Translate

---------------------------------------------------------------------------------

01 септември 2021

Тестове по английски език | dLambow

Тестове по английски език онлайн (English Tests Online).


За какво служат тестовете по английски език?

Очевидната роля на всеки тест по английски език е да Ви помогне да проверите знанията си по езика, като това може сами да направите, като ползвате множество безплатни онлайн тестове. Но ако целта Ви е да получите сертификат за владеене и ползване на английски език, ще се наложи да преминете официални тестове, при по-голямата част от които има заплащане под една или друга форма, за едно или друго (като например да изпратят резултатите Ви директно на посочени от Вас работодатели).

Нива

Друг случай, когато се налага да се премине тест, е при записване на курс за обучение и чрез тестове се проверява встъпителното Ви ниво. Като правило, такива тестове съдържат няколко десетки въпроса. Резултатите от тях ще определят в каква група за обучение ще попаднете. Най-общо тестовете са разделени за следните нива на владеене на английски език:

 • - Elementary level (начално ниво)
 • - Pre-Intermediate level (до средно ниво)
 • - Intermediate level (средно ниво)
 • - Upper-Intermediate level (над средно ниво)
 • - Advanced level (напреднали)
English Tests Online
Онлайн тестове по английски език

Тематика

По правило, тематиката на всеки тест по английски език е разбита на конкретни групи въпроси - глаголи, идиоми, изречения, въпроси и т.н. В зависимост от конкретни ситуации, има и специализирани тестове (медицина, наука, филология ...). Има и друга група - тестове за международни изпити. За хора с начални възможности по езика, те могат да се окажат доста сложни, но именно с тях ще се наложи да се справяте, ако целта Ви е да постъпите на обучение в английски или американски университет или си търсите сериозна и добре платена работа в чужбина.

Най-известните тестове по английски език


Тест TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Какво е TOEFL? 

Тестът TOEFL е разработен и предназначен за оценка нивото на познания на хора, за които английски език не е роден език. Много колежи и университети, особено в САЩ, изискват от чуждестранните студенти потвърждение за оценки по TOEFL теста преди да бъдат приети за обучение. Теста оценява знанията по граматика на езика, писането, четенето и слуховото възприемане и е разработен от Образователното изпитващо бюро (ETS 'Educational Testing Service'). То е сключило договор с Колидж Борд (College Board) да ръководи изпита в американските институции.

За кого е TOEFL?

Тестът TOEFL не е предназначен за начинаещи, а за студенти, които да докажат, че са готови да живеят и учат в англоезично обкръжение. Ако учите академичен английски език, при всички случаи ще Ви трябва изпит TOEFL - използва се за различни цели, за разлика от други ESL изпити. Има три варианта на теста (хартиен, компютърен и Интернет). Интернет версията и компютърната версия на изпита използват визуален контрол на времето и имат в състава си писмена част. Важно е да определите кой вариант на теста е най-подходящ за Вас. Повечето езикови центрове използват Интернет тестване. Изпитът е съставен от 4 части:

 • - Четене (Reading Comprehension)
 • - Слушане (Listening Comprehention)
 • - Говорене (Speaking)
 • - Писане ( Writing)

Вземете под внимание, че количеството точки от тест на хартия, се различава от точките, които се получават за компютърен тест или интернет тест. Средно, минималното необходимо количество точки е около 550 (на хартия), 215 (на компютър), 70 (през интернет). Но това са минимумите. Харвардския университет, например, има по-големи изисквания.

Интернет версията на изпита

В повечето страни днес се използва Интернет версията за полагане на изпита. Убедете се, че сте разбрали какъв тест ще преминавате, преди да започнете подготовка за него. Ако за Вашата страна се прилага компютърна версия на тест TOEFL, то Вие сте длъжни да положите именно този вид изпит. Т.е. не може да изберете тест на хартия. Официалният уеб-сайт TOEFL - www.ets.org/toefl, съдържа много полезни материали, които може да ползвате безплатно. Там може да се запознаете със списъците за написване на съченение, информация за езиковите центрове и с обновляемите тестове. Ще намерите отговорите на много въпроси. Има указания и за подходящите учебници за подготовка за изпита.

Подготовка за полагане на TOEFL

Най-добрия начин да се подготвите за изпита TOEFL е като правите постоянно тестове. Ако посещавате курс за подготовка, вашият преподавател ще Ви предостави достатъчно материали. Допълнително може да си намерите учебници с упражнения, CD-дискове, тестове, отговори на тестове и всякакви пояснения и съвети. Който търси - намира. Това е най-общата информация относно теста TOEFL (Test of English as a Foreign Language), който се използва за оценка знанията по английски език, като чужд език.

Тест IELTS - Test of English as a Foreign Language


Какво е IELTS?

Значението на съкращението IELTS е следното: International English Language Testing System или това е "Test of English as a Foreign Language". Той е разработен с цел да се проверяват познанията и навиците за ползване на английски език от студенти на средно ниво. Целта е всички кандидати по изпита да преминават еднакви тестове, както по възприемане на английска реч, така и за писмена проверка на знанията и четене на академичен или общ тест.

За сега все още този тест не е много известен у нас, както американският му брат TOEFL, но той стремително набира популярност. Използва се в емиграционни служби, посолства и консулства, учебни заведения. Има добре подбрана форма на изпит, позволяваща да се оценят всички основни навици за владеене на езика, в т.ч. и за устна реч (за разлика от TOEFL).Провеждане на изпита

Изпитът е бил разработен през 1989 година. Той проверява владеенето от страна на кандидата на всички езикови навици - слухово възприемане (Listening), четене (Reading), писане (Writing) и устна реч (Speaking). Състои се от четири секции, последната от които е устна. Изпита е с продължителност 2 часа 45 минути.

Знанията на кандидата се оценяват по девет степенна скала: от 9 точки - съвършено знание на езика, до отсъствие на знания. Оценката в точки се поставя за всеки от разделите на изпита. След това, на тази основа, се създава общата оценка за изпита като цяло.

Провеждане

В писмения тест и четенето има избор между академичен и общ тест.

 • - Академичният тест (Academic Module) повече подхожда за тези кандидати, които планират да постъпят в университет или ще работят по специалността си, където езиковите изисквания са доста високи.
 • - Общия тест (General Training Module) е подходящ за емигрантите в Австралия, Нова Зеландия, Канада, които планират да получат работа (с по практически насочена професия), без университетско образование или искат просто да емигрират. В този случай, в секциите Reading и Writing General Training Module се предлагат изпитни текстове, които не съдържат специална и академична лексика.


Каква е системата на оценки?

Колко точки трябва да се наберат по теста, е трудно да се каже. Чуждестранните учебни заведения самостоятелно определят сумата на точки за постъпващите. Ако искате да учите във факултети, изискващи високо ниво на знание на езика (медицински, юридически), оценката трябва да не е по-малка от 6,5 точки. За други специалност може и да е 6,00 точки.

Признаване на теста IELTS.

Резултатите от теста IELTS се признават от повечето британски, канадски, австралийски, новозеландски и все по-голям брой американски университети, допускащи в страната чужденци. Изискваното ниво на знания зависи от конкретния университет. Теста IELTS е признан и в голям брой професионални и правителствени организации.

Това е най-общата информация относно теста IELTS (International English Language Testing System), който се използва за оценка знанията по английски език, като чужд език. Тук може да намерите информация и за други тестове по английски език, както и за случаите, в които се прилагат.

Тест TOEIC (Test of English for International Communication)


Какво е TOEIC?

TOEIC с пълното наименование "Test of English for International Communication", е предназначен за оценка знанията по бизнес английски език - стандартизиран тест, с чиято помощ се оценяват навиците за четене и слухово възприемане на кандидатите, но е насочен най-вече към бизнеса.

Състав на теста.

Тестът се състои от 200 задачи с избор измежду множество отговори. Някои участници полагат този тест, за да подобрят своя английски език. Други - за да получат работа зад граница, за приемането на която се изисква полагане на теста TOEIC.

Оценка на TOEIC.

Участниците в този тест се оценяват от 10 до 990 точки. Всяко учреждение или организация изискват различен минимум за приемане на работа. За много фирми този минимум е 600 точки. Ако кандидатствате на управленчески длъжности, ще се наложи да постигнете не по-малко от 800 точки. Теста може да полагате толкова пъти, колкото е необходимо за да постигнете желания резултат. Оценки на резултатите от теста TOEIC:

 • - по-малко от  400 - начинаещ,
 • - от 400 до 600 - среден,
 • - от 600 до 700 - горно средно,
 • - от 800 до 900 - напреднал.


Примерни теми от теста.

Някои теми от теста TOEIC могат да изглеждат по следния начин:

 • - jobs,
 • - offices,
 • - restaurants, banking,
 • - entertainment,
 • - health,
 • - housing,
 • - industry,
 • - transportation,
 • - travel.


Формат на теста:

Раздел 1: Аудио - 100 въпроса, 45 минути
    Част 1: фотографии (10 въпроса)
    Част 2: въпрос-отговор (30 въпроса)
    Част 3: кратко събеседване (30 въпроса)
    Част 4: кратък разговор (30 въпроса)

Раздел 2: Четене - 100 въпроса, 75 минути
    Част 5: незавършени изречения (40 въпроса)
    Част 6: завършване на текст (12 въпроса)
    Част 7: четене на кратки откъси от текст (28 въпроса), големи откъси (20 въпроса)

Това е най-общата информация относно теста TOEIC (Test of English for International Communication), който се използва за оценка знанията предимно по бизнес английски език, като чужд език при приемане на работа.

Кембриджски тест ESOL - English for Speakers of Other Languages


Какво е Кембриджският тест ESOL (Cambridge ESOL test)

Тестът с пълното наименование English for Speakers of Other Languages или съкратено Cambridge ESOL test, е известен в цял свят, като се признава от много англоезични университети, работодатели и други образователни учреждения в много страни, като свидетелство за знание на английски език на нужното ниво.

Съставен е от разнообразни подтестове, обхващащи знания и умения както на общ, така и на академичен език, бизнес английски и т.н. за каквото конкретно е необходим. Милиони хора по целия свят полагат кембриджските тестове за работа, учене и пътешествия. Всеки Cambridge ESOL е разработен за различни нива на знания и позволява най-точно да се оцени нивото на всеки кандидат.

Класификация на нивата на знание на английски език.

Предоставяната класификация на нивата на знание на английски език, според резултатите от теста ESOL е една от най-известните в света. Тестът включва проверка на четири основни навика за владеене на език:

 • - четене,
 • - писане,
 • - устна реч,
 • - слухово възприемане.

Чрез него се оценява умението за използване на множество структури, изрази и правила в реалните жизнени ситуации. Оценката по теста ESOL е основана на пет степенна международна скала. Например:

 • PET — потвърждава ниво В1 по CEFR, т.е. Intermediate
 • FCE — потвърждава ниво В2 по CEFR, т.е. Upper Intermediate
 • CAE — потвърждава ниво С1 по CEFR, т.е. Advanced
 • CРЕ — потвърждава ниво С2 по CEFR, т.е. Proficiency


Нива на теста

 • Ниво 1 Elementary - KET (Key English Test).

Това ниво свидетелства за начални знания по английски език у деца и възрастни, като им дава възможност да се запознаят с необходимите основи на езика. Това ниво е първата степен по резултатите от теста ESOL.

 • Ниво 2 Lower Intermediate - PET (Preliminary English Test).

На това ниво са езиковите знания, които позволяват справяне в различни ситуации на работа и в обществото с англоезично обкръжение. Подизпитът "KET" — потвърждава нивата "А1" и "А2" по CEFR, т.е. ниво Elementary и ниво Pre Intermediate. Нужен е, например, ако искате да получите виза за жена си - spouse visa.

 • Ниво 3 Upper Intermediate - FCE (First Certificate in English).

Средно ниво на знания на езика, което изисква навици във всички области на владеене на езика. Това ниво е широко признато в бизнеса, промишлеността, образователните учреждения на Великобритания и други страни.

 • Ниво 4 Lower Advanced - CAE (Certificate in Advanced English).

Напреднало ниво, необходимо на хора, за които английски език е нужен като предмет на изучаване или е част от работата. Особено внимание се отделя на познаването на лексиката в реални жизнени ситуации. Признава се от повечето университети в Англия, като необходим за постъпване.

 • Ниво 5 Upper Advanced - CPE (Certificate of Proficiency in English).

Висше напреднало ниво, необходимо за някои университети във Великобритания, а също и за бизнеса и преподаване на езика в други страни.

Това е най-кратката характеристика на Кембриджския тест ESOL - English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL test) за знания по английски език и нивата на владеенето му според постигнатите резултати. Някои от тестовете концентрират вниманието в знанието на езика в определена област, докато други имат по-общо предназначение. В горната тема и в коментарите към нея, има информация, която може да помогне на хората, които са си поставили за цел да вземат тест или изпит по английски език, в качеството му на втори чуждестранен език.

Нива на владеене на английски език.

Владеене на чужд език.
Очевидно е, че когато  човек започва работа в чужбина или за чужда фирма в страната си, той трябва да владее до определена степен съответния чужди език. В тази връзка, нивата на владеене на чужд език са 10, съгласно Common European Framework of Reference, CEFR - Общоевропейските компетенции по владеене на чуждестранен език. Те са разработени в края на двадесети век и е прието да се делят на 6 нива.

Съветът на Европа приема решение през 2001 година да използва CEFR за оценка на езиковите компетенции по всеки език, който се учи като чуждестранен. Съгласно системата на CEFR знанията на учещите чужд език се разделят в три групи, всяка от които се дели на още две подгрупи.
 

Нива на владеене на английски език.

 

    A — Елементарно ниво на владеене (Basic User)

A1 — Ниво на оцеляване (Survival Level)
= Начинаещо ниво - Beginner
= Елементарно ниво - Elementary
A2 — Допрагово ниво (под средно) ниво на владеене (Waystage — Pre-Intermediate)

    B — Самостоятелно владеене (Independent User)

B1 — Прагово ниво (Threshold — Intermediate)
B2 — Прагово-напреднало ниво (Vantage — Upper-Intermediate)

    C — Свободно владеене (Proficient User)

C1 — Ниво на професионално владеене (Effective Operational Proficiency — Advanced)
C2 — Ниво на съвършено владеене (Mastery — Proficiency)

Какви умения се оценяват (Skills) на всяко от нивата?

 •     - Говорене (Speaking)

                      = Монолог
                      = Диалог

 •     - Четене (Reading)
 •     - Слушане (Listening)
 •     - Писане (Writing)
 •     - Граматика (Grammar)
 •     - Речников запас (Vocabulary)


Това са основните и общоприети нива за владеене на чужд език, в т.ч. и на английски език. Всяко от основните нива има по две поднива и всяко подниво има конкретни изисквания, за да бъде то покрито със съответните знания и способности...

Заключение

В тази тема ви разказахме защо са ви необходими тестовете по английски език - най-общо за емигриране, за учине или за работа в чужбина. Днес е трудно да се развивате без английски в почти всяка професия. Изисква се за работа с международни институции и компании. А езиковите тестове са необходими точно, за да се отговори на въпроса "Какво е вашето ниво на английски?" успявате ли да отговорите с увереност и да предоставите документални доказателства за това. 

Резултатите от всички тестове съответстват на нивата на владеене на чужд език съгласно Общата европейска референтна рамка (CEFR) - от A1 (основно ниво) до C2 (владеене). По правило за постъпване в университет вашето ниво на английски трябва да съответства на В1 или В2, а за работа - С1 или С2.

--------------------

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: