Translate

---------------------------------------------------------------------------------

05 ноември 2017

Таблица на английските глаголни времена | dLambow

 

Мега таблица "убиец" на всички английски глаголни времена (Table of English verb tenses)


Списък с английските глаголни времена (English Verb Tenses)


 • Сегашно време (Present tense)
  • Просто сегашно време (Simple Present или Present Simple)
  • Сегашно продължително време (Present Progressive или Present Continuous)
  • Сегашно перфектно/завършено време (Simple Present Perfect или Present Perfect)
  • Сегашно перфектно/завършено продължително време (Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous)
 • Минало време (Past tense)
  • Просто минало време (Simple Past или Past Simple)
  • Минало продължително време (Past Progressive или Past Continuous)
  • Просто минало перфектно/завършено време (Simple Past Perfect или Past Perfect)
  • Просто минало перфектно/завършено продължително време (Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous)
 • Бъдеще време (Future Tense)
  • Бъдеще време с will (will - future)
  • Бъдеще време с going to (going to - future)
  • Бъдеще продължително време (Future Progressive или Future Continuous)
  • Просто бъдеще перфектно/завършено време (Simple Future Perfect или Future Perfect Simple)
  • Бъдещe перфектно/завършено продължително време (Future Perfect Progressive или Future Perfect Continuous)
 • Бъдеще време в миналото (Future Tense in the past)
  • Просто бъдеще време в миналото (Simple Future Tense in the Past)
  • Продължително бъдеще време в миналото (Continuous Future Tense in the Past)
  • Перфектно бъдеще време в миналото (Perfect Future in the Past)
  • Перфектно продължително бъдеще време в миналото (Perfect Continuous Tense in the Past)
 • Условно време (Conditional time)
  • Просто условно време (Conditional Simple)
  • Условно прогресивно време (Conditional Progressive или Conditional Continuous)
  • Условно перфектно/завършено време (Conditional Perfect)
  • Условно перфектно продължително време (Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous)

Сега, след като знаете кои са английските глаголни времена, остава да се запознаете с тях по-долу: Формула за съставяне, сигнални думи, случаи на използване, положителна, отрицателна и въпросителна форма.


Обобщена таблица глаголните времена в английски език

Английските глаголни времена са втория голям проблем за учещите английски език след проблема "Едно се пише, друго се чете". Сега и този проблем вече е решен с тази компактна и максимално обобщената таблица, която ще ви позволи да обхванете цялата им система с един поглед (щракнете върху таблицата за увеличение).

Table of English verb tenses
Таблица на английски глаголни времена

Линия на времето за времената в английски език

И ако все още не разбирате нещо за английските глаголни времена, нека да направим нещата още по ясни с "Линия на времето за английските глаголни времена". А след това обърнете внимание на проблема с различните им наименования в британския и в американския английски език. Така ще избегнете още една от причините за объркване (щракнете върху картинката за увеличение).

Линия на времето - английските глаголни времена
Линия на времето за разположението на английските времена

Разгледайте таблицата и линията на времето внимателно, като се опитавате да разберете принципа на формиране. След това продължете по-надолу да се запознавате с всяко от включените таблицата времена в по-големи подробности и да ги заучавате едно по едно. Не са много - за около седмица трябва да напреднете.

Мега таблица "убиец" на всички глаголни времена в английски език (Table of all English tenses) - събрани на едно място със сигналните им думи, случаите на използване, формулите за съставяне и примери в положителна, отрицателна и въпросителна форма.
------------------


Сегашно време 


Просто сегашно време

(Simple Present или Present Simple)

Сигнални думи: 

 • every day, sometimes, always, often, usually, seldom, never, first ... then

Случаи на използване:

 • - something happens repeatedly
 • - how often does something happens
 • - one action follows another
 • - things in general
 • - with the following verbs (to love, to hate, to think, etc.)
 • - future meaning: timetables, programs

Формула за съставяне: 

 • infinitive (he/she/it) + -s

Положителна форма (+): I work; He works; I go; He goes.
Отрицателна форма (-): I don't work; He doesn't work; I don't go; He doesn't go.
Въпросителна форма (?): Do I work? Does he work? Do I go? Does he go?
------------------


Сегашно продължително време 

(Present Progressive или Present Continuous)

Сигнални думи: 

 • now, at the moment, Look!, Listen!

Случаи на използване:

 • - something is happening at the same time of speaking or around it
 • - future meaning: when you have already decided and arranged to do it (a fixed plan, date)

Формула за съставяне: 

 • to be (am/are/is) + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I'm working. He's working. I'm going. He's going.
Отрицателна форма (-): I'm not working. He isn't working. I'm not going. He isn't going.
Въпросителна форма (?): Am I working? Is he working? Am I going? Is he going?
------------------
Сегашно перфектно/завършено време 

(Simple Present Perfect или Present Perfect)

Сигнални думи: 

 • just, yet, never, ever, already, so far, up to now, since, for, recently

Случаи на използване:

 • - you say that sth. has happened or is finished in the past and it has a connection to the present
 • - action started in the past and continues up to the present

Формула за съставяне: 

 • have/has + past participle

Положителна форма (+): I have worked. He has worked. I have gone. He has gone.
Отрицателна форма (-): I haven't worked. He hasn't worked. I haven't gone. He hasn't gone.
Въпросителна форма (?):  Have I worked? Has he worked? Have I gone? Has he gone?
------------------


Сегашно перфектно/завършено продължително време 

(Present Perfect Progressive или Present Perfect Continuous)

Сигнални думи: 

 • all day, the whole day, how long, since, for

Случаи на използване:

 • - action began in the past and has just stopped
 • - how long the action has been happening
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • have/has + been + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I have been working. He has been working. I have been going. He has been going.
Отрицателна форма (-): I haven't been working. He hasn't been working. I haven't been going. He hasn't been going.
Въпросителна форма (?): Have I been working? Has he been working? Have I been going? Has he been going?
------------------


Минало време 

(Past tense)


Просто минало време 

(Simple Past или Past Simple)

Сигнални думи: 

 • last ..., ... ago, in 1990, yesterday

Случаи на използване:

 • - action finished in the past, mostly connected with an expression of time (no connection to the present)
Формули за съставяне:
 • - regular: infinitive + -ed
 • - irregular: 2nd column of the table of irregular verbs

Положителна форма (+): I worked. He worked. I went. He went.
Отрицателна форма (-): I didn't work. He didn't work. I didn't go. He didn't go.
Въпросителна форма (?): Did I work? Did he work? Did I go? Did he go?
------------------


Минало продължително време 

(Past Progressive или Past Continuous)

Сигнални думи: 

 • while

Случаи на използване:

 • - an action happened in the middle of another action
 • - someone was doing sth. at a certain time (in the past) - you do not know whether it was finished or not

Формула за съставяне: 

 • was/were + infinitive + -ing

Положителна форма (+): I was working. He was working. I was going. He was going.
Отрицателна форма (-): I wasn't working. He wasn't working. I wasn't going. He wasn't going.
Въпросителна форма (?):  Was I working? Was he working? Was I going? Was he going?
------------------


Просто минало перфектно/завършено време 

(Simple Past Perfect или Past Perfect)

Сигнални думи: 

 • already, just, never

Случаи на използване:

 • - mostly when two actions in a story are related to each other: the action which had already happened is put into Past Perfect, the other action into Simple Past
 • - the past of Present Perfect

Формула за съставяне: 

 • had + past participle

Положителна форма (+): I had worked. He had worked. I had gone. He had gone.
Отрицателна форма (-): I hadn't worked. He hadn't worked. I hadn't gone. He hadn't gone.
Въпросителна форма (?):  Had I worked? Had he worked? Had I gone? Had he gone?
------------------


Просто минало перфектно/завършено продължително време

(Past Perfect Progressive или Past Perfect Continuous)

Сигнални думи: 

 • how long, since, for

Случаи на използване: 

 • - how long something had been happening before something else happened

Формула за съставяне: 

 • had + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I had been working. He had been working. I had been going. He had been going.
Отрицателна форма (-): I hadn't been working. He hadn't been working. I hadn't been going. He hadn't been going.
Въпросителна форма (?): Had I been working? Had he been working? Had I been going? Had he been going?
-------------------


Бъдеще време 

(Future Tense)


Бъдеще време с will 

(will - future)

Случаи на използване:

 • - predictions about the future (you think that sth. will happen)
 • - you decide to do sth. spontaneously at the time of speaking, you haven't made a decision before
 • - main clause in type I of the if clauses

Формула за съставяне: 

 • will + infinitive

Положителна форма (+): I'll work. He'll work. I'll go.
Отрицателна форма (-): I won't work. He won't work. I won't go.
Въпросителна форма (?): Will I work? Will he work? Will I go?
------------------


Бъдеще време с going to 

(going to - future)

Случаи на използване:

 • - when you have already decided to do sth. in the future
 • - what do you think will happen

Формула за съставяне: 

 • to be (am/are/is) + going to + infinitive

Положителна форма (+): I'm going to work. He's going to work. I'm going to go. He's going to go.
Отрицателна форма (-): I'm not going to work. He's not going to work. I'm not going to go. He's not going to go.
Въпросителна форма (?): Am I going to work? Is he going to work? Am I going to go? Is he going to go?
------------------


Бъдеще продължително време 

(Future Progressive или Future Continuous)

Случаи на използване:

 • - An action will be in progress at a certain time in the future. This action has begun before a certain time.
 • - Something happens because it normally happens.

Формула за съставяне: 

 • will + be + infinitive + ing

Положителна форма (+): I'll be working. He'll be working. I'll be going. He'll be going.
Отрицателна форма (-): I won't be working. He won't be working. I won't be going. He won't be going.
Въпросителна форма (?): Will I be working? Will he be working? Will I be going? Will he be going?
------------------


Просто бъдеще перфектно/завършено време 

(Simple Future Perfect или Future Perfect Simple)

Случаи на използване: 

 • - sth. will already have happened before a certain time in the future

Формула за съставяне: 

 • will + have + past participle*

Положителна форма (+): I'll have worked. He'll have worked. I'll have gone. He'll have gone.
Отрицателна форма (-): I won't have worked. He won't have worked. I won't have gone. He won't have gone.
Въпросителна форма (?):  Will I have worked? Will he have worked? Will I have gone? Will he have gone?
------------------


Бъдещe перфектно/завършено продължително време 

(Future Perfect Progressive или Future Perfect Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. will already have happened before a certain time in the future
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • will + have + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I'll have been working. He'll have been working. I'll have been going. He'll have been going.
Отрицателна форма (-): I won't have been working. He won't have been working. I won't have been going. He won't have been going.
Въпросителна форма (?): Will I have been working? Will he have been working? Will I have been working? Will he have been working?
---------------------------


Бъдеще време в миналото 

(Future Tense in the past)

Използват се само в подчинени изречения, при което главното изречение е винаги в минало време.


Просто бъдеще време в миналото 

(Simple Future Tense in the Past)

Формула за съставяне: 

 • should/would + глагол в инфинитив

Примери:

 • I said that I should come. - Казах, че ще дойда.
 • He said he would go to the dentist. - Той каза, че ще ходи на зъболекар

------------------


Продължително бъдеще време в миналото 

(Continuous Future Tense in the Past)

Формула за съставяне: 

 • should/would + be + сегашно причастие

Пример:

 • I thought that I should be working all day on Saturday. - Мислех, че ще работя цял ден в събота.
 • He was planning how he would be sipping cocktail on his vacation. - Той си представяше как би попийвал коктейл по време на отпуската си.

------------------


Перфектно бъдеще време в миналото 

(Perfect Future in the Past)

Формула за съставяне:

 • should/would + have + минало причастие

Пример:

 • I told you that I should have written the book by the end of May. - Казах ти, че ще съм написал книгата до края на май.
 • We hoped we should have done our homework by midday. - Ние се надявахме, че ще направим домашните си преди обяд.

------------------


Перфектно продължително бъдеще време в миналото 

(Perfect Continuous Tense in the Past)

Формула за съставяне:

 • should/would + have + been + сегашно причастие

Пример:

 • He knew that I should have been playing tennis for 3 hours. - Той знаеше, ще аз ще съм играл тенис 3 часа.
 • He told us he would have been working on the plant for 20 years next December. - Той ни каза, че следващия декември ще направи 20 години откакто работи в този завод.

----------------------

Условно време 


Просто условно време 

Случаи на използване:

 • - sth. that might happen
 • - main clause in type II of the Conditional sentences

Формула за съставяне: 

 • would + infinitive

Положителна форма (+): I would work. He would work. I would go. He would go.
Отрицателна форма (-): I wouldn't work. He wouldn't work. I wouldn't go. He wouldn't go.
Въпросителна форма (?): Would I work? Would he work? Would I go? Would he go?
------------------


Условно прогресивно време 

(Conditional Progressive или Conditional Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. that might happen
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • would + be + infinitive + ing

Положителна форма (+): I would be working. He would be working. I would be going. He would be going.
Отрицателна форма (-): I wouldn't be working. He wouldn't be working. I wouldn't be going.
He wouldn't be going.
Въпросителна форма (?): Would I be working? Would he be working? Would I be going? Would he be going?
------------------


Условно перфектно/завършено време 

(Conditional Perfect)

Случаи на използване:

 • - sth. that might have happened in the past (It's too late now.)
 • - main clause in type III of the if clauses

Формула за съставяне: 

 • would + have + past participle*

Положителна форма (+): I would have worked. He would have worked. I would have gone. He would have gone.  
Отрицателна форма (-): I wouldn't have worked. He wouldn't have worked. I wouldn't have gone. He wouldn't have gone.
Въпросителна форма (?): Would I have worked? Would he have worked? Would I have gone? Would I have gone?

------------------


Условно перфектно продължително време 

(Conditional Perfect Progressive или Conditional Perfect Continuous)

Случаи на използване:

 • - sth. that might have happened in the past (It's too late now.)
 • - emphasis: length of time of an action

Формула за съставяне: 

 • would + have + been + infinitive + ing

Положителна форма (+): I would have been working. He would have been going. I would have been going. He would have been going.
Отрицателна форма (-): I wouldn't have been working. He wouldn't have been going. I wouldn't have been going. He wouldn't have been going.
Въпросителна форма (?): Would I have been working? Would he have been working? Would I have been going? Would he have been going?
------------------

Глаголни времена

(Verb Tenses)

Използването на глаголни времената в английски език са най-важната тема в граматиката. На езика на лингвистиката, граматичната категория за време (tense) е част от глаголната парадигма, изразяваща връзката между времето, към което принадлежи изказването, и момента на самото изказване. Просто казано, това е, което ни кара да разбираме кога определено събитие се е случило / се случва / ще се случи.

 • - Past (минало време): I learned English. — Аз учих английски.
 • - Present (сегашно време): I learn English. — Аз уча английски.
 • - Future (бъдеще време): I will learn English. — Аз ще уча английски.

Всичко останало езиковедите наричат ​​видове или аспекти (aspects). Аспектът на глагола характеризира продължителността на описваното действие, неговата честота и пълнота. Има три ключови аспекта в английския език:

 • - Simple (или Indefinite — прост или неопределен): I learn English. — Аз уча (по принцип) английски.
 • - Progressive (или Continuous — прогресив или продължителен): I am learning English. — Аз уча (в момента) английски.
 • - Perfect (перфектен или завършен): I have learned English. — Аз научих английски.

Но обърнете внимание: бъдеще време не се образува чрез промяна на формата на глагола, а с помощта на допълнителни думи (най-често - спомагателни глаголи - auxiliary verbs). Следователно, от гледна точка на словообразуването, в английски език има само две времена: сегашно и минало. Да се надяваме, че горната обобщена таблица на английските глаголни времена е достатъчно ясна и заедно с Линия на времето напълно ще отстрани всякакво объркване по темата. В допълнение е добре да погледнете и основната форма на английските глаголи за окончателна ориентация във времената.

----------------


4 коментара:

 1. Няма да е лошо, ако след наименованието на всяко време, дадете едно изречение, като пример какво точно представлява това време.

  ОтговорИзтриване
 2. Много полезен урок!!! Благодаря за старанието!☺

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: