Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 август 2015

Спомагателни глаголи | dLambow

 

Английски спомагателни глаголи (Auxiliary Verbs in English)Таблица:
Английски вспомагателни глаголи

to be Образуване на времената
от групата Continuous
I’m reading a novel.
Аз чета роман.
Образуване на пасивен
страдателен залог
This novel has been read millions of times.
Този роман е бил прочетен милиони пъти.
to do Въпросителни изречения в
Present Simple и Past Simple
Do you like reading?
Обичаш ли да четеш?
Отрицателни изречения в
Present Simple и Past Simple
I don’t like reading books without pictures.
Аз не обичам да чета книги без картинки.
Усилване значението на
смисловия глагол в
Present Simple и Past Simple
I really do like reading.
Аз наистина обичам да чета.
Разделителни въпроси в
Present Simple и Past Simple
You like reading fantasy, don’t you?
Ти обичаш да четеш фантастика, нали?
to have Образуване на времената
от групата Perfect
I’ve already read this novel twice.
Аз вече прочетох този роман два пъти.

 

Спомагателните глаголи (auxiliary verbs или aux, известни още като помощни глаголи) са второстепенни глаголи, които се използват с основния (семантичен, главен) глагол, за да създадат сложни граматични форми като аспекти на времето, непрекъснатост и залог или да формират отрицание и въпрос. "Be" и "have" са основните спомагателни глаголи. Към тях спадат още: 
 • do, 
 • will, 
 • shall, 
 • would, 
 • should, 
 • can, 
 • could, 
 • may, 
 • might, 
 • must, 
 • ought.
 

Предназначение на спомагателните глаголи в английски език

Спомагателните глаголи (Auxiliary Verbs) в английски език са специални служебни думи (без самостоятелно лексическо значение), които се използват за образуване на различни глаголни форми. Най често това са глаголите "to be" (съм) и "to have" (имам). При това, тук е доста развит апарата на времевите форми, като практически изцяло е построен на използването на служебни глаголи.
 
Въпреки факта, че спомагателните глаголи (помощните глаголи) в английския език нямат собствено значение, те играят много важна роля. В комбинация със семантични (главни) глаголи, спомагателните глаголи образуват почти всички глаголни времена в английския език. 
 
Auxiliary Verbs in English
Предназначение на спомагателните глаголи

Спомагателен глагол "to be"

Базовата форма на глагола е "be", а неопределената форма е "to be".
“Be” в качеството си на спомагателен глагол се добавя към друг глагол, за да изрази т.н. продължено време или косвена реч:
 • He was reading a book when I came in. - Той четеше книга, когато аз влязох.
 • This fabric is made of pure cotton. - Тази тъкан е направена от чист памук.
 

Сегашно време на "to be":

Present Simple (просто сегашно време) в английски език описва нещо, което се случва през цялото време, без да се отнася към момента. Утвърдителните изречения в Present Simple не изискват спомагателен глагол. Но за да зададем въпрос или да изразим отрицание в Present Simple, се нуждаем от спомагателния глагол do / does + главния глагол.
 • I am
 • you are
 • he (she, it) is
 • we are
 • you are
 • they are
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • Dad likes folk music. — Татко обича народната музика.
 • Jenny often goes out alone. — Джени често излиза сама навън.
 • Cats eat oranges. — Котките ядат портокали.

Отрицателно изречение
 • Dad doesn’t like folk music. — Татко не обича фолка.
 • Jenny doesn’t go out alone. — Джени не излиза сама.
 • Cats don’t eat oranges. — Котките не ядат портокали.

Въпросително изречение
 • Does dad like folk music? - Баща ти харесва ли народната музика?
 • Does Jenny ever go out alone? — Дженни когда-нибудь выходит на улицу одна? - Джени излиза ли някога сама?
 • Do cats eat oranges? - Котките ядат ли портокали? 
 

Минало време на "to be":

Past Simple (просто минало време) в английски език се използва за описание на събития, случили се в миналото. Както в Present Simple, утвърдителните изречения в това време са без спомагателни глаголи. В случай, че задаваме въпрос или изразяваме отрицание в Past Simple, се нуждаем от конструкция от спомагателния глагол did + главния глагол.
 • I was
 • you were
 • he (she, it) was
 • we were
 • you were
 • they were
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • I liked their latest album. — Хареса ми последния им албум.
 • She left her bag at the office. —Тя остави чантата си в офиса.

Отрицателно изречение
 • I didn’t like their latest album. — Не ми хареса последният им албум.
 • She didn’t leave her bag at the office. — Тя не остави чантата си в офиса.

Въпросително изречение
 • Did I like their latest album? — Хареса ли ми последния им албум?
 • Did she leave her bag at the office? — Тя остави ли чантата си в офиса? 

Сегашно причастие на "to be":

 • being
 

Минало причастие на "to be":

 • been
 


Спомагателен глагол "to have"

Базовата форма на глагола е "have", а неопределената му форма е "to have".
“Have” се използва като спомагателен глагол, за да изрази съвършено време.
 • Ivan has finally found them. - Иван най-накрая ги намери.

Сегашно време:

Трето лице, единствено число: he (she, it) has
Всички останали лица и числа: I (you, we, they) have

Минало причастие:

 • had
 

Сегашно причастие:

 • having

Спомагателен глагол "to do"

Базовата форма на глагола е “Do”, а неопределената му форма е "to do". Този глагол се използва като спомагателен, за да се конструира въпрос, да се изрази отрицание (във времената Present и Past Simple) или да се предаде особен акцент (изразителност) на значещия глагол в изречението.
 • Do you like your English language course at Internet? - Харесва ли ти твоя курс по английски език в Интернет?
 • Ivan didn’t go to work yesterday. - Иван не отиде на работа вчера.
 • We do need you to help. - Ние наистина се нуждаем да ни помогнеш.

Спомагателни глаголи, най-често използвани в английски език

 • to have,
 • to be,
 • to do,
 • shall,
 • should,
 • will,
 • would.

 • The Arctic has long attracted man's attention. - Арктика отдавна привлича вниманието на човека.
 • The spark will kindle the flame. - От искрата ще се разгори пламък.

Защо се използва спомагателен глагол?

Главното значение на английското изречение много често се изразява с формата на глагола в него. Такова значение може да е свързано с
 • въпрос,
 • съгласуване,
 • време,
 • степен на завършеност,
 • продължителност,
 • желание,
 • възможност,
 • задължение.
Но отделно взетия английски глагол няма кой знае колко форми, за да изрази такова разнообразие от значения. Поради това, за да се изрази нужния ни смисъл, към значещия глагол в изречението се добавя т.н. спомагателен глагол (auxiliary verb).

Модално спомагателни глаголи

Освен споменатите по-горе, в английски език се използват и редица модални спомагателни глаголи. Те са нужни, за да предадат на основните глагол в изречението, някакво допълнително значение, което най-често е свързано със степента на определеност или със задължения. Ето някои от тях:
 • can  -   She can swim very well. - Тя много добре умееше да плува.
 • could  -   Could you please give me that notebook? - Бихте ли ми дали тази тетрадка?
 • will  -   Ivan will send this letter tomorrow. - Иван ще изпрати това писмо утре.
 • shall  -   Shell we go to theatre? - Ще отиваме ли на театър?
 • must   -  You must finish it before 5 p.m. - Ти трябва да приключиш това до 5 ч.
 • would  -   I would buy more, if I had enough money. - Аз бих купил повече, ако имах достатъчно пари.
 • should  -   He should ask her to help. - Той би трябвало да помоли за помощта й.
 • may  -   May I go out for a minute? - Мога ли да вляза за минута?
 • might   -  This might be a good choice. - Това може да е добър избор.
 • ought  -   You ought to respect the rules! - Ти трябва да уважаваш правилата.

Задаване на въпрос с помощта на спомагателен глагол

В конструкциите със спомагателен глагол въпроси се задават с простата размяна месата на спомагателния глагол и подлога.
 • Ivan should talk with his mother. - Иван би трябвало да поговори в майка му.
 • Should Ivan talk with his mother? - Би ли трябвало Иван да поговори с майка му?
Ако се използва прост глагол, който прилича на спомагателен, но не е такъв, за да зададем въпрос ще ни потрябва “do”.
 • He likes to go for a walk. - Той обича да ходи на разходка.
 • Does he like to go for a walk? - Харесва ли той да ходи на разходка?

----------------

4 коментара:

 1. При образуване на отрицателна форма:
  She is going to them now. - She is not going to them.
  It seems to be a good decision. - It doesn’t seem to be a good decision.

  ОтговорИзтриване
 2. Спомагателните глаголи (Auxiliary Verbs) в английски език не са много на брой и е добре да бъдат заучени:
  to be,
  to have,
  to do,
  shall (should),
  will (would).
  С тяхна помощ се образуват различни сложни форми на глагола.

  ОтговорИзтриване
 3. Спомагателните глаголи играят важна роля при спреженията на английските глаголи, тъй като участват в образуването на всички глаголни времена, с изключение на утвърдителните форми на Present и Past Simple (Indefinite).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както знаем, спомагателните глаголи нямат самостоятелно значение, а изразяват само различни граматични значения. По този начин те се явяват показатели за време, лице, число, залог и др. на основния, значещия глагол (понеже той сам не може да ги покаже тези неща). Самото действие се изразява от смисловия глагол. Така става съчетаване и взаимно допълване.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: