Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 август 2015

Спомагателни глаголи | dLambow

 

Английски спомагателни глаголи (Auxiliary Verbs in English)

 

Предназначение на спомагателните глаголи в английски език

Спомагателните глаголи (Auxiliary Verbs) в английски език са специални служебни думи (без самостоятелно лексическо значение), които се използват за образуване на различни глаголни форми. Най често това са глаголите "to be" (съм) и "to have" (имам). При това, тук е доста развит апарата на времевите форми, като практически изцяло е построен на използването на служебни глаголи.
 
Въпреки факта, че спомагателните глаголи (помощните глаголи) в английския език нямат собствено значение, те играят много важна роля. В комбинация със семантични (главни) глаголи, спомагателните глаголи образуват почти всички глаголни времена в английския език. 
 
Auxiliary Verbs in English
Предназначение на спомагателните глаголи

Спомагателен глагол "to be"

Базовата форма на глагола е "be", а неопределената форма е "to be".
“Be” в качеството си на спомагателен глагол се добавя към друг глагол, за да изрази т.н. продължено време или косвена реч:
 • He was reading a book when I came in. - Той четеше книга, когато аз влязох.
 • This fabric is made of pure cotton. - Тази тъкан е направена от чист памук.
 

Сегашно време на "to be":

Present Simple (просто сегашно време) в английски език описва нещо, което се случва през цялото време, без да се отнася към момента. Утвърдителните изречения в Present Simple не изискват спомагателен глагол. Но за да зададем въпрос или да изразим отрицание в Present Simple, се нуждаем от спомагателния глагол do / does + главния глагол.
 • I am
 • you are
 • he (she, it) is
 • we are
 • you are
 • they are
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • Dad likes folk music. — Татко обича народната музика.
 • Jenny often goes out alone. — Джени често излиза сама навън.
 • Cats eat oranges. — Котките ядат портокали.

Отрицателно изречение
 • Dad doesn’t like folk music. — Татко не обича фолка.
 • Jenny doesn’t go out alone. — Джени не излиза сама.
 • Cats don’t eat oranges. — Котките не ядат портокали.

Въпросително изречение
 • Does dad like folk music? - Баща ти харесва ли народната музика?
 • Does Jenny ever go out alone? — Дженни когда-нибудь выходит на улицу одна? - Джени излиза ли някога сама?
 • Do cats eat oranges? - Котките ядат ли портокали? 
 

Минало време на "to be":

Past Simple (просто минало време) в английски език се използва за описание на събития, случили се в миналото. Както в Present Simple, утвърдителните изречения в това време са без спомагателни глаголи. В случай, че задаваме въпрос или изразяваме отрицание в Past Simple, се нуждаем от конструкция от спомагателния глагол did + главния глагол.
 • I was
 • you were
 • he (she, it) was
 • we were
 • you were
 • they were
 

Да разгледаме примери:


Утвърдително изречение
 • I liked their latest album. — Хареса ми последния им албум.
 • She left her bag at the office. —Тя остави чантата си в офиса.

Отрицателно изречение
 • I didn’t like their latest album. — Не ми хареса последният им албум.
 • She didn’t leave her bag at the office. — Тя не остави чантата си в офиса.

Въпросително изречение
 • Did I like their latest album? — Хареса ли ми последния им албум?
 • Did she leave her bag at the office? — Тя остави ли чантата си в офиса? 

Сегашно причастие на "to be":

 • being
 

Минало причастие на "to be":

 • been
 


Спомагателен глагол "to have"

Базовата форма на глагола е "have", а неопределената му форма е "to have".
“Have” се използва като спомагателен глагол, за да изрази съвършено време.
 • Ivan has finally found them. - Иван най-накрая ги намери.

Сегашно време:

Трето лице, единствено число: he (she, it) has
Всички останали лица и числа: I (you, we, they) have

Минало причастие:

 • had
 

Сегашно причастие:

 • having

Спомагателен глагол "to do"

Базовата форма на глагола е “Do”, а неопределената му форма е "to do". Този глагол се използва като спомагателен, за да се конструира въпрос, да се изрази отрицание (във времената Present и Past Simple) или да се предаде особен акцент (изразителност) на значещия глагол в изречението.
 • Do you like your English language course at Internet? - Харесва ли ти твоя курс по английски език в Интернет?
 • Ivan didn’t go to work yesterday. - Иван не отиде на работа вчера.
 • We do need you to help. - Ние наистина се нуждаем да ни помогнеш.

Спомагателни глаголи, най-често използвани в английски език

 • to have,
 • to be,
 • to do,
 • shall,
 • should,
 • will,
 • would.

 • The Arctic has long attracted man's attention. - Арктика отдавна привлича вниманието на човека.
 • The spark will kindle the flame. - От искрата ще се разгори пламък.

Защо се използва спомагателен глагол?

Главното значение на английското изречение много често се изразява с формата на глагола в него. Такова значение може да е свързано с
 • въпрос,
 • съгласуване,
 • време,
 • степен на завършеност,
 • продължителност,
 • желание,
 • възможност,
 • задължение.
Но отделно взетия английски глагол няма кой знае колко форми, за да изрази такова разнообразие от значения. Поради това, за да се изрази нужния ни смисъл, към значещия глагол в изречението се добавя т.н. спомагателен глагол (auxiliary verb).

Модално спомагателни глаголи

Освен споменатите по-горе, в английски език се използват и редица модални спомагателни глаголи. Те са нужни, за да предадат на основните глагол в изречението, някакво допълнително значение, което най-често е свързано със степента на определеност или със задължения. Ето някои от тях:
 • can  -   She can swim very well. - Тя мтого добре умееше да плува.
 • could  -   Could you please give me that notebook? - Бихте ли ми дали тази тетрадка?
 • will  -   Ivan will send this letter tomorrow. - Иван ще изпрати това писмо утре.
 • shall  -   Shell we go to theatre? - Ще отиваме ли на театър?
 • must   -  You must finish it before 5 p.m. - Ти трябва да приключиш това до 5 ч.
 • would  -   I would buy more, if I had enough money. - Аз бих купил повече, ако имах достатъчно пари.
 • should  -   He should ask her to help. - Той би трябвало да помоли за помощта й.
 • may  -   May I go out for a minute? - Мога ли да вляза за минута?
 • might   -  This might be a good choice. - Това може да е добър избор.
 • ought  -   You ought to respect the rules! - Ти трябва да уважаваш правилата.

Задаване на въпрос с помощта на спомагателен глагол

В конструкциите със спомагателен глагол въпроси се задават с простата размяна месата на спомагателния глагол и подлога.
 • Ivan should talk with his mother. - Иван би трябвало да поговори в майка му.
 • Should Ivan talk with his mother? - Би ли трябвало Иван да поговори с майка му?
Ако се използва прост глагол, който прилича на спомагателен, но не е такъв, за да зададем въпрос ще ни потрябва “do”.
 • He likes to go for a walk. - Той обича да ходи на разходка.
 • Does he like to go for a walk? - Харесва ли той да ходи на разходка?

----------------

4 коментара:

 1. При образуване на отрицателна форма:
  She is going to them now. - She is not going to them.
  It seems to be a good decision. - It doesn’t seem to be a good decision.

  ОтговорИзтриване
 2. Спомагателните глаголи (Auxiliary Verbs) в английски език не са много на брой и е добре да бъдат заучени:
  to be,
  to have,
  to do,
  shall (should),
  will (would).
  С тяхна помощ се образуват различни сложни форми на глагола.

  ОтговорИзтриване
 3. Спомагателните глаголи играят важна роля при спреженията на английските глаголи, тъй като участват в образуването на всички глаголни времена, с изключение на утвърдителните форми на Present и Past Simple (Indefinite).

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както знаем, спомагателните глаголи нямат самостоятелно значение, а изразяват само различни граматични значения. По този начин те се явяват показатели за време, лице, число, залог и др. на основния, значещия глагол (понеже той сам не може да ги покаже тези неща). Самото действие се изразява от смисловия глагол. Така става съчетаване и взаимно допълване.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: