсенията на потребителите. Дали те ще останат удовлетворени, като го намерят. Колко време ще останат на сайта, дали ще се върнат отново, с кого и как ще го споделят (и тогава това вече са естествени външни връзки, поради авторитетност на сайта).

Сайтовете и лицата или фирмите, които стоят зад тях, трябва да намерят най-добрия начин за представяне на своите експертни умения, авторитет, така че да бъдат не само популяризирани от Google, но това да корелира с подобрено доверие и покупки от целевата аудитория на сайта. Т.е. E-A-T не заради търсачките, а заради потребителите. Има различни начини да се подобрява показването на E-A-T на една марка или сайт с цел подобрено разпознаване, подобрено настроение и не на последно място - увеличаване на продажбите и приходите. Затова нека в по-големи подробности да изясним значението на това съкращение.

E-A-T factors
E-A-T factors for SEO

Какво означава съкращението E-A-T?

Съкращението E-A-T означава Експертиза (Expertise), Авторитет (Authority) и Доверие (Trust) и е създадено от Google. Всяка от тези три думи има за цел да измери правото на един сайт да бъде считан за лидер в своята област, независимо в каква индустрия или ниша може да попада. Така се измерват експертността, авторитета и надеждността на уебсайта, на отделните страници в сайта (URL по URL) и на самия създател на сайта и на съдържанието в него.

Експертиза (Expertise)

Експертизата се дефинира от Оксфордския речник по английски като „Експертни умения или знания в определена област“. Ако предлагате услуга или продукт, за които имате дълбоки познания, бихте могли да бъдете класифицирани като експерти в тази област - особено ако можете да докажете, че нивото на вашите знания съответства или надвишава това на вашата конкуренция. Ако знаете повече за водопровода от своите конкуренти, ще се откроите пред тях и клиентите ще ви предпочитат.

Без значение каква е тематиката на сайта, ако демонстрирате по-високо ниво, ще бъдете считан за експерт. Вашият уебсайт попада под същата оценка. Така, сайта и неговите страници се разглеждат, за да се види дали той или страниците в него демонстрират по-високо ниво на опит от другите уебсайтове или страници, които търсачките намират в интернет.

Авторитет (Authority)

По подобен начин, авторитетът е лице или уебсайт, на които „Може да се вярва като на точни, верни, надеждни." Доколкото „експертизата“ е измерване на нивото на знания или умения, авторитетът се измерва, като се преценява колко добре сайта, марката или бизнеса се открояват сред конкуренцията. Когато хората търсят в интернет, те търсят авторитет, който да им даде отговори, на които могат да се доверят.

Те не само искат да се доверят на експертния опит на тези хора или марки, но също така искат да бъдат сигурни, че те са най-добрите експерти, към който да се обърнат за съвет или услуга. Търсачките проверяват внимателно вашата марка, уебсайта и съдържанието ви, за да определят дали това е не само експертно написано съдържание, но дали е и водещо или авторитетно сред другите подобни съдържания в мрежата.

Доверие (Trust)

Доверието, надеждността или „Способността да се разчита на някой, който е честен или истински“ е мярка за това колко доверие има вашата марка, уебсайт или съдържанието в него. Едно е да създадеш много съдържание в интернет, а друго е да бъдеш надежден и доверен създател на такова.

Ако някой ни предложи сделка, която изглежда твърде добра, за да е истина, веднага губим доверие в човека, който я предлага. Веднага ще предположите, че има уловка - и ще бъдете прави, тъй като наистина е твърде добре, за да е истина . Поради това бихте загубили доверие не само в тази оферта, но и във всяко бъдещо предложение, което биха ви направили от същия източник.

Изгубеното доверие рядко се възвръща.

Google измерва доверието в уебсайт въз основа на обратните връзки, които открива от други домейни. Колкото по-високо е доверието в даден сайт, толкова по-голямо доверието, което той прехвърля към споменавания чрез връзките сайт. Разликата е, че сега преценката се прави, като се използват фактори, които би използвал истински човек, а не просто една компютърна програма.

Откъде идва E-A-T?

Съкращението E-A-T идва от набор от публично достъпни насоки, публикувани от Google за ползата от осигуряване на качество при търсене. Това се постига на практика чрез проверяване качеството на резултатите от търсенето с помощта на всевъзможни промени, които екипът от инженери по компютърни науки в инженерния екип на търсачките и алгоритмите може да направи. Такива промени се правят ежедневно, при това на всичките 150 различни езика по света, с които хората търсят в интернет.

Оценителите за качество на търсенето (Search Quality Raters) проверят дали промяната в кода работи по предназначение. Те обръщат внимание на това как резултатите се подобряват или намаляват след всяка промяна. Ако резултатите са се понижили в качеството, те ще уведомят инженерите, които ще направят корекции и ще предложат подобрение. Това е непрекъснат и цикличен процес. Натиснете, прегледайте, редактирайте, натиснете, прегледайте, редактирайте, натиснете и прегледайте.

Search Quality Evaluator Guidelines

Google предоставя обучение и ръководство на тези оценители, което те да следват и го наричат "Насоки за оценка на качеството на търсенето" (Search Quality Evaluator Guidelines). Това е публично достъпен PDF файл, който можете да намерите тук, състоящ се от 164 страници, което се равнява на приблизително петчасово четене. Ръководството обяснява подробно пълните изисквания и задачи на оценяващия качеството на търсенето, включително:

 • -Какво е необходимо за оценка на резултатите от търсенето (компютър, браузър, без приставки за блокиране на реклами и т.н.);
 • -Кои са най-важните дефиниции (основно съдържание; допълнително съдържание; E-A-T за експертиза, авторитет и доверие и др.);
 • -Как да навигирате в уебсайт;
 • -Как да определите автора на съдържанието или кой може да бъде собственик на домейн на уебсайт;
 • -Как да изследвате E-A-T на създателите на съдържание, използвайки търсения;
 • -Как да оцените качеството на страницата и нейното съдържание;
 • -Какво представлява висококачествено и нискокачествено съдържание;
 • -Кои типове домейни или страници изискват високи нива на E-A-T (например, сайтовете YMYL - вашето здраве и вашите пари, изискват високи нива на E-A-T);
 • -Кои видове страници, дизайн на страници или използваемост на страниците могат да бъдат определени като вредни за потребителя;
 • -Как да сравним мобилното изживяване на уебсайт с настолното изживяване;
 • -Как да оценявате домейни и страници с помощта на скалата за оценка „Изцяло отговаря на потребителските нужди“ до „Не отговаря на нуждите на потребителите“

В ръководството има още много неща, които не можем да обхванем в няколко точки, но горните точки са достатъчни, за да определим какво се изисква от оценяващия качеството на търсенето, какви са изискванията на EAT и как нашето съдържание „Изцяло отговаря на нуждите на потребителите“. Това си е петчасово четене, но си струва да отделите една неделя вечер, за да го прочетете и да си водите бележки.

Как Google подобрява E-A-T?

 

Първо, 

техните инженери мислят за промени в алгоритмите за търсене, които биха могли да подобрят качеството на резултатите от търсенето.

Второ, 

те показват резултатите от търсене със и без промените на специален екип за оценяване на качеството. Неговата работа е да предостави обратна връзка на Google, като не им се казва кой набор от резултати за кой случай е.

Трето, 

Google използва обратната връзка, за да реши дали предложената промяна има положително или отрицателно въздействие върху резултатите от търсенето. Ако резултатите са положителни, промяната се приема и прилага.

Защо E-A-T е толкова важен

Ако вашият счетоводител няма опит, авторитет и доверие, вероятно ще потърсите друг. Потребителите на Google са същите. Когато открият сайт или страница, които нямат опит, авторитет и доверие, те ще потърсят други. Google измерва тези неща и да ги използва като сигнали, за да определи дали да поверя домейна или уеб страниците на сайта, за да задоволи след това нуждите на потребителите си. Ако даден сайт не успява да задоволим тези нужди, Google ще намери някой друг, който да го направи вместо това.

Казано по-просто, ако Google намери друг домейн или страница, осигуряващи по-добро изживяване на клиентите от вашето, Google ще популяризира другото съдържание. Така се губи класиране, губи се трафик, губят се приходи. За някои индустрии, тези изисквания за предоставяне на високо ниво на съдържание и потребителски опит, се умножават. Google използва съкращението YMYL (Your Money, Your Life), за да категоризира тези видове индустрии и свързаните с тях заявки за търсене.

Как да подобрите E-A-T за SEO

E-A-T насоките на Google за качеството на търсенето и начина, по който работи алгоритъмът, са сложни теми - буквално ще ви е необходима степен по компютърни науки, за да разберете правилно трите фактора, но все пак оптимизирането на вашия уебсайт за тях не трябва да бъде чак толкова сложно. Ако сте установили, че имате проблем с E-A-T факторите, тогава започнете работа по вашия уебсайт за подобряването им.
 

Направете одит на своята марка

Какво казват хората за вашия бизнес и/или уебсайта? Попитайте съществуващата си клиентска база. Изпратете им анкета. Обадете им се, дори и да са само шепа клиенти, и ги попитайте за техния опит с вашата компания и какво харесват или не харесват (не се срамувайте, попитайте ги какво наистина мислят - ще имате полза от него в дългосрочен план).

Проверете уебсайта си и вижте дали сте ясни, честни и прозрачни за марката и за хората, които стоят зад бизнеса ви. Това започва с вашата начална страница. Доколко е ясно, че сте експерти в своята област? Какво казват вашите текстове и изображения? Изглеждате ли надеждни? Имате ли акредитации от професионални органи, гилдии или асоциации, които доказват кой е вашият бизнес и кои са хората зад него? Вие и вашият екип печелите ли награди, които подчертават вашия опит, вашия професионализъм или нещо допълнително, което ви отличава от тълпата? Това може да са награди за обслужване на клиенти или награди за местен бизнес или търговска камара - всичко, което доказва, че сте най-добри в това, което правите.

След като приключите с началната страница, преминете към втората най -важна страница на вашия уебсайт - вашата страница Информация. Кои сте вие? От колко време съществува вашият бизнес? Какви са ценностите на вашата компания?Позиционирането на това, което прави вашата компания да се откроява от тълпата, е това, което изгражда настроението за марката, независимо дали това е историята и престижа на вашата компания, или ако държите на силни фирмени ценности и сте посветени да помагате на вашата местна общност, околната среда или кауза.

След това популяризирайте екипа си. Покажете на хората на кого трябва да се доверяват. Кой управлява кораба? Кой ще вдигне телефона, когато се обадя утре? Колко са опитни? Кой в счетоводството поддържа всичко да върви гладко? Вашият екип - независимо дали това сте вие ​​като едноличен търговец, вие и вашият партньор, или вие и седемдесет други служители - това са механизмите, които карат машината да работи, и с истинските хора се свързваме най-добре. Помислете само за компаниите, които уважавате най -много. Вероятно си представяте лице, което си спомняте с обич, или безличен човек по телефона, който винаги има правилните отговори.

Направете вашата информация за контакти лесна за намиране, без значение на кое устройство е човек, и направете отговорите на най-често срещаните въпроси незабавно достъпни и за тях, включително информация за връщане на стока и възстановяване на пари, номерата на служителите за обслужване на клиенти, техните имейли и всички законови документи. Създайте обаче един щастлив клиент и той ще каже поне на един човек, удвоявайки потенциалните ви продажби. Ако някой има нещо лошо да каже за вашата марка, услуги или продукти, тогава трябва да хванете проблема в зародиш възможно най -скоро и да го разрешите. Запитайте се: „Какво мога да направя, за да предотвратя това?“ Виждате ли повтарящи се проблеми? Анализирайте ги. Идете до източника и направете промени, така че проблемите да спрат да се случват.
 

Направете одит на създаденото до момента съдържание

Какво казва вашето съдържание за вас и вашия бизнес? Вероятно, част от по-старото ви съдържание не отговаря на текущото ви ниво на опит. Може би сте наели някои писатели на свободна практика, които са добавили към вашия уебсайт някои публикации в блог с 500 думи, защото това е препоръчано от някой „SEO експерт“.  Игнорирайте броя на думите. Вместо това пишете така, че да задоволите нуждите на човек.

Попитайте се: „Ако бях клиент, това би ли съответствало значително на моите нужди?“ Ако отговорът е „Не“, ревизирайте съдържанието, така че да съответства на намеренията на търсещия и на вашето ниво и опит. Ако се налага, премахнете съдържанието напълно, щом се окаже, че то е под номинала, и не би се подобрило само с корекции. След като проверите съдържанието на всяка страница и го одобрите, че излъчва необходимия авторитет, тогава може да разчитате, че много скоро и търсачките ще го забележат и ще започнат да го предлагат на вашата целева аудитория.

Създайте рамка или списък със задачи за бъдещо подобряване на съдържанието. Независимо дали създавате съдържанието сами или имате служител или екип от персонал, който пише съдържание за вашия уебсайт, те ще трябва да следват тази рамка, за да защитят в бъдеще работата си за E-A-T. Съдържанието ви трябва да бъде експертно проучено, експертно написано, да включва връзки към други страници на вашия уебсайт или в други домейни, които потвърждават вашите твърдения или статистически данни, и да бъде подписано от експерт. Цялото съдържание трябва да бъде написано така, че да отговаря на конкретните нужди на клиента, а не да се създава само за „класиране“. Ако съдържанието ви не съответства на фунията ви за продажби, то няма работа на вашия уебсайт.

Ако нямате време да пишете, добре е да наемете екип от експерти и професионални съставители на текстове, които могат да създават съдържание, което е солидно и безспорно експертно. Всичко написано, трябва да проверявате лично - отговаря ли на вашите изисквания?

Ако нямате време да проверявате лично, остава да намерите редактор на свободна практика с необходимата квалификация, който да ви замести и да приема работата от ваше име. Този редактор може и трябва да бъде документиран и удостоверен на вашия уебсайт в самостоятелна страница.

Никога не спирайте да подобрявате поне 1% на ден. Всеки ден, когато не оптимизирате своя E-A-T за SEO, оставяте вратата отворена за конкуренцията ви. Ангажирайте се да правите поне 1% подобрение на вашия уебсайт ежедневно. Днес можете да работите върху подобряването на страницата „Информация“. Утре можете да подобрите видимостта на вашата информация за контакти. Ден след това можете да започнете да одитирате съдържанието си и на следващия ден можете да започнете да публикувате вашите експертно разработени подобрения. SEO на вашия сайт не може да се промени за един ден, но с 1% на ден, след 1 година може да стигнете далеч.

Кратки насоки за допълнително подобряване на E-A-T за SEO

 • - Изграйждайте външни връзки от авторитетни сайтове.
 • - Периодично актуализирайте съдържанието на сайта си.
 • - Проверявайте внимателно за достоверност фактите, на които се позовавате и публикувате.
 • - Събирайте повече реални отзиви, мнения и впечатления на клиенти.
 • - Наемайте експерти за нови и допълнителни разработки.
 • - Похвалете се със своите образования, специализации, степени, награди, членства...
 • - Показвайте повече данни и информация за контакти с клиентите
 • - Опитайте се да си направите страница в Wikipedia
 • - Търсете рецензии, препратки, препоръки от експерти, новинарски статии и друга достоверна информация, създадена/написана от лица за уебсайта ви.
 • - Избягвайте всякакво дублирано съдържание и плагиатство.
 • - Добавяйте дата за последно обновяване на съответното съдържание.


Заключение

Извеждането на сайт до ТОП 10 в търсачките е трудна работа, която изисква да се вземат предвид десетки фактори за класиране. Но дори идеално проектираната скорост на зареждане, висококачествените връзки, оптималните поведенчески фактори няма да дадат желания резултат, ако не вземете предвид E-A-T. Това е един от инструментите за класиране, който е включен в групата на основните фактори на Google.

E-A-T се появи като начин за справяне с непроверена и нискокачествена информация. Много сайтове не се притесняват за качеството на съдържанието си, купувайки статии от непроверени копирайтъри на борсата. В същото време, по правило, никой не проверява експертния опит на автора. Това води до грешки, погрешно тълкуване на данните от тази информация.

Висококачественото съдържание изисква, първо, време и, второ, пари. За съжаление, не всички собственици на ресурси са готови да изчакат и да дадат големи суми за експертни статии, поради което сме изправени пред толкова безполезно съдържание. Първоначално Е-А-Т "работеше" само със сайтове, свързани с "Вашите пари" или "Вашия живот".

Анализът на алгоритъма обхващаше всички ресурси, които повдигаха теми за финанси, здраве, щастие и възпитание. В такива сайтове влиянието на E-A-T беше много важно за популяризирането.По-късно обаче действието на алгоритъма беше разширено и върху други тематични блокове. Ето защо, сега вече е необходимо при създаване на каквото и да е съдържание, да се има предвид този фактор.
 

Допълнителни ресурси по темата:

=What is E-A-T? (and Why It's SO Important for SEO)
https://exposureninja.com/blog/what-is-eat/

=What is E-A-T? Why It's Important for SEO - Ahrefs
https://ahrefs.com/blog/eat-seo/

=EAT факторы в Google, что это такое и как их улучшить ...
https://qupe.ru/blog/novosti-seo/chto-takoe-e-a-t-faktoryi-v-google-i-kak-ix-uluchshit/

=EAT - самый важный фактор ранжирования SEO? - Affde ...
https://www.affde.com/ru/understanding-e-a-t-and-seo.html

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации