Translate

---------------------------------------------------------------------------------

25 септември 2021

Елементарен английски език за начинаещи | dLambow

 

Елементарен английски език за начинаещи (Elementary English for Beginners) с 1400 начални думи и изрази


Какво е Елементарен английски (What is Elementary English)?

 

Безплатен онлайн самоучител

Елементарен английски език е безплатен онлайн Самоучител, предназначен за незабавно и бързо самообучение на начинаещи и представлява лесна, проста и логична система, съдържаща 1400 от най-необходимите думи и изрази, както и Елементарна английска граматика за съставяне на прости изречения с тях.  Включени са и някои от най-популярните и полезни готови разговорни фрази. Така може да научите Elementary English за няколко седмици и да тръгвате смело на пътешествие зад граница, без да се притеснявате за комуникацията на чужд език.

Елементарен английски език е голямо улеснение за тези, които все още са на нулево ниво или просто планират да учат английски, но още не са намерили или решили как. А за най-мързеливите той си е просто спасение. Лексикалното богатство на елементарен английски е намалено до няколкостотин най-често използвани думи, обозначаващи обекти, числа, посока и действия. Също така има възможност да изразите качество и степен. Освен това 65% от думите са едносрични и наистина елементарни. Е, кажете, че не е просто и лесно.

Elementary English for Beginners
Елементарен английски език за начинаещи

В Elementary English има малко и опростени правила

Преди всичко започнете с мотивацията за учене на език. Защо искате да го учите - за покриване на тест, за следване в чужбина, за работа в чужбина или просто ежедневна употреба в чужда държава. Ако е последното, продължавайте да четете и учите и след няколко седмици целта ще е постигната. Но тук, за да не си провалите мотивацията, има един

Ключов проблем: 

=Едно се пише, друго се чете.=

Ако попитате един българин коя е тази буква "а", той ще отговори "аааа...". А като му кажете, че това не е "а", а "ей", той ще се изненада. Като го попитате за "е" и той разбере, че това не е "еее", а "иии...", окончателно ще го разубедите да учи английски език. Така се отказват 90% от кандидатите да учат английски език. И това става така, защото никой не им обяснява ясно главната, съществената и най-важната особеност на английски език: "Едно се пише, друго се чете." и че за писането, англичаните използват латиницата само с 26 букви, а имат за изговаряне 44 звука.

Английска фонетика - English phonetics (изговаряне, произношение - което чувате с ушите)

Е, "изговарянето" се нарича фонетика и за него се използва друга (друга, друга...) азбука - фонетична азбука, съставена от фонетични знаци (букви, символи), която вече съдържа нужните 44 английски звукове. Ако отворите един английско-български речник, там ще видите, че всички думи са дадени така:

mouse - [maus] - мишка

Първо е изписана думата на латиница, след това, в квадратни скоби е изписано нейното произношение с помощна на фонетични знаци (Фонетичната азбука) и накрая е превода на български език. Когато вече сте научили английски език, тогава четете, слушате и говорите без да ползвате фонетичното произношение в квадратни скоби. Но когато учите, задължително трябва да го имате, за да заучавате правилно произношението на английски, а не да го побългарявате.

Затова в Elementary English всичко ви е дадено тук - на едно място, с транскрипцията в квадратни скоби (фонетиката, изговарянето) и с превода на български - за да не се чудите, да не се лутате, да не ровите тук и там, а да УЧИТЕ сега и веднага! Цялата английска фонетика (изговарянето) сме я събрали в една стегната и нагледна таблица с 3 колони:

 • - звук (гласен, съгласен);
 • - изговаряне или условно съответствие на кирилицата;
 • - примери с по две английски думи на латиница, които са транкрибирани с фонетични знаци в квадратни скоби.

Толкова е ясно и елементарно, че ще се ориентирате в английската фонетика за 1 час и веднага може да я ползвате. Ако някъде срещнете затруднение, връщате се към таблицата, правите справка и продължавате. Това като направите, ще сте изпреварили 90% от кандидатите да учат език, които се отказват заради стъписване и неразбиране на фонетиката.

Английска азбука - English alphabet (изписването на думите - което виждате с очите)

Следващата важна стъпка е да научите мо-та-мо (безупречно) английската азбука (латиницата от 26 букви) на английски - буква по буква, с тяхното произношение и оттук нататък буквите да ги казвате само с английското им произношение. Не "бъ", а "бии" и т.н. Азбуката трябва да я пеете на песен - в прав ред, в обратен ред, разбъркано. Без никакво замисляне. Това може да ви отнеме 1, 2 или 3 дни, но и по-нататък трябва да се връщате и да си я повтаряте.

Елементарна английска лексика - Elementary English vocabulary

На 3 или 4-тия ден започвайте да учите думите - с писане, изговаряне на глас и с листчетата. Наколко десетки нови думи на ден. Това ще ви отнеме около 30 дни. Но още на втората седмица започвайте с граматиката и съставянето на изречения, така че думите и говоренето да вървят успоредно. Пишете безброй пъти, произнасяйте ясно и на глас, носете листчетата със себе си и при всяка възможност ги "превъртайте". 


Елементарна английска граматика - Elementary English grammar

Всеки знае, че език не се учи само като си пълните главата с думи. Освен знаенето на думи, трябва да знаете и как да ги използвате за съставянето на смислени английски фрази и изречения. Структурата на английското изречение е различна от българското. Как да го съставите, какъв словоред да използвате? Разказни, въпросителни и отрицателни изречения. Множествено число, прилагателни, местоимения и т.н.

Най-използваните английски фрази - The most used English phrases

На петата седмица започнете с 100 + 100 най-често използвани английски изрази (фрази) - и пак с писане, изговаряне на глас, заучаване от листчета. На шестата седмица може да заминавате на екскурзия. Ако не заминете на екскурзия, намерете много и различни начини да поддържате постигната форма - четете, слушайте, говорете на английски език. Ако не го практикувате постоянно (ежедневно), скоро ще започнете да го забравяте. Благодарение на Elementary English, сега са ви необходими само 80-90 часа, за да усвоите успешно езика.

Как да овладеете бързо и успешно Elementary English?


Както можете да видите по-долу, има общо 14 точки. 

За бързо и успешно овладяване на Elementary English трябва да следвате последователността в ученето, стъпка по стъпка:

 1. Научете фонетичната азбука от табличката.
 2. Научете Английската азбука от табличката.
 3. Започнете да учите думи. Върнете се в началото на тази инструкция и карайте наред. Където видите английски думи с транскрипция (в квадратни скоби) - научавайте ги (с многократно изписване, едновременно четене на глас и често използване на листчета).
 4. Научете правилата за образуване на множествено число, използвайки –s, -es;
 5. Осъзнайте разликата между членовете "a" и "the";
 6. Научете се да добавяте –ly, за да обозначавате качество;
 7. Научете за двете форми на глагола be (is - за единствено число и are - за множествено число);
 8. Започнете да използвате  will, may, be и have;
 9. Овладейте отрицателните изречения;
 10. Преминете към осъзнаване и заучаване на времената в английски език;
 11. Научете се да указвате посока с помощта на предлози;
 12. Затвърдете знанията си за словореда в английското изречение;
 13. Заучете безупречно дадените над 200 най-често използвани в ежедневието английски фрази;
 14. ... и вече може да се радвате, защото сте усвоили Elementary English!


Elementary English е чудесен избор за изучаване на английски за тези, които правят първите си стъпки, обичат да мързелуват или предпочитат да получат универсално учебно помагало за всички случаи. В Elementary English трябва да научите само 1400 думи, за да го ползвате. Колкото и да е странно, това е напълно достатъчно, за да общувате лесно и естествено с жител на която и да е англоговоряща страна.

Разбира се, ако имате нужда от английски за професията на преводач или за четене на Шекспир в оригинал, тогава ще е нужно допълнително да поработите по английска филология или да се възползвате от доста по-сериозни курсове. Ако обаче целта ви е просто да говорите международен език за ежедневна употреба, тогава добре дошли на правилното място и действайте без отлагане... Започнете сега с ...

Английска фонетика - English phonetics

В табличката по-долу е дадена минималната английска фонетика, която ви е нужна, за да продължите с Elementary English, но ако ви интересуват повече подробности, вижте тук..


Английска фонетична азбука

- 01 -- 02 -- 03 -
[ e ]кратко "е"met [ mɛt ], bed [ bɛd ],
[ æ ]за широко "а",
но се изговаря "е"
cat [ kæt ], black [ blæk ],
[ ʌ ]кратко между "а" и "ъ" -
"а" в "кана"
cup [ kʌp ], luck [ lʌk ],
[ ʊ ]кратко, късо, отпуснато "у"put [ pʊt ], could [ kʊd ],
[ ɒ ]кратко, отсечено,
отпуснато "о"
hot [ hɒt ], rock [ rɒk ],
[ ə ]кратко, отпуснато "ъ"away [ əˈweɪ ], cinema [ ˈsɪnəmə ],
[ ɪ ]кратко "и"hit [ hɪt ], sitting [ ˈsɪtɪŋ ],
[ i: ]дълго "и"see [ siː ], heat [ hiːt ],
[ ɜ: ]дълго,
отпуснато "ъ"
turn [ tɜːn ], learn [ lɜːn ],
[ ɔ: ]дълго,
затворено "о"
call [ kɔːl ], four [ fɔː ],
[ u: ]дълго, стегнато,
закръглено "у"
blue [ bluː ], food [ fuːd ],
[ ɑ: ]дълго, гърлено "а"arm [ ɑːm ], father [ ˈfɑːðə ],
[ ɪə ]"иъ"near [ nɪə ], here [ hɪə ],
[ eə ]"еъ"where [ weə ], air [ eə ],
[ eɪ ]"ей"say [ seɪ ], eight [ eɪt ],
[ ɔɪ ]"ой"boy [ bɔɪ ], join [ ʤɔɪn ],
[ aɪ ]"ай"five [ faɪv ], eye [ aɪ ],
[ əʊ ]"оу"go [ gəʊ ], home [ həʊm ],
[ aʊ ]"ау"now [ naʊ ], out [ aʊt ],
[ ʊəʳ ]"уъ"pure [ pjʊə ], tourist [ ˈtʊərɪst ],
[ f ]"ф"find [ faɪnd ], if [ ɪf ],
[ v ]"в"voice [ vɔɪs ], five [ faɪv ],
[ θ ]междузъбно
"т" или "с"
think [ θɪŋk ], both [ bəʊθ ],
[ ð ]междузъбно
"д" или "з"
this [ ðɪs ], mother [ ˈmʌðə ],
[ z ]"з"zoo [ zuː ], lazy [ ˈleɪzi ],
[ ʃ ]"ш"she [ ʃiː ], crash [ kræʃ ],
[ ʒ ]"ж"pleasure [ ˈplɛʒə ], vision [ ˈvɪʒən ],
[ h ]леко "х"how [ haʊ ], hello [ hɛˈləʊ ],
[ p ]отчетливо "п"pet [ pɛt ], map [ mæp ],
[ b ]отчетливо "б"bad [ bæd ], lab [ læb ],
[ t ]отчетливо "т"tea [ tiː ], getting [ ˈgɛtɪŋ ],
[ d ]отчетливо "д"did [ dɪd ], lady [ ˈleɪdi ],
[ k ]"к"cat [ kæt ], back [ bæk ],
[ g ]"г"give [ gɪv ], flag [ flæg ],
[ ʈʃ ]"ч"check [ ʧɛk ], church [ ʧɜːʧ ],
[ dʒ ]"дж"just [ ʤʌst ], large [ lɑːʤ ],
[ m ]"м"man [ mæn ], lemon [ ˈlɛmən ],
[ n ]"н"no [ nəʊ ], ten [ tɛn ],
[ ŋ ]между "н" и "г"sing [ sɪŋ ], finger [ ˈfɪŋgə ],
[ l ]"л"leg [ lɛg ], little [ ˈlɪtl ],
[ j ]"й"yes [ jɛs ], yellow [ ˈjɛləʊ ],
[ r ]"р"red [ rɛd ], try [ traɪ ],
[ s ]"с"sun [ sʌn ], miss [ mɪs ],
[ w ]леко "у"wet [ wɛt ], window [ ˈwɪndəʊ ],
[ : ]знак за
удължени гласни

[ ˈ ]знак за
ударена сричка

[ ? ]glottal stop -
изпуснат съгласен
звук от фразиАнглийска азбука - English alphabet

След като се ориентирате с фонетиката от горната таблица, може веднага да започвате със заучаването на английската азбука - буква по буква с правилното произношение. Ето я и азбуката в една табличка - 6 гласни и 20 съгласни букви. Но ако се интересувате от повече подробности относно английската писменост, може да погледнете и тук ...


Английска азбука (латиницата)

01020304
1. A, a[eɪ]-(ей)alphabet[ ˈælfəbɪt ]
2. B, b[biː]-(би)backward[ ˈbækwəd ]
3. C, c[siː]-(си)city[ ˈsɪti ]
4. D, d[diː]-(ди)day[ deɪ ]
5. E, e[iː]-(и)English[ ˈɪŋglɪʃ ]
6. F, f[ɛf]-(еф)foreign[ ˈfɒrɪn ]
7. G, g[dʒiː]-(джи)German[ ˈʤɜːmən ]
8. H, h[eɪtʃ]-(ейч)help[ hɛlp ]
9. I, i[aɪ]-(ай)inter-
national
[ ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl ]
10. J, j[dʒeɪ]-(джей)joke[ ʤəʊk ]
11. K, k[keɪ]-(кей)kid, key[ kɪd, kiː ]
12. L, l[ɛl]-(ел)letter[ ˈlɛtə ]
13. M, m[ɛm]-(ем)mother[ ˈmʌðə ]
14. N, n[ɛn]-(ен)number[ ˈnʌmbə ]
15. O, o[oʊ]-(оу)order[ ˈɔːdə ]
16. P, p[piː]-(пи)pony[ ˈpəʊni ]
17. Q, q[kjuː]-(кю)quiz[ kwɪz ]
18. R, r[ɑː]-(-[ɑɹ]-(ар)rhyme[ raɪm ]
19. S, s[ɛs]-(ес)song[ sɒŋ ]
20. T, t[tiː]-(ти)train[ treɪn ]
21. U, u[juː]-(ю)unit[ ˈjuːnɪt ]
22. V, v[viː]-(ви)video[ ˈvɪdɪəʊ ]
23. W, w[ˈdʌb(ə)l juː]
(дабъл ю)
work[ wɜːk ]
24. X, x[ɛks]-(екс)xenon[ ˈzɛnɒn ]
25. Y, y[waɪ]-(уай)you[ juː ]
26. Z, z[zɛd,ziː]-(зед)zag[ zag ]


Научете перфектно английската азбука и веднага преминете към заучаването на най-често използваните думи в английски език (английската лексика)...


Английска лексика - English lexis

 Ако по накаква причина ви се стори, че посочения по-долу подбор на най-използвани английски думи не е достатъчен или се интересувате по-задълбочено от английска лексика - вижте и тук ... 

 

Обекти и явления

Ако действате по метода "от простото към сложното", започнете с думи за предметите около нас. Можете да залепите стикери по целия апартамент. Или изрежете снимки от книги, или изтеглете изображения от интернет и си ги разпечатайте с надписи (за да може да ги прелиствате докато чакате опашки или в задръствания, или при всеки друг удобен случай). По-удобно и бързо е да разделите тези основни думи на 6 групи по значение:

 • -части от тялото,
 • -храна,
 • -животни,
 • -превозни средства,
 • -предмети и т.н.

Основното нещо е да не допускате да загубите знанията си и да ги затвърждавате на практика всеки ден. За това е подходящ всеки познат, който се съгласява да стане зъл изпитващ или се прави на незнаещ, който се интересува от всичко, а вие го осведомявате.


Предмети и явления (дума - произношение - превод):

 • angle - [ˈæŋgl ] - ъгъл
  ant - [ ænt ] - мравка
  apple - [ˈæpl ] - ябълка
  arch - [ ɑːʧ ] - арка
  arm - [ ɑːm ] - ръка
  army - [ˈɑːmi ] - армия
  bag - [ bæg ] - чанта
  ball - [ bɔːl ] - топка
  bank - [ bæŋk ] - банка
  basin - [ˈbeɪsn ] - басейн
  basket - [ˈbɑːskɪt ] - кошница
  bath - [ bɑːθ ] - вана, плуване
  bed - [ bɛd ] - легло
  bee - [ biː ] - пчела
  bell - [ bɛl ] - звънец
  berry - [ˈbɛri ] - зрънце
  bird - [ bɜːd ] - птица
  blade - [ bleɪd ] - острие
  board - [ bɔːd ] - дъска
  boat - [ bəʊt ] - лодка
  bone - [ bəʊn ] - кост
  book - [ bʊk ] - книга
  boot - [ buːt ] - зареждане
  bottle - [ˈbɒtl ] - бутилка
  box - [ bɒks ] - кутия
  boy - [ bɔɪ ] - момче
  brain - [ breɪn ] - мозъка
  brake - [ breɪk ] - спирачка
  branch - [ brɑːnʧ ] - клон
  brick - [ brɪk ] - тухла
  bridge - [ brɪʤ ] - мост
  brush - [ brʌʃ ] - четка
  bucket - [ˈbʌkɪt ] - кофа
  bulb - [ bʌlb ] - крушка
  button - [ˈbʌtn ] - бутон
  baby - [ˈbeɪbi ] - бебе
  cake - [ keɪk ] - торта
  camera - [ˈkæmərə ] - камера
  card - [ kɑːd ] - карта
  cart - [ kɑːt ] - количка
  carriage - [ˈkærɪʤ ] - превоз, железопътен вагон
  cat - [ kæt ] - котка
  chain - [ ʧeɪn ] - верига
  cheese - [ ʧiːz ] - сирене
  chest - [ ʧɛst ] - гръден кош
  chin - [ ʧɪn ] - брадичка
  church - [ ʧɜːʧ ] - църква
  circle - [ˈsɜːkl ] - кръг
  clock - [ klɒk ] - часовник
  cloud - [ klaʊd ] - облак
  coat - [ kəʊt ] - палто
  collar - [ˈkɒlə ] - яка
  comb - [ kəʊm ] - гребен
  cord - [ kɔːd ] - кабел, шнур
  cow - [ kaʊ ] - крава
  cup - [ kʌp ] - чаша
  curtain - [ˈkɜːtn ] - завеса
  cushion - [ˈkʊʃən ] - възглавница
  dog - [ dɒg ] - куче
  door - [ dɔː ] - врата
  drain - [ dreɪn ] - източване
  drawer - [ˈdrɔːə ] - чекмедже
  dress - [ drɛs ] - рокля
  drop - [ drɒp ] - капка
  ear - [ ɪə ] - ухо
  egg - [ ɛg ] - яйце
  engine - [ˈɛnʤɪn ] - двигател
  eye - [ aɪ ] - око
  face - [ feɪs ] - лице
  farm - [ fɑːm ] - ферма
  feather - [ˈfɛðə ] - перо
  finger - [ˈfɪŋgə ] - пръст на ръката
  fish - [ fɪʃ ] - риба
  flag - [ flæg ] - флаг
  floor - [ flɔː ] - етаж
  fly - [ flaɪ ] - летя
  foot - [ fʊt ] - крак
  fork - [ fɔːk ] - вилица
  fowl - [ faʊl ] - птица
  frame - [ freɪm ] - рамка
  garden - [ˈgɑːdn ] - градина
  girl - [ gɜːl ] - момиче
  glove - [ glʌv ] - ръкавица
  goat - [ gəʊt ] - коза
  gun - [ gʌn ] - пистолет, оръжие
  hair - [ heə ] - коса
  hammer - [ˈhæmə ] - чук
  hand - [ hænd ] - ръка
  hat - [ hæt ] - шапка
  head - [ hɛd ] - глава
  heart - [ hɑːt ] - сърце
  hook - [ hʊk ] - кука
  horn - [ hɔːn ] - рог
  horse - [ hɔːs ] - кон
  hospital - [ˈhɒspɪtl ] - болница
  house - [ haʊs ] - къща
  island - [ˈaɪlənd ] - остров
  jewel - [ˈʤuːəl ] - бижу
  kettle - [ˈkɛtl ] - чайник
  key - [ kiː ] - ключ
  knee - [ niː ] - коляно
  knife - [ naɪf ] - нож
  knot - [ nɒt ] - възел
  leaf - [ liːf ] - лист
  leg - [ lɛg ] - крак
  library - [ˈlaɪbrəri ] - библиотека
  line - [ laɪn ] - линия
  lip - [ lɪp ] - устна
  lock - [ lɒk ] - ключалка
  map - [ mæp ] - карта
  match - [ mæʧ ] - съвпада, кибрит
  monkey - [ˈmʌŋki ] - маймуна
  moon - [ muːn ] - луна
  mouth - [ maʊθ ] - уста
  muscle - [ˈmʌsl ] - мускул
  nail - [ neɪl ] - пирон
  neck - [ nɛk ] - шия
  needle - [ˈniːdl ] - игла
  nerve - [ nɜːv ] - нерв
  net - [ nɛt ] - мрежа
  nose - [ nəʊz ] - носа
  nut - [ nʌt ] - гайка
  office - [ˈɒfɪs ] - офис
  orange - [ˈɒrɪnʤ ] - оранжево
  oven - [ˈʌvn ] - фурна
  parcel - [ˈpɑːsl ] - колет
  pen - [ pɛn ] - химилка
  pencil - [ˈpɛnsl ] - молив
  picture - [ˈpɪkʧə ] - картина
  pig - [ pɪg ] - прасе
  pin - [ pɪn ] - щифт
  pipe - [ paɪp ] - тръба
  plane - [ pleɪn ] - самолет
  plate - [ pleɪt ] - чиния
  plow - [ plaʊ ] - плуг
  pocket - [ˈpɒkɪt ] - джоб
  pot - [ pɒt ] - гърне
  potato - [ pəˈteɪtəʊ ] - картоф
  prison - [ˈprɪzn ] - затвора
  pump - [ pʌmp ] - помпа
  rail - [ reɪl ] - релса
  rat - [ ræt ] - плъх
  receipt - [ rɪˈsiːt ] - касова бележка
  ring - [ rɪŋ ] - пръстен
  rod - [ rɒd ] - пръчка
  roof - [ ruːf ] - покрив
  root - [ ruːt ] - корен
  sail - [ seɪl ] - плавам
  school - [ skuːl ] - училище
  scissors - [ˈsɪzəz ] - ножици
  screw - [ skruː ] - винт
  seed - [ siːd ] - семе
  sheep - [ ʃiːp ] - овце
  shelf - [ ʃɛlf ] - рафт
  ship - [ ʃɪp ] - кораб
  shirt - [ ʃɜːt ] - риза
  shoe - [ ʃuː ] - обувка
  skin - [ skɪn ] - кожа
  skirt - [ skɜːt ] - пола
  snake - [ sneɪk ] - змия
  sock - [ sɒk ] - чорап
  spade - [ speɪd ] - лопата
  sponge - [ spʌnʤ ] - гъба
  spoon - [ spuːn ] - лъжица
  spring - [ sprɪŋ ] - пролет
  square - [ skweə ] - квадрат
  stamp - [ stæmp ] - печат
  star - [ stɑː ] - звезда
  station - [ˈsteɪʃən ] - станция
  stem - [ stɛm ] - стъбло
  stick - [ stɪk ] - пръчка
  stocking - [ˈstɒkɪŋ ] - чорап
  stomach - [ˈstʌmək ] - стомаха
  store - [ stɔː ] - магазин
  street - [ striːt ] - улица
  sun - [ sʌn ] - слънце
  table - [ˈteɪbl ] - маса
  tail - [ teɪl ] - опашка
  thread - [ θrɛd ] - нишка, конец
  throat - [ θrəʊt ] - гърло
  thumb - [ θʌm ] - палец
  ticket - [ˈtɪkɪt ] - билет
  toe - [ təʊ ] - пръст на крак
  tongue - [ tʌŋ ] - език
  tooth - [ tuːθ ] - зъб
  town - [ taʊn ] - град
  train - [ treɪn ] - влак
  tray - [ treɪ ] - тава
  tree - [ triː ] - дърво
  trousers - [ˈtraʊzəz ] - панталони
  umbrella - [ ʌmˈbrɛlə ] - чадър
  wall - [ wɔːl ] - стена
  watch - [ wɒʧ ] - гледам
  wheel - [ wiːl ] - колело
  whip - [ wɪp ] - камшик
  whistle - [ˈwɪsl ] - свирка
  window - [ˈwɪndəʊ ] - прозорец
  wing - [ wɪŋ ] - крило
  wire - [ˈwaɪə ] - тел, жица
  worm - [ wɜːm ] - червей


Общи думи

За да направим тази последователност по-лесна за научаване, нека не преоткриваме колелото. Просто, карайте подред, по азбучен ред. Осигурете си поне няколко десетки нови думи дневно. Подготвяйте си ги на листчета, носете ги навсякъде със себе си и при всяка възможност си ги прехвърляйте - в прав ред, в обратен ред, разбъркано - докато ги научите безупречно. Скоростта на учене зависи от вашите цели и желания.


Общи думи (дума - произношение - превод)

 • account - [ əˈkaʊnt ] - сметка
  act - [ ækt ] - действие
  addition - [ əˈdɪʃ(ə)n ] - допълнение
  adjust - [ əˈʤʌst ] - регулирам, коригирам, напасвам
  advertisement - [ ədˈvɜːtɪsmənt ] - реклама
  agreement - [ əˈgriːmənt ] - споразумение
  air - [ eə ] - въздух
  amount - [ əˈmaʊnt ] - количество
  amusement - [ əˈmjuːzmənt ] - забавление
  animal - [ˈænɪməl ] - животно
  answer - [ˈɑːnsə ] - отговор
  apparatus - [ ˌæpəˈreɪtəs ] - апарат
  approval - [ əˈpruːvəl ] - одобрение
  argument - [ˈɑːgjʊmənt ] - аргумент, спор
  art - [ ɑːt ] - изкуство
  attack - [ əˈtæk ] - атака
  attempt - [ əˈtɛmpt ] - пробвам, опитвам
  attention - [ əˈtɛnʃ(ə)n ] - внимание
  attraction - [ əˈtrækʃ(ə)n ] - атракция
  authority - [ ɔːˈθɒrɪti ] - власт
  back - [ bæk ] - обратно
  balance - [ˈbæləns ] - баланс
  base - [ beɪs ] - база
  behavior - [ bɪˈheɪvjə ] - поведение
  belief - [ bɪˈliːf ] - вяра
  birth - [ bɜːθ ] - раждане
  bit - [ bɪt ] - малко, частица
  bite - [ baɪt ] - хапя
  blood - [ blʌd ] - кръв
  blow - [ bləʊ ] - удар
  body - [ˈbɒdi ] - тяло
  brass - [ brɑːs ] - месинг, мед
  bread - [ brɛd ] - хляб
  breath - [ brɛθ ] - дъх
  brother - [ˈbrʌðə ] - брат
  building - [ˈbɪldɪŋ ] - сграда
  burn - [ bɜːn ] - горя
  burst - [ bɜːst ] - избухвам
  business - [ˈbɪznɪs ] - бизнес
  butter - [ˈbʌtə ] - масло
  canvas - [ˈkænvəs ] - платно
  care - [ keə ] - грижи
  cause - [ kɔːz ] - причина
  chalk - [ ʧɔːk ] - тебешир
  chance - [ ʧɑːns ] - шанс
  change - [ ʧeɪnʤ ] - промяна
  cloth - [ klɒθ ] - плат
  coal - [ kəʊl ] - въглища
  color - [ˈkʌlə ] - цвят
  comfort - [ˈkʌmfət ] - комфорт
  committee - [ kəˈmɪti ] - комитет
  company - [ˈkʌmpəni ] - търговско дружество
  comparison - [ kəmˈpærɪsn ] - сравнение
  competition - [ ˌkɒmpɪˈtɪʃən ] - конкуренция
  condition - [ kənˈdɪʃən ] - състояние
  connection - [ kəˈnɛkʃən ] - връзка
  control - [ kənˈtrəʊl ] - контрол
  cook - [ kʊk ] - готвач
  copper - [ˈkɒpə ] - мед
  copy - [ˈkɒpi ] - копие
  cork - [ kɔːk ] - корк
  cotton - [ˈkɒtn ] - памук
  cough - [ kɒf ] - кашлица
  country - [ˈkʌntri ] - страна
  cover - [ˈkʌvə ] - покривам, корица
  crack - [ kræk ] - кокаин в каменна форма
  credit - [ˈkrɛdɪt ] - кредит
  crime - [ kraɪm ] - престъпление
  crush - [ krʌʃ ] - смачквам
  cry - [ kraɪ ] - плаче
  current - [ˈkʌrənt ] - текущ
  curve - [ kɜːv ] - крива
  damage - [ˈdæmɪʤ ] - щета, повреда
  danger - [ˈdeɪnʤə ] - опасност
  daughter - [ˈdɔːtə ] - дъщеря
  day - [ deɪ ] - ден
  death - [ dɛθ ] - смърт
  debt - [ dɛt ] - дълг, задължение
  decision - [ dɪˈsɪʒən ] - решение
  degree - [ dɪˈgriː ] - степен
  design - [ dɪˈzaɪn ] - дизайн
  desire - [ dɪˈzaɪə ] - желание
  destruction - [ dɪsˈtrʌkʃən ] - унищожаване
  detail - [ˈdiːteɪl ] - детайл, подробност
  development - [ dɪˈvɛləpmənt ] - развитие
  digestion - [ dɪˈʤɛsʧən ] - храносмилане
  direction - [ dɪˈrɛkʃən ] - посока, направление
  discovery - [ dɪsˈkʌvəri ] - откритие
  discussion - [ dɪsˈkʌʃən ] - дискусия
  disease - [ dɪˈziːz ] - болест
  disgust - [ dɪsˈgʌst ] - отвращение
  distance - [ˈdɪstəns ] - разстояние
  distribution - [ ˌdɪstrɪˈbjuːʃən ] - разпределение
  division - [ dɪˈvɪʒən ] - разделение
  doubt - [ daʊt ] - съмнение
  drink - [ drɪŋk ] - напитка
  driving - [ˈdraɪvɪŋ ] - шофиране
  dust - [ dʌst ] - прах
  earth - [ ɜːθ ] - земя
  edge - [ ɛʤ ] - ръб, край
  education - [ ˌɛdju(ː)ˈkeɪʃən ] - образование
  effect - [ ɪˈfɛkt ] - ефект
  end - [ ɛnd ] - край
  error - [ˈɛrə ] - грешка
  event - [ ɪˈvɛnt ] - събитие
  example - [ ɪgˈzɑːmpl ] - пример
  exchange - [ ɪksˈʧeɪnʤ ] - обмен
  existence - [ ɪgˈzɪstəns ] - съществуване
  expansion - [ ɪksˈpænʃən ] - разширяване
  experience - [ ɪksˈpɪərɪəns ] - опит
  expert - [ˈɛkspɜːt ] - експерт
  fact - [ fækt ] - факт
  fall - [ fɔːl ] - падам, есен
  family - [ˈfæmɪli ] - семейство
  father - [ˈfɑːðə ] - баща
  fear - [ fɪə ] - страх
  feeling - [ˈfiːlɪŋ ] - чувство
  fiction - [ˈfɪkʃən ] - измислица
  field - [ fiːld ] - поле
  fight - [ faɪt ] - битка
  fire - [ˈfaɪə ] - пожар
  flame - [ fleɪm ] - пламък
  flight - [ flaɪt ] - полет
  flower - [ˈflaʊə ] - цвете
  fold - [ fəʊld ] - сгънете
  food - [ fuːd ] - храна
  force - [ fɔːs ] - сила
  form - [ fɔːm ] - форма
  friend - [ frɛnd ] - приятел
  front - [ frʌnt ] - отпред
  fruit - [ fruːt ] - плод
  glass - [ glɑːs ] - стъклена чаша
  gold - [ gəʊld ] - злато
  government - [ˈgʌvnmənt ] - правителство
  grain - [ greɪn ] - зърно
  grass - [ grɑːs ] - трева
  grip - [ grɪp ] - захващане
  group - [ gruːp ] - група
  growth - [ grəʊθ ] - растеж
  guide - [ gaɪd ] - водач
  harbor - [ˈhɑːbə ] - пристанище
  harmony - [ˈhɑːməni ] - хармония
  hate - [ heɪt ] - омраза
  hearing - [ˈhɪərɪŋ ] - слух
  heat - [ hiːt ] - топлина
  help - [ hɛlp ] - помощ
  history - [ˈhɪstəri ] - история
  hole - [ həʊl ] - дупка
  hope - [ həʊp ] - надежда
  hour - [ˈaʊə ] - час
  humor - [ˈhjuːmə ] - хумор
  ice - [ aɪs ] - лед
  idea - [ aɪˈdɪə ] - идея
  impulse - [ˈɪmpʌls ] - импулс
  increase - [ˈɪnkriːs ] - нараствам, увеличавам
  industry - [ˈɪndəstri ] - индустрия
  ink - [ ɪŋk ] - мастило
  insect - [ˈɪnsɛkt ] - насекомо
  instrument - [ˈɪnstrʊmənt ] - инструмент
  insurance - [ ɪnˈʃʊərəns ] - застраховка
  interest - [ˈɪntrɪst ] - лихва
  invention - [ ɪnˈvɛnʃən ] - изобретение
  iron - [ˈaɪən ] - желязо
  jelly - [ˈʤɛli ] - желе
  join - [ ʤɔɪn ] - присъединявам се
  journey - [ˈʤɜːni ] - пътуване
  judge - [ˈʤʌʤ ] - съдия
  jump - [ ʤʌmp ] - скок
  kick - [ kɪk ] - ритник, удар
  kiss - [ kɪs ] - целувка
  knowledge - [ˈnɒlɪʤ ] - знания
  land - [ lænd ] - земя
  language - [ˈlæŋgwɪʤ ] - език
  laugh - [ lɑːf ] - смях
  law - [ lɔː ] - закон
  lead - [ liːd ] - водя
  learning - [ˈlɜːnɪŋ ] - учене, обучение
  leather - [ˈlɛðə ] - кожа
  letter - [ˈlɛtə ] - писмо
  level - [ˈlɛvl ] - ниво
  lift - [ lɪft ] - вдигам, повдигам
  light - [ laɪt ] - светлина, осветявам
  limit - [ˈlɪmɪt ] - ограничение
  linen - [ˈlɪnɪn ] - бельо
  liquid - [ˈlɪkwɪd ] - течност
  list - [ lɪst ] - списък
  loss - [ lɒs ] - загуба
  love - [ lʌv ] - любов
  machine - [ məˈʃiːn ] - машина
  man - [ mæn ] - човек
  mark - [ mɑːk ] - марка
  market - [ˈmɑːkɪt ] - пазар
  mass - [ mæs ] - маса
  meal - [ miːl ] - храна
  measure - [ˈmɛʒə ] - мярка
  meat - [ miːt ] - месо
  meeting - [ˈmiːtɪŋ ] - среща
  memory - [ˈmɛməri ] - памет
  metal - [ˈmɛtl ] - метал
  middle - [ˈmɪdl ] - среден
  milk - [ mɪlk ] - мляко
  mind - [ maɪnd ] - ум
  mine - [ maɪn ] - мое
  minute - [ˈmɪnɪt ] - минута
  mist - [ mɪst ] - мъгла
  money - [ˈmʌni ] - пари
  month - [ mʌnθ ] - месец
  morning - [ˈmɔːnɪŋ ] - сутрин
  mother - [ˈmʌðə ] - майка
  motion - [ˈməʊʃən ] - движение
  mountain - [ˈmaʊntɪn ] - планина
  move - [ muːv ] - движение
  music - [ˈmjuːzɪk ] - музика
  name - [ neɪm ] - име
  nation - [ˈneɪʃən ] - нация
  need - [ niːd ] - нужда
  news - [ njuːz ] - новини
  night - [ naɪt ] - нощ
  noise - [ nɔɪz ] - шум
  note - [ nəʊt ] - забележка
  number - [ˈnʌmbə ] - номер
  observation - [ ˌɒbzə(ː)ˈveɪʃən ] - наблюдение
  offer - [ˈɒfə ] - оферта
  oil - [ ɔɪl ] - масло
  operation - [ ˌɒpəˈreɪʃən ] - операция
  opinion - [ əˈpɪnjən ] - мнение
  order - [ˈɔːdə ] - поръчка, ред, заповед
  organization - [ ˌɔːgənaɪˈzeɪʃən ] - организация
  ornament - [ˈɔːnəmənt ] - украшение
  owner - [ˈəʊnə ] - собственик
  page - [ peɪʤ ] - страница
  pain - [ peɪn ] - болка
  paint - [ peɪnt ] - боя, рисувам
  paper - [ˈpeɪpə ] - хартия
  part - [ pɑːt ] - част
  paste - [ peɪst ] - паста
  payment - [ˈpeɪmənt ] - плащане
  peace - [ piːs ] - спокойствие
  person - [ˈpɜːsn ] - човек
  place - [ pleɪs ] - място
  plant - [ plɑːnt ] - растение
  play - [ pleɪ ] - играя
  pleasure - [ˈplɛʒə ] - удоволствие
  point - [ pɔɪnt ] - точка
  poison - [ˈpɔɪzn ] - отрова
  polish - [ˈpɒlɪʃ ] - лак
  porter - [ˈpɔːtə ] - портиер
  position - [ pəˈzɪʃən ] - позиция
  powder - [ˈpaʊdə ] - прах
  power - [ˈpaʊə ] - мощност, сила
  price - [ praɪs ] - цена
  print - [ prɪnt ] - печат
  process - [ˈprəʊsɛs ] - процес
  produce - [ˈprɒdjuːs ] - произвеждам
  profit - [ˈprɒfɪt ] - печалба
  property - [ˈprɒpəti ] - имот
  prose - [ prəʊz ] - проза
  protest - [ˈprəʊtɛst ] - протест
  pull - [ pʊl ] - тегля, дърпам
  punishment - [ˈpʌnɪʃmənt ] - наказание
  purpose - [ˈpɜːpəs ] - предназначение, цел
  push - [ pʊʃ ] - бутане
  quality - [ˈkwɒlɪti ] - качество
  question - [ˈkwɛsʧən ] - въпрос
  rain - [ reɪn ] - дъжд
  range - [ reɪnʤ ] - диапазон, обхват
  rate - [ reɪt ] - процент, норма
  ray - [ reɪ ] - лъч
  reaction - [ ri(ː)ˈækʃən ] - реакция
  reading - [ˈriːdɪŋ ] - четене
  reason - [ˈriːzn ] - причина
  record - [ˈrɛkɔːd ] - запис
  regret - [ rɪˈgrɛt ] - разкайвам се
  relation - [ rɪˈleɪʃən ] - отношение
  religion - [ rɪˈlɪʤən ] - религия
  representative - [ ˌrɛprɪˈzɛntətɪv ] - представител
  request - [ rɪˈkwɛst ] - заявка
  respect - [ rɪsˈpɛkt ] - уважение
  rest - [ rɛst ] - почивка
  reward - [ rɪˈwɔːd ] - награда
  rhythm - [ˈrɪðəm ] - ритъм
  rice - [ raɪs ] - ориз
  river - [ˈrɪvə ] - река
  road - [ rəʊd ] - път
  roll - [ rəʊl ] - ролка
  room - [ ruːm ] - стая
  rub - [ rʌb ] - трия
  rule - [ ruːl ] - правило
  run - [ rʌn ] - бягам
  salt - [ sɒlt ] - сол
  sand - [ sænd ] - пясък
  scale - [ skeɪl ] - мащаб
  science - [ˈsaɪəns ] - наука
  sea - [ siː ] - море
  seat - [ siːt ] - седалка
  secretary - [ˈsɛkrətri ] - секретар-ка
  selection - [ sɪˈlɛkʃən ] - избор
  self - [ sɛlf ] - себе си
  sense - [ sɛns ] - смисъл
  servant - [ˈsɜːvənt ] - слуга
  sex - [ sɛks ] - пол, секс
  shade - [ ʃeɪd ] - сянка
  shake - [ ʃeɪk ] - клатя
  shame - [ ʃeɪm ] - срам
  shock - [ ʃɒk ] - шок
  side - [ saɪd ] - страна
  sign - [ saɪn ] - знак, подписвам
  silk - [ sɪlk ] - коприна
  silver - [ˈsɪlvə ] - сребро
  sister - [ˈsɪstə ] - сестра
  size - [ saɪz ] - размер
  sky - [ skaɪ ] - небе
  sleep - [ sliːp ] - сън
  slip - [ slɪp ] - приплъзване
  slope - [ sləʊp ] - наклон
  smash - [ smæʃ ] - разбивам, удар
  smell - [ smɛl ] - мирис, миризма
  smile - [ smaɪl ] - усмихвам се, усмивка
  smoke - [ sməʊk ] - пуша, пушене
  sneeze - [ sniːz ] - кихане
  snow - [ snəʊ ] - сняг
  soap - [ səʊp ] - сапун
  society - [ səˈsaɪəti ] - общество
  son - [ sʌn ] - син
  song - [ sɒŋ ] - песен
  sort - [ sɔːt ] - вид
  sound - [ saʊnd ] - звук
  soup - [ suːp ] - супа
  space - [ speɪs ] - пространство
  stage - [ steɪʤ ] - сцена
  start - [ stɑːt ] - започвам
  statement - [ˈsteɪtmənt ] - изявление
  steam - [ stiːm ] - пара
  steel - [ stiːl ] - стомана
  step - [ stɛp ] - стъпка
  stitch - [ stɪʧ ] - бод
  stone - [ stəʊn ] - камък
  stop - [ stɒp ] - стоп, сприрам се
  story - [ˈstɔːri ] - история
  stretch - [ strɛʧ ] - опъвам, разтягам
  structure - [ˈstrʌkʧə ] - структура
  substance - [ˈsʌbstəns ] - вещество, субстанция, същност
  sugar - [ˈʃʊgə ] - захар
  suggestion - [ səˈʤɛsʧən ] - предложение, внушение
  summer - [ˈsʌmə ] - лято
  support - [ səˈpɔːt ] - поддръжка, подкрепа
  surprise - [ səˈpraɪz ] - изненада
  swim - [ swɪm ] - плувам
  system - [ˈsɪstɪm ] - система
  talk - [ tɔːk ] - говоря
  taste - [ teɪst ] - вкус
  tax - [ tæks ] - данък
  teaching - [ˈtiːʧɪŋ ] - преподаване, обучение
  tendency - [ˈtɛndənsi ] - тенденция
  test - [ tɛst ] - тест
  theory - [ˈθɪəri ] - теория
  thing - [ θɪŋ ] - нещо
  thought - [ θɔːt ] - мисъл
  thunder - [ˈθʌndə ] - гръм
  time - [ taɪm ] - време
  tin - [ tɪn ] - тенекия
  top - [ tɒp ] - горна част
  touch - [ tʌʧ ] - докосване
  trade - [ treɪd ] - търговия
  transport - [ˈtrænspɔːt ] - транспорт
  trick - [ trɪk ] - трик, измама
  trouble - [ˈtrʌbl ] - неприятности, смущавам
  turn - [ tɜːn ] - завой
  twist - [ twɪst ] - усукване, завъртане
  unit - [ˈjuːnɪt ] - мерна единица
  use - [ juːz ] - използвам
  value - [ˈvæljuː ] - стойност
  verse - [ vɜːs ] - стих
  vessel - [ˈvɛsl ] - плавателен съд
  view - [ vjuː ] - изглед, гледам
  voice - [ vɔɪs ] - глас
  war - [ wɔː ] - война
  wash - [ wɒʃ ] - мия
  waste - [ weɪst ] - отпадъци
  water - [ˈwɔːtə ] - вода
  wave - [ weɪv ] - вълна
  wax - [ wæks ] - восък
  weather - [ˈwɛðə ] - метеорологично време
  week - [ wiːk ] - седмица
  weight - [ weɪt ] - тегло
  wind - [ wɪnd ] - вятър
  wine - [ waɪn ] - вино
  winter - [ˈwɪntə ] - зима
  woman - [ˈwʊmən ] - жена
  wood - [ wʊd ] - дърво
  wool - [ wʊl ] - вълна
  word - [ wɜːd ] - дума
  work - [ wɜːk ] - работа
  wound - [ wuːnd ] - рана
  writing - [ˈraɪtɪŋ ] - пиша, писмо
  year - [ jɪə ] - година


Действия и движения

Този списък включва и думи, които не отговарят на понятието "действие": местоимения, учтиви фрази и др. Това е логично, защото за да изразите някакво действие, това се постига не само с ползването на глагол, но и думи за посока, местоимения и др. И тук реда за научаване е без значение, затова действайте по азбучен ред. Или може да си ги разделите на части от речта: глаголи, местоимения, предлози и т.н.

Предлозите се запомнят лесно, ако използвате схема. Начертайте квадрат в самия център на лист хартия и посочете движенията с точки или стрелки. Например, предлогът in се превежда като "в" - поставете точка вътре в квадрата. И например, out се превежда като "овън" - поставете стрелка от квадрата.

 

Действия и движения (дума - произношение - превод)

 • come - [ kʌm ] - идвам
 • get - [ gɛt ] - получавам
 • give - [ gɪv ] - давам
 • go - [ gəʊ ] - отивам, ходя
 • keep - [ kiːp ] - пазя
 • let - [ lɛt ] - позволявам
 • make - [ meɪk ] - правя
 • put - [ pʊt ] - слагам
 • seem - [ siːm ] - изглежда
 • take - [ teɪk ] - вземам
 • be - [ biː ] - бъда
 • do - [ duː ] - върша
 • have - [ hæv ] - имам
 • say - [ seɪ ] - казвам
 • see - [ siː ] - виждам
 • send - [ sɛnd ] - изпращам
 • may - [ meɪ ] - може, способен
 • will - [ wɪl ] - ще
 • about - [ əˈbaʊt ] - относно
 • across - [ əˈkrɒs ] - през
 • after - [ˈɑːftə ] - след
 • against - [ əˈgɛnst ] - против
 • among - [ əˈmʌŋ ] - между
 • at - [ æt ] - при
 • before - [ bɪˈfɔː ] - преди
 • between - [ bɪˈtwiːn ] - между
 • by - [ baɪ ] - в съответствие с
 • down - [ daʊn ] - надолу
 • from - [ frɒm ] - от
 • in - [ ɪn ] - в
 • off - [ ɒf ] - изключен
 • on - [ ɒn ] - на
 • over - [ˈəʊvə ] - над
 • through - [ θruː ] - през
 • to - [ tuː ] - до, към
 • under - [ˈʌndə ] - под
 • up - [ ʌp ] - нагоре
 • with - [ wɪð ] - с
 • as - [ æz ] - като, тъй като
 • for - [ fɔː ] - за
 • of - [ ɒv ] - на, от
 • till - [ tɪl ] - до
 • than - [ ðæn ] - отколкото
 • a - [ eɪ ] - един, неопределителен член
 • the - [ ðiː ] - определителен член
 • all - [ ɔːl ] - всичко
 • any - [ˈɛni ] - всякакви
 • every - [ˈɛvri ] - всеки
 • no - [ nəʊ ] - не, никой
 • other - [ˈʌðə ] - други
 • some - [ sʌm ] - някои
 • such - [ sʌʧ ] - такъв
 • that - [ ðæt ] - че
 • this - [ ðɪs ] - това
 • i - [ aɪ ] - аз
 • he - [ hiː ] - той
 • you - [ juː ] - ти, Вие
 • who - [ huː ] - кой
 • and - [ ænd ] - и
 • because - [ bɪˈkɒz ] - защото
 • but - [ bʌt ] - но
 • or - [ ɔː ] - или
 • if - [ ɪf ] - ако
 • though - [ ðəʊ ] - все пак
 • while - [ waɪl ] - докато
 • how - [ haʊ ] - как
 • when - [ wɛn ] - кога
 • where - [ weə ] - къде, където
 • why - [ waɪ ] - защо
 • again - [ əˈgɛn ] - отново
 • ever - [ˈɛvə ] - някога
 • far - [ fɑː ] - далеч
 • forward - [ˈfɔːwəd ] - напред
 • here - [ hɪə ] - тук
 • near - [ nɪə ] - близо до
 • now - [ naʊ ] - сега
 • out - [ aʊt ] - навън
 • still - [ stɪl ] - все още
 • then - [ ðɛn ] - тогава
 • there - [ ðeə ] - там
 • together - [ təˈgɛðə ] - заедно
 • well - [ wɛl ] - добре
 • almost - [ˈɔːlməʊst ] - почти
 • enough - [ ɪˈnʌf ] - достатъчно
 • even - [ˈiːvən ] - дори, все пак
 • little - [ˈlɪtl ] - малко, малък
 • much - [ mʌʧ ] - много
 • not - [ nɒt ] - не
 • only - [ˈəʊnli ] - само
 • quite - [ kwaɪt ] - съвсем
 • so - [ səʊ ] - така
 • very - [ˈvɛri ] - много
 • tomorrow - [ təˈmɒrəʊ ] - утре
 • yesterday - [ˈjɛstədeɪ ] - вчера
 • north - [ nɔːθ ] - север
 • south - [ saʊθ ] - юг
 • east - [ iːst ] - изток
 • west - [ wɛst ] - запад
 • please - [ pliːz ] - моля те
 • yes - [ jɛs ] - да

Изразяване на качества

Това е може би най-хубавата част от речника. Без прилагателни езикът би бил твърде мек и официален. Може да ги учите по азбучен ред или да намерите подходящи изображения на предмети за онагледяване, като ги надпишете на гърба на това, което изобразяват. Чувствайте се свободни да изразите себе си. Колкото повече използвате прилагателните от списъка, толкова по-бързо ще ги научите.

 

Общи качества (дума - произношение - превод)

 • able - [ˈeɪbl ] - способен
 • acid - [ˈæsɪd ] - киселина
 • angry - [ˈæŋgri ] - ядосан
 • beautiful - [ˈbjuːtəfʊl ] - красив
 • black - [ blæk ] - черен
 • boiling - [ˈbɔɪlɪŋ ] - кипене
 • bright - [ braɪt ] - ярък
 • broken - [ˈbrəʊkən ] - счупен
 • brown - [ braʊn ] - кафяв
 • cheap - [ ʧiːp ] - евтин
 • chemical - [ˈkɛmɪkəl ] - химикал
 • chief - [ ʧiːf ] - главен
 • clean - [ kliːn ] - чист
 • clear - [ klɪə ] - ясно
 • common - [ˈkɒmən ] - често срещани
 • conscious - [ˈkɒnʃəs ] - в съзнание
 • cut - [ kʌt ] - разрез
 • deep - [ diːp ] - дълбок
 • dependent - [ dɪˈpɛndənt ] - зависим
 • early - [ˈɜːli ] - рано
 • elastic - [ ɪˈlæstɪk ] - еластичен
 • equal - [ˈiːkwəl ] - равен
 • fat - [ fæt ] - дебел, мазнина
 • fertile - [ˈfɜːtaɪl ] - плодороден
 • first - [ fɜːst ] - първо
 • fixed - [ fɪkst ] - фиксиран, неподвижен
 • flat - [ flæt ] - апартамент, плосък
 • free - [ friː ] - свободен, безплатно
 • frequent - [ˈfriːkwənt ] - често срещан
 • full - [ fʊl ] - пълен
 • general - [ˈʤɛnərəl ] - общ
 • good - [ gʊd ] - добре
 • great - [ greɪt ] - страхотен
 • grey|gray - [ greɪ|greɪ ] - сив
 • hanging - [ˈhæŋɪŋ ] - висящ
 • happy - [ˈhæpi ] - щастлив, щастие
 • hard - [ hɑːd ] - трудно
 • healthy - [ˈhɛlθi ] - здрав
 • high - [ haɪ ] - високо
 • hollow - [ˈhɒləʊ ] - кух, празнота
 • important - [ ɪmˈpɔːtənt ] - важно
 • jewel - [ˈʤuːəl ] - бижу
 • kind - [ kaɪnd ] - мил
 • like - [ laɪk ] - харесвам, подобен на
 • living - [ˈlɪvɪŋ ] - живея
 • long - [ lɒŋ ] - дълго
 • male - [ meɪl ] - мъжки
 • married - [ˈmærɪd ] - женен
 • material - [ məˈtɪərɪəl ] - материал
 • medical - [ˈmɛdɪkəl ] - медицински
 • military - [ˈmɪlɪtəri ] - военен
 • natural - [ˈnæʧrəl ] - естествен
 • necessary - [ˈnɛsɪsəri ] - необходимо
 • new - [ njuː ] - нов
 • normal - [ˈnɔːməl ] - нормално
 • open - [ˈəʊpən ] - отворен, отварям
 • parallel - [ˈpærəlɛl ] - паралелен, успореден
 • past - [ pɑːst ] - минало
 • physical - [ˈfɪzɪkəl ] - физически
 • political - [ pəˈlɪtɪkəl ] - политически
 • poor - [ pʊə ] - беден
 • possible - [ˈpɒsəbl ] - възможен
 • present - [ˈprɛznt ] - съществуващ, подарък, настоящ
 • private - [ˈpraɪvɪt ] - частни
 • probable - [ˈprɒbəbl ] - вероятно
 • quick - [ kwɪk ] - бързо
 • quiet - [ˈkwaɪət ] - тихо
 • ready - [ˈrɛdi ] - готов
 • read - [ riːd ] - чета
 • regular - [ˈrɛgjʊlə ] - редовен
 • responsible - [ rɪsˈpɒnsəbl ] - отговорен
 • right - [ raɪt ] - надясно, правилен
 • round - [ raʊnd ] - кръгъл
 • same - [ seɪm ] - същото
 • second - [ˈsɛkənd ] - второ
 • separate - [ˈsɛprɪt ] - отделни
 • serious - [ˈsɪərɪəs ] - сериозно
 • sharp - [ ʃɑːp ] - остър
 • smooth - [ smuːð ] - гладък
 • sticky - [ˈstɪki ] - лепкава
 • stiff - [ stɪf ] - твърд
 • straight - [ streɪt ] - направо
 • strong - [ strɒŋ ] - силен
 • sudden - [ˈsʌdn ] - внезапно
 • sweet - [ swiːt ] - сладка
 • tall - [ tɔːl ] - висок
 • thick - [ θɪk ] - дебел
 • tight - [ taɪt ] - стегнат, труден, тесен
 • tired - [ˈtaɪəd ] - изморен
 • TRUE - [ truː ] - истина
 • violent - [ˈvaɪələnt ] - насилствен, жесток
 • waiting - [ˈweɪtɪŋ ] - очакване
 • warm - [ wɔːm ] - топло, затоплям
 • wet - [ wɛt ] - мокро
 • wide - [ waɪd ] - широк
 • wise - [ waɪz ] - мъдър
 • yellow - [ˈjɛləʊ ] - жълто
 • young - [ jʌŋ ] - млад
 • complex - [ˈkɒmplɛks ] - комплекс


Обратни значения

Най-лесният начин бързо да овладеете думите е да намерите техни антоними. Ако вече сте научили думи с "право" значение, сега научете и противоположните им значения. Променете гледната точка и използвайте противоположни прилагателни. Или просто напишете правото означението за качество, а след него, чрез тире - обратното значение.

 

Обратни значения (дума - произношение - превод)

 • awake - [ əˈweɪk ] - буден
 • bad - [ bæd ] - лошо
 • bent - [ bɛnt ] - огънат
 • bitter - [ˈbɪtə ] - горчив
 • blue - [ bluː ] - син
 • certain - [ˈsɜːtn ] - сигурен
 • cold - [ kəʊld ] - студ
 • complete - [ kəmˈpliːt ] - завършен
 • cruel - [ krʊəl ] - жесток
 • dark - [ dɑːk ] - тъмно
 • dead - [ dɛd ] - мъртъв
 • dear - [ dɪə ] - скъп
 • delicate - [ˈdɛlɪkɪt ] - деликатен
 • different - [ˈdɪfrənt ] - различен
 • dirty - [ˈdɜːti ] - мръсен
 • dry - [ draɪ ] - сух
 • FALSE - [ fɔːls ] - невярно
 • feeble - [ˈfiːbl ] - слаб
 • female - [ˈfiːmeɪl ] - женски пол
 • foolish - [ˈfuːlɪʃ ] - глупав
 • future - [ˈfjuːʧə ] - бъдеще
 • green - [ griːn ] - зелено
 • ill - [ ɪl ] - боледувам
 • last - [ lɑːst ] - последен
 • late - [ leɪt ] - закъснявам, късно
 • left - [ lɛft ] - наляво
 • loose - [ luːs ] - разхлабен
 • loud - [ laʊd ] - гръмогласен, силен, шумен
 • low - [ ləʊ ] - ниско
 • mixed - [ mɪkst ] - смесен
 • narrow - [ˈnærəʊ ] - тесен
 • old - [ əʊld ] - стар
 • opposite - [ˈɒpəzɪt ] - обратен, противоположен
 • public - [ˈpʌblɪk ] - обществен
 • rough - [ rʌf ] - груб
 • sad - [ sæd ] - тъжен, разстроен
 • safe - [ seɪf ] - безопасно
 • secret - [ˈsiːkrɪt ] - тайна
 • short - [ ʃɔːt ] - къс
 • simple - [ˈsɪmpl ] - прост
 • slow - [ sləʊ ] - бавен
 • small - [ smɔːl ] - малък
 • soft - [ sɒft ] - мека
 • solid - [ˈsɒlɪd ] - твърд
 • special - [ˈspɛʃəl ] - специален
 • strange - [ streɪnʤ ] - странно
 • thin - [ θɪn ] - тънък
 • white - [ waɪt ] - бял
 • wrong - [ rɒŋ ] - погрешно, несправедливост


Цифри и числа в английски език

 

Базови цифри от 0 до 10.

В основата на всички английски числа са залегнали основните цифри от 1 до 9, към които можем да отнесем 0 и 10, за пълнота на десетичната система за броене. Английските цифри имат сходно звучене с това на някои други западни езици, но за да се научите да броите правилно по английски, ще се наложи да научите наизуст точното изговаряне:

 • 0 - nought - [ nɔːt ], zero [ ‘zɪərəu ]- нула
 • 1 - one - [ wʌn ] - едно
 • 2 - two - [ tuː ] - две
 • 3 - three - [ θriː ] - три
 • 4 - four - [ fɔː ] - четири
 • 5 - five - [ faɪv ] - пет
 • 6 - six - [ sɪks ] - шест
 • 7 - seven - [ ‘sev(ə)n ] - седем
 • 8 - eight - [ eɪt ] - осем
 • 9 - nine - [ naɪn ] - девет
 • 10 - ten - [ ten ] - десет.

 

Броене от 10 до 20.

Следващите числа са 11 и 12, които са изключение от общото правило за съставянето на втората десетица, поради което и тях ще трябва да заучите.

 • 11 - eleven - [ ɪ’lev(ə)n ] - единадесет
 • 12 - twelve - [ twelv ] - дванадесет

След това вече става просто и лесно. Английските числа от 13 до 19 се образуват по един и същ начин и формулата за това е N + "teen". N - е съответното число от 3 до 9, а "teen" - е суфикса, който се добавя към него. Пишат се слято, четат се слято, с ударение на последната сричка.

 • 10 - ten - [ ten ] - десет
 • 11 - eleven - [ ɪ’lev(ə)n ] - единадесет
 • 12 - twelve - [ twelv ] - дванадесет
 • 13 - thirteen - [ θɜː’tiːn ] - тринадесет
 • 14 - fourteen - [ ˌfɔː’tiːn ] - четиринадесет
 • 15 - fifteen - [ ˌfɪf’tiːn ] - петнадесет
 • 16 - sixteen - [ ˌsɪk’stiːn ] - шестнадесет
 • 17 - seventeen - [ ˌsev(ə)n’tiːn ] - седемнадесет
 • 18 - eighteen - [ ˌeɪ’tiːn ] - осемнадесет
 • 19 - nineteen - [ ˌnaɪn’tiːn ] - деветнадесет
 • 20 - twenty - [ ‘twentɪ ] - двадесет.

 

Броене на десетиците от 10 до 100.

Десетиците се образуват по сходен начин с числата от 10 до 20 и със същите правила за замяна на някои от буквите. Само че, вместо окончанието "teen" се добавя по-краткото "ty".

 • 10 - ten - [ ten ] - десет
 • 20 - twenty -  [‘twentɪ ] - двадесет
 • 30 - thirty -  ‘θɜːtɪ ] - тридесет
 • 40 - forty - [ ‘fɔːtɪ ] - четиридесет
 • 50 - fifty - [ ‘fɪftɪ ] - петдесет
 • 60 - sixty - [ ‘sɪkstɪ ] - шестдесет
 • 70 - seventy -  [‘sev(ə)ntɪ ] - седемдесет
 • 80 - eighty - [ ‘eɪtɪ ] - осемдесет
 • 90 - ninety -  [‘naɪntɪ ] - деветдесет
 • 100 - hundred [ wʌn ] [ ‘hʌndrəd ] - сто.

А сега останалите числа между десетиците - почти същото е като в български език, като е прието (но и задължително) десетките и единиците да се разделят с дефис - съединителна чертичка. Например:

 • 23 - twenty - three - [ ˈtwɛnti - θriː ] - двадесет и три
 • 44 - forty - four - [ ˈfɔːti - fɔː ] - четиридесет и четири
 • 99 - ninety nine - [ ˈnaɪnti naɪn ] - деветдесет и девет.

 

Броене на стотици от 100 до 1000.

Вече стана дума, че за английските стотици няма отделни наименования и всички те се формират по един и същ начин, като се използва думата "hundred" (сто) със съответната цифра отпред, без изключения.

 • 100 - (one) hundred - [ wʌn] [‘hʌndrəd ] - сто
 • 200 - two hundred - [ tuː  ‘hʌndrəd ]  - двеста
 • 300 - three hundred - [ θriː  ‘hʌndrəd ]  - триста
 • 400 - four hundred - [ fɔː  ‘hʌndrəd ]  - четиристотин
 • 500 - five hundred - [ faɪv  ‘hʌndrəd ]  - петстотин
 • 600 - six hundred - [ sɪks  ‘hʌndrəd ]  - шестстотин
 • 700 - seven hundred - [ ‘sev(ə)n  ‘hʌndrəd ]  - седемстотин
 • 800 - eight hundred - [ eɪt  ‘hʌndrəd ]  - осемстотин
 • 900 - nine hundred - [ naɪn  ‘hʌndrəd ]  - деветстотин
 • 1000 - one thousand - [ wʌn] [‘θauz(ə)nd ] - хиляда.


Сезони, години, месеци, дни, дати, часове, цветове

 

Годишните времена - сезони (Times of the year):

 • зима - winter - [ 'wɪntə ]
 • пролет - spring - [ sprɪŋ ]
 • лято - summer - [ 'sʌmə ]
 • есен - autumn - [ 'ɔːtəm ]

 

Години в английски език.

При четене обозначението за година, обикновено се назовават две числа, съответстващи на първите две и на последните две цифри от годината. Години в английски език се четат така:

 • 1400 – fourteen hundred - [ ˈfɔːˈtiːn ˈhʌndrəd ]
 • 1502 – fifteen two (fifteen hundred and two) - [ ˈfɪfˈtiːn tuː ] - [ ˈfɪfˈtiːn ˈhʌndrəd ænd tuː ]
 • 1612 — sixteen twelve - [ ˈsɪksˈtiːn twɛlv ]
 • 1812 – eighteen twelve (eighteen hundred and twelve) - [ ˌeɪˈtiːn twɛlv ] - [ ˌeɪˈtiːn ˈhʌndrəd ænd twɛlv ]
 • 1900 — nineteen hundred - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈhʌndrəd ]
 • 1905 — nineteen o [ou] five - [ ˈnaɪnˈtiːn əʊ [ou] faɪv ]
 • 1941 — nineteen forty-one - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈfɔːti-wʌn ]
 • 1960 — nineteen sixty - [ ˈnaɪnˈtiːn ˈsɪksti ]
 • 2000 – two thousand - [ tuː ˈθaʊzənd ]
 • 2000 година — the year two thousand - [ ðə jɪə tuː ˈθaʊzənd ]
 • 2007 – two thousand (and) seven - [ tuː ˈθaʊzənd (ænd) ˈsɛvn ]

 

Месеците през годината (Months of the year):

 • януари - [ 'ʤænju(ə)rɪ ] - January  
 • февруари - [ 'febru(ə)rɪ ] - February
 • март - [ mɑːʧ ] - March
 • април - [ 'eɪpr(ə)l ] - April
 • май - [ meɪ ] - May
 • юни - [ ʤuːn ] - June
 • юли - [ ʤu'laɪ ] - July
 • август - [ 'ɔːgəst ] - August
 • септември - [ sep'tembə ] - September
 • октомври - [ ɔk'təubə ] - October
 • ноеври - [ nəu'vembə ] - November
 • декември - [ dɪ'sembə ] - December

 

Дните от седмицата на английски (Weekdays in English).

На английски език дните от седмицата започват обикновено с неделя:

 • Sunday — [ ˈsʌndeɪ ] — неделя
 • Monday — [ ˈmʌndeɪ ] — понеделник
 • Tuesday — [ ˈtjuːzdeɪ ] — вторник
 • Wednesday — [ ˈwɛnzdeɪ ] — сряда
 • Thursday — [ ˈθɜːzdeɪ ] — четвъртък
 • Friday — [ ˈfraɪdeɪ ] — петък
 • Saturday — [ ˈsætədeɪ ] — събота

 

Четене на дати:

 • 21st January, 1989 - The twenty-first of January, nineteen eighty-nine.

[ 21st ˈʤænjʊəri, 1989 - ðə ˈtwɛnti-fɜːst ɒv ˈʤænjʊəri, ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪti-naɪn ]

 • January 21, 1989 - January the twenty-first, nineteen eighty-nine.

[ ˈʤænjʊəri 21, 1989 - ˈʤænjʊəri ðə ˈtwɛnti-fɜːst, ˈnaɪnˈtiːn ˈeɪti-naɪn ]
 

Чaсовете в английски език:

 • It,s ten o`clock. - [ ɪt,ɛs tɛn əˈklɒk ] - Часът е 10.00 .
 • It,s twenty-five to four. - [ ɪt,ɛs ˈtwɛnti-faɪv tuː fɔː ] - Часът е 4 без 25 минути.
 • It,s half past six. - [ ɪt,ɛs hɑːf pɑːst sɪks ] - Часът е 6.30.
 • It,s a quarter past eight. - [ ɪt,ɛs ə ˈkwɔːtə pɑːst eɪt ] - Часът е 8.15.
 • It,s a quarter to one. - [ ɪt,ɛs ə ˈkwɔːtə tuː wʌn ] - 1 часът без 15 минути е.

 

Цветове на дъгата на английски.

 • red - [ rɛd ] - червен,  
 • cyan - [ ˈsaɪən ] - цикламено червен,
 • orange - [ ˈɒrɪnʤ ] - оранжев,  
 • blue - [ bluː ] - син,
 • yellow - [ ˈjɛləʊ ] - жълт,  
 • purple - [ ˈpɜːpl ] - виолетов,
 • green - [ griːn ] - зелен.

Извън цветовата дъга остават три от най-често използваните цветове:

 • white - [ waɪt ] - бял,
 • black - [ blæk ] - черен,
 • grey - [ greɪ ] - сив.


Това е. Вече имате елементарен речник.

И това ще бъде напълно достатъчно за ежедневна комуникация. Остава да се научите как да използвате тези най-необходими думи в съставянето на изрази и изречения. Добре дошли в граматиката! Вероятно всеки вече е разбрал, че елементарният английски е най-лесният английски за начинаещи. Като запомните препоръчваните 1400 думи, остава да се научите да ги използвате, съставяйки с тях разбираеми и правилни изречения. За това ще ви помогне една съвсем елементарна граматика на английски език, специално подготвена за начинаещи и придружена с обяснения, разбираеми за българи.

Елементарна граматика на английски език за начинаещи

 

Членове и членуване

На български може спокойно да кажете: "Вземам ябълка". В същото време няма нужда да се посочвате кой взема (и така е ясно: този, който говори). Но педантичните англичани определено ще вмъкнат една кратка, но съдържателна дума преди ябълката: "а" или "the". Когато е "а", става ясно, че няма значение коя от многото ябълки вземаме.  А когато е "the", това означава че избираме една конкретна ябълка измежду многото други (вероятно, най-червената).

Членът "a" (или "an" - ако думата започва с гласна) се нарича неопределителен. Това означава, че не сте решили кое от многото имате предвид, т.е. говорите за ВСЕКИ обект. Например: "Take an apple" - [ teɪk ən ˈæpl ] - може да се преведе като "Вземете която и да е ябълка". Но членът "the" е определителен. Използвате го когато искате да вземете конкретна (по някакъв критерий - червена, голяма, вкусна...) ябълка и е ясно коя точно. Тогава "Take the apple" - [ teɪk ði ˈæpl ] - се превежда като "Вземи тази ябълка".

В тази ситуация има и една клопка: не можете да поставяте члена "а" пред някои думи. Факт е, че той е претърпял еволюция, произхождайки от числото "one" (едно), поради което се поставя само пред преброимите съществителни. Това означава, че не може да го използвате пред "food" или "rice", защото "храна" или "ориз" са винаги в единствено число и са неброими съществителни. Още за английското членуване може да четете тук ...
 

Множествено число с окончанията –s (-es)

В единствено и в множествено число се използват само изчисляемите съществителни. Не изчисляемите  са ползват само в единствено число. Множествено число е много лесно да се обозначи на английски: просто добавете "–s" или "-es" в края на думата и всичко е наред:

 • cat — cats
 • bat – bats
 • student - students

Ако съществително завършва на свистящ или шептящ звук (като s, ss, x, sh, ch), то неговото множествено число се образува с добавянето на окончание -es, което се произнася [iz].

 • box – boxes
 • glass — glasses
 • fox — foxes

В английски език има особени случаи на образуване на множествено число на съществителните имена. Към тях спадат:

 • man [maen] мъж - mеn [mеn] - мъже
 • woman ['wumen] жена - women ['wimin] - жени
 • child дете - children - деца
 • foot [fu:t] крак (ходило) - feet [fi:t] - ходила
 • tooth [tu:0] зъб - teeth - зъби
 • ox [oks] вол - oxen ['oksen] - волове
 • goose [gu:s] гъска - geese [gi:s] - гъски
 • mouse [maus] мишка -mice [mais] - мишки

Някои съществителните имена имат само форма за множествено число в английски език:

 • athletics - атлетика,
 • gymnastics - гимнастика

Двойните предмети в английски език се използват само в множествено число:

 • scissors - ножици
 • spectacles - очила
 • trousers - панталони

 Още за множествено число на съществителните има на този адрес ... 


Форми на глагола to be (съм)

Ние често казваме: "Ставам", "Ходя", "Отивам" и т.н. Англичаните не го знаят и не го разбират това. Те нямат изречения без подлог. Те определено биха добавили: "I get up", "I walk", "I go" - [ aɪ gɛt ʌp ], [ aɪ wɔːk ], [ aɪ gəʊ ]. Ето защо е важно винаги да помните: Ако искате да преведете изречение от български език, в което няма подлог - добавете местоимение. Искате ли да преведете изречение от български език, в което няма сказуемо? Добавете една от формите на глагола "to be".


Тo be има три форми:

 • Am - [ æm ] - само за местоимението I (аз);
 • Is - [ ɪz ] - е за всяка друга дума в единствено число;
 • Are - [ ɑː ] - е за всяка друга дума в множествено число.

Преводът на този глагол от английски език е "съм, да бъда, намирам се". Ето всичките му форми:

 • I am - [ aɪ æm ] - аз съм (намирам се, съществувам)
 • He is - [ hiː ɪz ] - той е (намира се, съществува)
 • She is - [ ʃiː ɪz ] - тя е (намира се, съществува)
 • It is - [ ɪt ɪz ] - той, тя, то, това (за неодушевени предмети) е
 • We are - [ wiː ɑː ] - ние сме (намираме се, съществуваме)
 • You are - [ juː ɑː ] - ти, вие сте (намирате се, съществувате)
 • Тhey are - [ Тheɪ ɑː ] - те са (намират се, съществуват).

Например, ако искате да кажете: "Аз съм Иван", тогава се получава "I am Ivan" - [ aɪ æm ˈaɪvən ].
Какво да поставите в следните изречения: "Той е Васил", „Те са Мария и Ина“? Съответно: "He is Vasil" - [ hiː ɪz Vasil ], "They are Maria and Ina" - [ ðeɪ ɑː məˈriːə ænd Ina ]. Знаейки това, може да започнете да практикувате, комбинирайки различни думи от вече заучените. Още за спрежението на глагола "to be" вижте тук ... ЗТук ще намерите подробности за спреженията на други глаголи.


 

Словоред в утвърдително изречение

Британците са много педантични по отношение на словореда. Изреченията им са изградени в строга последователност: първо подлог, след това сказуемо. Простото разказно английско изречение (Simple Declarative Sentence) има две разновидности - утвърдителна и отрицателна, като утвърдителната форма е характерна за преобладаващата част от разказните изречения в английски език.

 • It is dark. - [ ɪt ɪz dɑːk. ] - Тъмно е.
 • He writes a letter. - [ hiː raɪts ə ˈlɛtə. ] - Той пише писмо.
 • I am hungry. - [ aɪ æm ˈhʌŋgri. ] - Аз съм гладен.
 • A pen is on the table. - [ ə pɛn ɪz ɒn ðə ˈteɪbl. ] - Писалката е на масата.

Общата схема на утвърдителния словоред е следната:

(1) Подлог - (2) Сказуемо) - (3) Второстепени части на изречението

Ето пример с номерирани части:

 • Maria (1) goes (2) to school every day (3).

 

Спомагателни глаголи

По някаква причина хората, които започват да учат английски, много се страхуват от спомагателните глаголи. Напразно. Те просто ни помагат да изградим правилното изречение.
В Elementary English обхватът на тези глаголи е ограничен до: may, will, be, do, have:

• may

Помага за изказването на молба. Например:

 • May I go? - [ meɪ aɪ gəʊ? ] - Мога ли да тръгвам?

• will

Донякъде, също обозначава молба. Например:

 • Will you open the window, please? - [ wɪl juː ˈəʊpən ðə ˈwɪndəʊ, pliːz ] - Ще отворите ли прозореца, моля?

Но всъщност най-често този глагол се използва за образуване на бъдеще време. Например:

 • You will be there at 5. - [ juː wɪl biː ðeər æt 5. ] - Ти ще си (бъдеш) там в 5 часа.

• be

Вече го обсъдихме в точка 3.

• do

Помага за формиране на въпроси и отрицателни изречения. Има четири форми:

 • do\does - [ duː ] [ dʌz ] - (Present Simple - Сегашно просто време),
 • did - [ dɪd ] - (Past Simple - Минало просто време),
 • (have) done - [ hæv ] [ dʌn ] (Perfect - Перфектно време).

Във въпросителни изречения:

 • - Do you speak English? - [ duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ? ] - Говорите ли английски?

В отрицателни изречения (Present / Past):

 • - I don't (do not) speak English. - [ aɪ dəʊnt (duː nɒt) spiːk ˈɪŋglɪʃ. ] - Аз не говоря английски.

Отрицателна форма на повелително изречение.

 • - Do not (don't) open the window. - [ duː nɒt (dəʊnt) ˈəʊpən ðə ˈwɪndəʊ. ] - He отваряй прозореца.

В английски език има няколко устойчиви израза, в които винаги се използва глагола "Do". Добре е да ги заучите. Ето кои са те:.

 • do badly – [ duː ˈbædli ] – справям се зле
 • do business – [ duː ˈbɪznɪs ] – правя бизнес
 • do the dishes – [ duː ðə ˈdɪʃɪz ] – мия съдовете
 • do a favour – [ duː ə ˈfeɪvə ] – признавам, правя фаворит
 • do good – [ duː gʊd ] – нося полза, тръгвам добре
 • do harm – [ duː hɑːm ] – вредя, нанасям вреда, причинявам вреда
 • do time (to go to prison) – [ duː taɪm ] и [ tuː gəʊ tuː ˈprɪzn ] – излежавам си присъдата (в затвор)
 • do well – [ duː wɛl ] – справям се добре (в нещо), добре ми се отдава (нещо)
 • do your best – [ duː jɔː bɛst ] – дай всичко от себе си
 • do your hair – [ duː jɔː heə ] – вчеши се, оправи си косата
 • do a crossword – [ duː ə ˈkrɒswɜːd ] – решавам кръстословица
 • do the ironing – [ duː ði ˈaɪənɪŋ ] – изглаждам нещо
 • do the laundry – [ duː ðə ˈlɔːndri ] – пера нещо
 • do the washing – [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ] – мия нещо
 • do the washing up – [ duː ðə ˈwɒʃɪŋ ʌp ] – измивам се
 • do your work – [ duː jɔː wɜːk ] – върша работа
 • do homework – [ duː ˈhəʊmˌwɜːk ] – правя си домашната работа (задание)
 • do housework – [ duː ˈhaʊswɜːk ] – работя по дома
 • do your job – [ duː jɔː ʤɒb ] – върша си работата (своите задължения).


• have - имам

Форми (тук преводите на български са елементарни - направете си ги сами):


в сегашно време (Simple Present) — have и has.

 • I have - [ aɪ hæv ]
 • You have - [ juː hæv ]
 • Hе has - [ eɪʧе hæz ]
 • She has - [ ʃiː hæz ]
 • It has - [ ɪt hæz ]
 • We have - [ wiː hæv ]
 • You have - [ juː hæv ]
 • They have - [ ðeɪ hæv ]

в минало време (Simple Past) — had,

 • I had - [ aɪ hæd ]
 • You had - [ juː hæd ]
 • Hе had - [ eɪʧе hæd ]
 • She had - [ ʃiː hæd ]
 • It had - [ ɪt hæd ]
 • We had - [ wiː hæd ]
 • You had - [ juː hæd ]
 • They had - [ ðeɪ hæd ]

в бъдеще време (Simple Future) — shall have, will have.

 • I shall have - [ aɪ ʃæl hæv ]
 • You will have - [ juː wɪl hæv ]
 • Hе will have - [ eɪʧе wɪl hæv ]
 • She will have - [ ʃiː wɪl hæv ]
 • It will have - [ ɪt wɪl hæv ]
 • We shall have - [ wiː ʃæl hæv ]
 • You will have - [ juː wɪl hæv ]
 • They will have - [ ðeɪ wɪl hæv ]

Помага да се образуват формите за перфектно време, а също така означава принудително действие. Например:

 • I have to go - [ aɪ hæv tuː gəʊ ] - Трябва да тръгвам.

Освен това този глагол много често се използва за учтива молба. Например:

 • Have a seat, please. - [ hæv ə siːt, pliːz ] - Седнете, моля.
 • Will you have a drink? - [ wɪl juː hæv ə drɪŋk ] - Ще пиете ли нещо?

Използване на глагола to have:

(+) В положителни изречения:

 • He has a book. - [ hiː hæz ə bʊk ] - Той има книга.
 • He has got a book. - [ hiː hæz gɒt ə bʊk ]

(-) В отрицателни изречения:

 • He doesn't have a book. - [ hiː dʌznt hæv ə bʊk ] - Той няма книга.
 • He hasn't got в book. - [ hiː ˈhæznt gɒt в bʊk ]
 • He has no book. - [ hiː hæz nəʊ bʊk ]

(?) Във въпросителни изречения:

 • Does he have a book? - [ dʌz hiː hæv ə bʊk? ] - Той има ли книга?
 • Has he got a book? - [ hæz hiː gɒt ə bʊk? ]
 • Has he a book? - [ hæz hiː ə bʊk? ]


Английски глаголни времена?

 

Линия на времето

Концепцията за английските глаголни времена е различна от концепцията за българските времена, което затруднява тяхното разбиране и заучаване. Затова ще използваме схемата на тяхното разположение по "Линията на времето", която ще Ви обясни всичко в нагледен вид. Разгледайте я внимателно и ще я разберете:

Timeline for English verb tenses
Линия на времето за английските глаголни времена
 

Таблица на 16-те английски времена.

А сега, за да облекчим в максимална степен боравенето с Линията на времето, ще дадем 16-те английски глаголни времена в подредени в една единствена таблица, за да може да ги сравнявате и да виждате мястото им и на двете места. Така най-добре и най-бързо (и завинаги) ще запомните и разберете английската система от глаголни времена (щракнете върху картинката, за да си я уголемите).

English verb tenses
Таблица с английските глаголни времена

Ако това не ви е достатъчно, Мега таблица на английските глаголни времена може да разгледате и тук ... 


Популярни разговорни изрази


100 полезни разговорни фрази на английски език

С тези полезни английски фрази за туристи и пътешественици ще сте готови за всяка неочаквана ситуация. Учете, пътувайте и общувайте! Има фрази, които могат да бъдат полезни във всяка страна и във всяка ситуация - когато изучаваме език самостоятелно или в курсове по английски, преди всичко трябва да обърнем внимание на тези изрази, които често ни помагат да оцелеем - в буквалния смисъл на думата - при непознати условия ... Да не се изгубите на непознато място, да помолите за помощ или да си помогнете сами, или просто да бъдете учтиви.

Приветствия

 • Hello - [ hɛˈləʊ ] - Здравейте
 • Hi - [ haɪ ] - Привет!
 • Good morning - [ gʊd ˈmɔːnɪŋ ] - Добро утро
 • Good afternoon - [ gʊd ˈɑːftəˈnuːn ] - Добър ден
 • Good evening - [ gʊd ˈiːvnɪŋ ] - Добър вечер


Сбогуване

 • Goodbye - [ gʊdˈbaɪ ] - Довиждане
 • Bye - [ baɪ ] - Чао
 • Good night - [ gʊd naɪt ] - Лека нощ
 • See you - [ siː juː ] - Ще се видим
 • Have a nice day - [ hæv ə naɪs deɪ ] - Приятен ден


Любезности

 • Please - [ pliːz ] - Моля те
 • Thank you (или Thanks) - [ θæŋk juː (или θæŋks) ] - Благодаря
 • Thank you very much - [ θæŋk juː ˈvɛri mʌʧ ] - Благодаря ти много
 • You're welcome - [ jʊə ˈwɛlkəm ] - Моля
 • Don't mention it - [ dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt ] - Не го споменавайте
 • Not at all - [ nɒt æt ɔːl ] - Въобще не
 • I’m sorry (или Sorry) - [ aɪm ˈsɒri (или ˈsɒri) ] - Съжалявам
 • Excuse me - [ ɪksˈkjuːs miː ] - Извинете ме
 • No problem - [ nəʊ ˈprɒbləm ] - Няма проблем
 • It's ok или That's ok - [ ɪts ˈəʊˈkeɪ или ðæts ˈəʊˈkeɪ ] - Добре е
 • Don't worry about it - [ dəʊnt ˈwʌri əˈbaʊt ɪt ] - Не се притеснявайте за това


Опознаване

 • Do you speak English? - [ duː juː spiːk ˈɪŋglɪʃ? ] - Говорите ли английски?
 • I don't speak English - [ aɪ dəʊnt spiːk ˈɪŋglɪʃ ] - Не говоря английски
 • I speak a little English - [ aɪ spiːk ə ˈlɪtl ˈɪŋglɪʃ ] - Говоря малко английски
 • Please speak more slowly - [ pliːz spiːk mɔː ˈsləʊli ] - Моля те говори по-бавно
 • Could you please repeat that? - [ kʊd juː pliːz rɪˈpiːt ðæt? ] - Може ли да повторите това?
 • Could you please spell that? - [ kʊd juː pliːz spɛl ðæt? ] - Бихте ли могли да напишете това?
 • How do you say ... in English? - [ haʊ duː juː seɪ ... ɪn ˈɪŋglɪʃ? ] - Как ще кажеш на английски?
 • How do you spell that? - [ haʊ duː juː spɛl ðæt? ] - Как се пише това?
 • How do you pronounce this word? - [ haʊ duː juː prəˈnaʊns ðɪs wɜːd? ] - Как се произнася тази дума?
 • I understand - [ aɪ ˌʌndəˈstænd ] - Разбирам
 • I don't understand - [ aɪ dəʊnt ˌʌndəˈstænd ] - Не разбирам


Как да попитате за пътя?

 • Could you tell me how to get to the ...? - [ kʊd juː tɛl miː haʊ tuː gɛt tuː ðiː ...? ] - Бихте ли ми казали как да стигна до ...?
 • Do you know where the ... is? - [ duː juː nəʊ weə ðiː ... ɪz? ] - Знаете ли къде е ...?
 • How far is the…? - [ haʊ fɑːr ɪz ðiː…? ] - Колко далеч е…?
 • airport - [ ˈeəpɔːt ] - летище
 • train station - [ treɪn ˈsteɪʃən ] - гара
 • bus station - [ bʌs ˈsteɪʃən ] - автобусна спирка
 • Can you show me on the map? - [ kæn juː ʃəʊ miː ɒn ðə mæp? ] - Можете ли да ме покажете на картата?
 • I'm looking for this address - [ aɪm ˈlʊkɪŋ fɔː ðɪs əˈdrɛs ] - Търся този адрес
 • It's this way - [ ɪts ðɪs weɪ ] - Това е по този път
 • It's that way - [ ɪts ðæt weɪ ] - Това е по онзи път
 • You're going the wrong way - [ jʊə ˈgəʊɪŋ ðə rɒŋ weɪ ] - Тръгваш по грешен път
 • Take this road - [ teɪk ðɪs rəʊd ] - Карайтете този път
 • Turn left - [ tɜːn lɛft ] - Завийте наляво
 • Turn right - [ tɜːn raɪt ] - Обърни се на дясно
 • Go straight ahead - [ gəʊ streɪt əˈhɛd ] - Продължете право напред
 • Take the first turn on the left - [ teɪk ðə fɜːst tɜːn ɒn ðə lɛft ] - Направете първия завой вляво
 • Take the second turn on the right - [ teɪk ðə ˈsɛkənd tɜːn ɒn ðə raɪt ] - Вземете втория завой вдясно
 • Turn left at the crossroads - [ tɜːn lɛft æt ðə ˈkrɒsˌrəʊdz ] - Завийте наляво на кръстовището
 • Continue straight ahead - [ kənˈtɪnju(ː) streɪt əˈhɛd ] - Продължете направо
 • Continue past the post office - [ kənˈtɪnju(ː) pɑːst ðə pəʊst ˈɒfɪs ] - Продължете покрай пощата
 • You'll pass a park on your left - [ juːl pɑːs ə pɑːk ɒn jɔː lɛft ] - Ще преминете покрай парк отляво
 • Keep going for another… - [ kiːp ˈgəʊɪŋ fɔːr əˈnʌðə… ] - Продължавайте до следващата…
 • two hundred yards - [ tuː ˈhʌndrəd jɑːdz ] - двеста ярда
 • hundred metres - [ ˈhʌndrəd ˈmiːtəz ] - сто метра
 • half-mile - [ hɑːf-maɪl ] - половин миля
 • kilometre - [ ˈkɪləʊˌmiːtə ] - километър
 • It'll be… - [ ˈɪtl biː… ] - Ще бъде…
 • on your left - [ ɒn jɔː lɛft ] - твое ляво
 • on your right - [ ɒn jɔː raɪt ] - вдясно от теб
 • straight ahead of you - [ streɪt əˈhɛd ɒv juː ] - направо пред теб


За пътешественици

 • What's this? - [ wɒts ðɪs? ] - Какво е това?
 • What's this called? - [ wɒts ðɪs kɔːld? ] - Как се казва това
 • Have you got a minute? - [ hæv juː gɒt ə ˈmɪnɪt? ] - Имате ли минута?
 • Can you help me? - [ kæn juː hɛlp miː? ] - Можеш ли да ми помогнеш?
 • May I borrow your pen? - [ meɪ aɪ ˈbɒrəʊ jɔː pɛn? ] - Мога ли да взема назаем вашата химикалка?
 • May I use your phone? - [ meɪ aɪ juːz jɔː fəʊn? ] - Мога ли да използвам телефона ви?


Знаци

 • Entrance - [ ˈɛntrəns ] - Вход
 • Exit - [ ˈɛksɪt ] - Изход
 • Emergency exit - [ ɪˈmɜːʤənsi ˈɛksɪt ] - Авариен изход
 • Push - [ pʊʃ ] - Натиснете
 • Pull - [ pʊl ] - Издърпайте
 • WC - [ ˈdʌblju(ː)-siː ] - тоалетна
 • Out of order - [ aʊt ɒv ˈɔːdə ] - Извън ред
 • No smoking - [ nəʊ ˈsməʊkɪŋ ] - Пушенето забранено
 • Private - [ ˈpraɪvɪt ] - Частно
 • No entry - [ nəʊ ˈɛntri ] - Не е вход


Извънредни ситуации

 • Help! - [ hɛlp! ] - Помогнете!
 • Be careful! - [ biː ˈkeəfʊl! ] - Бъди внимателен!
 • Look out! или watch out! - [ lʊk aʊt! или wɒʧ aʊt! ] - Внимавайте!
 • Is anything wrong? - [ ɪz ˈɛnɪθɪŋ rɒŋ? ] - Нещо не е наред?
 • What's the matter? - [ wɒts ðə ˈmætə? ] - Какъв е проблема?
 • Is everything ok? - [ ɪz ˈɛvrɪθɪŋ ˈəʊˈkeɪ? ] - Всичко наред ли е?
 • What's going on? - [ wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn? ] - Какво става?
 • What happened? - [ wɒt ˈhæpənd? ] - Какво стана?
 • Are you ok? - [ ɑː juː ˈəʊˈkeɪ? ] - Добре ли си?
 • Is everyone ok? - [ ɪz ˈɛvrɪwʌn ˈəʊˈkeɪ? ] - Всички добре ли са?


Медицински проблеми:

 • I need help - [ aɪ niːd hɛlp ] - Имам нужда от помощ
 • I need a doctor - [ aɪ niːd ə ˈdɒktə ] - Имам нужда от лекар
 • Call an ambulance! - [ kɔːl ən ˈæmbjʊləns! ] - Извикай линейка!
 • There's been an accident - [ ðeəz biːn ən ˈæksɪdənt ] - Имало е инцидент
 • I've cut myself - [ aɪv kʌt maɪˈsɛlf ] - Нарязах се
 • I've burnt myself - [ aɪv bɜːnt maɪˈsɛlf ] - Изгорих се
 • I’ve hurt my… - [ aɪv hɜːt maɪ… ] - Нараних си…
 • leg - [ lɛg ] - крак
 • arm - [ ɑːm ] - ръка
 • head - [ hɛd ] - глава


Престъпления:

 • Call the police! - [ kɔːl ðə pəˈliːs! ] - Обади се на полицията!
 • My … has been stolen - [ maɪ … hæz biːn ˈstəʊlən ] - Моят ... е откраднат
 • wallet - [ ˈwɒlɪt ] - портфейл
 • handbag - [ ˈhændbæg ] - чанта
 • laptop - [ ˈlæpˌtɒp ] - лаптоп
 • I've been mugged - [ aɪv biːn mʌgd ] - Ограбиха ме
 • I've been attacked - [ aɪv biːn əˈtækt ] - Бях нападнат


Пожар

 • Fire! - [ ˈfaɪə! ] - Огън!
 • Call the fire brigade! - [ kɔːl ðə ˈfaɪə brɪˈgeɪd! ] - Обадете се на пожарната!
 • There's a fire - [ ðeəz ə ˈfaɪə ] - Има пожар
 • The building is on fire - [ ðə ˈbɪldɪŋ ɪz ɒn ˈfaɪə ] - Сградата гори


Другие проблемы:

 • I'm lost - [ aɪm lɒst ] - Изгубих се
 • We're lost - [ wɪə lɒst ] - Изгубени сме
 • I can't find my… - [ aɪ kɑːnt faɪnd maɪ… ] - Не мога да си намеря…
 • keys - [ kiːz ] - ключове
 • passport - [ ˈpɑːspɔːt ] - паспорт
 • mobile - [ ˈməʊbaɪl ] - Подвижен
 • I've lost my… - [ aɪv lɒst maɪ… ] - Изгубих си…
 • wallet - [ ˈwɒlɪt ] - портфейл
 • purse - [ pɜːs ] - Портмоне
 • camera - [ ˈkæmərə ] - камера
 • Please leave me alone - [ pliːz liːv miː əˈləʊn ] - Моля, остави ме сам
 • Go away - [ gəʊ əˈweɪ ] - Махай се
 • I’ll call the police - [ aɪl kɔːl ðə pəˈliːs ] - Ще се обадя в полицията


100 популярни разговорни фрази на английски език

Правилните фрази ще помогнат във всяка ситуация: те ще помогнат за поддържане на разговора и направят речта по-оживена или по-спокойна. Искате ли да подобрите своя говорим английски? Заучаването на готови разговорни фрази и изрази е начинът да продължите. Така ще направите речта си по-богата и разнообразна, а общуването с хората по-приятно и вълнуващо.

Приветствия

 • How is it going? - [ haʊ ɪz ɪt ˈgəʊɪŋ? ] - Как върви?
 • How's life? - [ haʊz laɪf? ] - Как е живота?
 • How are things? - [ haʊ ɑː θɪŋz? ] - Как са нещата?
 • Long time no see! - [ lɒŋ taɪm nəʊ siː! ] - Отдавна не сме се виждали!
 • What are you up to? - [ wɒt ɑː juː ʌp tuː? ] - Какво си намислил?
 • What have you been up to? - [ wɒt hæv juː biːn ʌp tuː? ] - Какво сте правили?
 • See you soon! - [ siː juː suːn! ] - Ще се видим скоро!
 • See you later! - [ siː juː ˈleɪtə! ] - До скоро!
 • Till next time! - [ tɪl nɛkst taɪm! ] - До следващия път!
 • Good luck! - [ gʊd lʌk! ] - Късмет!
 • Take care! - [ teɪk keə! ] - Пази се!
 • Talk to you later! - [ tɔːk tuː juː ˈleɪtə! ] - Ще говорим по-късно!
 • Until we meet again! - [ ənˈtɪl wiː miːt əˈgɛn! ] - Докато се срещнем отново!
 • Have a nice day! - [ hæv ə naɪs deɪ! ] - Приятен ден!
 • Have a good weekend - [ hæv ə gʊd ˈwiːkˈɛnd ] - Приятен уикенд
 • Have a safe trip - [ hæv ə seɪf trɪp ] - Приятно пътуване
 • Say hi to … - [ seɪ haɪ tuː … ] - Кажи здравей на…
 • Send my love to … - [ sɛnd maɪ lʌv tuː … ] - Изпратете любовта ми на…


Уводни думи

 • In short / in brief - [ ɪn ʃɔːt / ɪn briːf ] - Накратко
 • In a word - [ ɪn ə wɜːd ] - С една дума
 • As far / as to - [ æz fɑː / æz tuː ] - Доколкото / що се отнася до
 • Not to mention - [ nɒt tuː ˈmɛnʃən ] - Да не споменавам
 • First of all/ above all - [ fɜːst ɒv ɔːl/ əˈbʌv ɔːl ] - На първо място/ преди всичко
 • What’s more - [ wɒts mɔː ] - Какво още
 • By the way - [ baɪ ðə weɪ ] - Между другото
 • After all - [ ˈɑːftər ɔːl ] - След всичко
 • Just for the record - [ ʤʌst fɔː ðə ˈrɛkɔːd ] - Само за протокол
 • And so on and so forth - [ ænd səʊ ɒn ænd səʊ fɔːθ ] - И така нататък
 • If I’m not mistaken - [ ɪf aɪm nɒt mɪsˈteɪkən ] - Ако не греша
 • In other words - [ ɪn ˈʌðə wɜːdz ] - С други думи
 • On the contrary - [ ɒn ðə ˈkɒntrəri ] - Напротив
 • The thing is - [ ðə θɪŋ ɪz ] - Работата е
 • So as to / so that - [ səʊ æz tuː / səʊ ðæt ] - За да / така че
 • Either way - [ ˈaɪðə weɪ ] - Така или иначе
 • As a rule - [ æz ə ruːl ] - Като правило
 • As well as - [ æz wɛl æz ] - Както и
 • All the same - [ ɔːl ðə seɪm ] - Все същото
 • On one hand - [ ɒn wʌn hænd ] - От една страна
 • On the other hand - [ ɒn ði ˈʌðə hænd ] - От друга страна
 • Such as - [ sʌʧ æz ] - Като
 • As I said before - [ æz aɪ sɛd bɪˈfɔː ] - Както казах преди
 • Believe it or not, but - [ bɪˈliːv ɪt ɔː nɒt, bʌt ] - Вярвате или не, но
 • If I remember rightly / If I recall correctly - [ ɪf aɪ rɪˈmɛmbə ˈraɪtli / ɪf aɪ rɪˈkɔːl kəˈrɛktli ] - Ако си спомням правилно


Съгласие и несъгласие

 • Perhaps - [ pəˈhæps ] - Може би
 • Of course / Sure - [ ɒv kɔːs / ʃʊə ] - Разбира се / Разбира се
 • Definitely - [ ˈdɛfɪnɪtli ] - Определено
 • Absolutely - [ ˈæbsəluːtli ] - Абсолютно
 • Naturally - [ ˈnæʧrəli ] - Естествено
 • Probably - [ ˈprɒbəbli ] - Вероятно
 • You are right - [ juː ɑː raɪt ] - Ти си прав
 • It can hardly be so - [ ɪt kæn ˈhɑːdli biː səʊ ] - Едва ли може да е така
 • Very well - [ ˈvɛri wɛl ] - Много добре
 • Most likely - [ məʊst ˈlaɪkli ] - Най -вероятно
 • Most unlikely - [ məʊst ʌnˈlaɪkli ] - Най -малко вероятно
 • Not a bit - [ nɒt ə bɪt ] - Ни най-малко
 • I believe so / suppose so - [ aɪ bɪˈliːv səʊ / səˈpəʊz səʊ ] - Вярвам така / предполагам така
 • I doubt it - [ aɪ daʊt ɪt ] - Съмнявам се
 • No way - [ nəʊ weɪ ] - Няма начин
 • Exactly so - [ ɪgˈzæktli səʊ ] - Точно така
 • Quite so - [ kwaɪt səʊ ] - Точно така
 • I agree with you - [ aɪ əˈgriː wɪð juː ] - Съгласен съм с теб
 • I am afraid you are wrong - [ aɪ æm əˈfreɪd juː ɑː rɒŋ ] - Страхувам се, че грешите
 • I’m afraid so - [ aɪm əˈfreɪd səʊ ] - Страхувам се, че е така
 • I’m not sure - [ aɪm nɒt ʃʊə ] - Не съм сигурен
 • I don’t think so - [ aɪ dəʊnt θɪŋk səʊ ] - Не мисля така
 • In a way / to a certain extent - [ ɪn ə weɪ / tuː ə ˈsɜːtn ɪksˈtɛnt ] - По някакъв начин / до известна степен
 • No doubt - [ nəʊ daʊt ] - Без съмнение
 • I’m in / I’m game - [ aɪm ɪn / aɪm geɪm ] - Аз съм в / аз съм игра
 • I think I’ll pass - [ aɪ θɪŋk aɪl pɑːs ] - Мисля, че ще мина
 • Deal! - [ diːl! ] - Сделка!
 • It’s a great idea! - [ ɪts ə greɪt aɪˈdɪə! ] - Това е страхотна идея!
 • Not a very good idea - [ nɒt ə ˈvɛri gʊd aɪˈdɪə ] - Не е много добра идея
 • I'm looking forward to it - [ aɪm ˈlʊkɪŋ ˈfɔːwəd tuː ɪt ] - Нямам търпение


Учтивости

 • I’m so sorry! - [ aɪm səʊ ˈsɒri! ] - Толкова съжалявам!
 • I beg your pardon! - [ aɪ bɛg jɔː ˈpɑːdn! ] - Извинявай!
 • I’m sorry, I can’t. - [ aɪm ˈsɒri, aɪ kɑːnt. ] - Съжалявам, не мога.
 • Sorry, I meant well. - [ ˈsɒri, aɪ mɛnt wɛl. ] - Извинявай, имах предвид добре.
 • It’s very kind of you! - [ ɪts ˈvɛri kaɪnd ɒv juː! ] - Много мило от твоя страна!
 • Thank you anyway! - [ θæŋk juː ˈɛnɪweɪ! ] - Благодаря ти все пак!
 • Thank you in advance! - [ θæŋk juː ɪn ədˈvɑːns! ] - Благодаря ви предварително!
 • Don’t mention it! - [ dəʊnt ˈmɛnʃən ɪt! ] - Не го споменавайте!
 • May I help you? - [ meɪ aɪ hɛlp juː? ] - Мога ли да ви помогна?
 • No problem / that’s ok! - [ nəʊ ˈprɒbləm / ðæts ˈəʊˈkeɪ! ] - Няма проблем / това е добре!
 • Don’t worry about it! - [ dəʊnt ˈwʌri əˈbaʊt ɪt! ] - Не се притеснявайте за това!
 • This way, please! - [ ðɪs weɪ, pliːz! ] - От тук, моля!
 • After you! - [ ˈɑːftə juː! ] - След теб!


Поддържане на разговора

 • What’s the matter? - [ wɒts ðə ˈmætə? ] - Какъв е проблема?
 • What’s going on? / What’s happening? - [ wɒts ˈgəʊɪŋ ɒn? / wɒts ˈhæpnɪŋ? ] - Какво става? / Какво се случва?
 • What’s the trouble? - [ wɒts ðə ˈtrʌbl? ] - Какъв е проблемът?
 • What’s happened? - [ wɒts ˈhæpənd? ] - Какво стана?
 • How was it? - [ haʊ wɒz ɪt? ] - Как беше?
 • Did I get you right? - [ dɪd aɪ gɛt juː raɪt? ] - Разбрах ли те правилно?
 • Don’t take it to heart. - [ dəʊnt teɪk ɪt tuː hɑːt. ] - Не го приемайте присърце.
 • I didn’t catch the last word. - [ aɪ dɪdnt kæʧ ðə lɑːst wɜːd. ] - Не улових последната дума.
 • Sorry, I wasn’t listening. - [ ˈsɒri, aɪ wɒznt ˈlɪsnɪŋ. ] - Съжалявам, не слушах.
 • It doesn’t matter. - [ ɪt dʌznt ˈmætə. ] - Няма значение.
 • It is new to me. - [ ɪt ɪz njuː tuː miː. ] - Това е ново за мен.
 • Let us hope for the best. - [ lɛt ʌs həʊp fɔː ðə bɛst. ] - Нека се надяваме на най -доброто.
 • May I ask you a question? - [ meɪ aɪ ɑːsk juː ə ˈkwɛsʧən? ] - Може ли да ви задам въпрос?
 • Next time lucky! - [ nɛkst taɪm ˈlʌki! ] - Следващия път късметлия!
 • Oh, that. That explains it. - [ əʊ, ðæt. ðæt ɪksˈpleɪnz ɪt. ] - Ох това. Това го обяснява.
 • Say it again, please. - [ seɪ ɪt əˈgɛn, pliːz. ] - Кажи го отново, моля те.
 • So that’s where the trouble lies! - [ səʊ ðæts weə ðə ˈtrʌbl laɪz! ] - Значи в това се крият неприятностите!
 • Things happen. - [ θɪŋz ˈhæpən. ] - Случват се неща.
 • What do you mean? - [ wɒt duː juː miːn? ] - Какво имаш предвид?
 • Where were we? - [ weə wɜː wiː? ] - Къде бяхме?
 • You were saying? - [ juː wɜː ˈseɪɪŋ? ] - Ти казваше?
 • I’m sorry, I didn’t catch you. - [ aɪm ˈsɒri, aɪ dɪdnt kæʧ juː. ] - Съжалявам, не те хванах.
 • Lucky you! - [ ˈlʌki juː! ] - Късметлия!
 • Good for you! - [ gʊd fɔː juː! ] - Добре за теб!
 • I’m so happy for you! - [ aɪm səʊ ˈhæpi fɔː juː! ] - Толкова се радвам за теб!
 • What do you know! - [ wɒt duː juː nəʊ! ] - Какво знаеш!


Заключение

"Елементарен английски език за начинаещи" (Elementary English for Beginners) е опростен вид английски език, предназначен за използване като втори международен език, който е лесен за усвояване само за няколко седмици. В него са включени 1400 от най-често използваните думи, популярни разговорни фрази и елементарната английска граматика, с помощта на която да ги използвате в ежедневието си, когато сте в чужда държава.

 • - Ако кажете, че 50% - 60% или 80% от думите вече са ви познати, тогава не сте обърнали внимание, че това пособие е за "начинаещи".
 • - Ако казвате, че "най-използваните думи" са различни за Великобритания, САЩ, Австралия и т.н. - Да, прави сте. Но все от някъде трябва да се започне, а след това може да специализирате по ваш избор - за регион, за специалност, за бизнес и т.н.
 • - Ако казвате, че 1400 думи са крайно недостатъчни, за да четете с наслада и разбиране Шекспир (който е използвал 24000 думи в творчеството си) - То и Иван Вазов е използвал в творчеството си 45000 думи, но вече са малко хората, които могат да го четат в оригинал (бпоявиха се преводи на Вазов, на съвременен български!!). А за "насладата" от Шекспир ще ви се наложи доста да поработите, вместо само 3-4 седмици.

Този безплатен онлайн самоучител "Елементарен английски за начинаещи" ще ви помогне да научите основите на английския език, за да имате увереност в ежедневни ситуации в чужда страна. Започнете веднага и учете със собствено темпо, от къщи или в движение. Спазвайте инструкциите и само след няколко седмици ще имате забежим напредък. А след това продължете да развивате уменията си.

----------------

3 коментара:

 1. Благодаря за труда Ви и съветите относно изучаването на елементарен английски.

  ОтговорИзтриване
 2. Точно това, което ми трябва в момента, искрени благодарности.!!

  ОтговорИзтриване
 3. Превъзходно помагало!Благодаря!

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: