Translate

---------------------------------------------------------------------------------

19 октомври 2016

Спрежение на глагола to be | dLambow

Таблица за спрежение на глагола to be

 

Спрежение на глагола to be

Тук ще представяме таблици с всички спрежения на спомагателния глагол to be 

  • - времена, 
  • - наклонения, 
  • - залози,
  • - причастия

всичко на едно място. За упражнение, може да създадете различни примери и да ги впишете в коментарите по-долу.Сегашно - Present

Iam
youare
he/she/itis
weare
youare
theyare

Сегашно продължително - Present continuous

Iam being
youare being
he/she/itis being
weare being
youare being
theyare being

Просто минало - Simple past

Iwas
youwere
he/she/itwas
wewere
youwere
theywereМинало продължително - Past continuous


Iwas being
youwere being
he/she/itwas being
wewere being
youwere being
theywere being


Сегашно перфектно - Present perfect

Ihave been
youhave been
he/she/ithas been
wehave been
youhave been
theyhave been

Сегашно перфектно продължително - Present perfect continuous

Ihave been being
youhave been being
he/she/ithas been being
wehave been being
youhave been being
theyhave been being

Минало перфектно - Past perfect

Ihad been
youhad been
he/she/ithad been
wehad been
youhad been
theyhad been

Минало перфектно продължително - Past perfect continuous

Ihad been being
youhad been being
he/she/ithad been being
wehad been being
youhad been being
theyhad been being

Бъдеще - Future

Iwill be
youwill be
he/she/itwill be
wewill be
youwill be
theywill be

Бъдеще продължително - Future continuous

Iwill be being
youwill be being
he/she/itwill be being
wewill be being
youwill be being
theywill be being


Бъдеще перфектно - Future perfect

Iwill have been
youwill have been
he/she/itwill have been
wewill have been
youwill have been
theywill have been

Бъдеще перфектно продължително - Future perfect continuous

Iwill have been being
youwill have been being
he/she/itwill have been being
wewill have been being
youwill have been being
theywill have been being

Условно сегашно - Conditional present

Iwould be
youwould be
he/she/itwould be
wewould be
youwould be
theywould be

Условно перфектно - Conditional perfect

Iwould have been
youwould have been
he/she/itwould have been
wewould have been
youwould have been
theywould have been

Условно сегашно прогресивно - Conditional present progressive

Iwould be being
youwould be being
he/she/itwould be being
wewould be being
youwould be being
theywould be being

Условно перфектно прогресивно - Conditional perfect progressive

Iwould have been being
youwould have been being
he/she/itwould have been being
wewould have been being
youwould have been being
theywould have been being

Сегашно подчинително- Present subjunctive

Ibe
yoube; beest
he/she/itbe
webe
yoube
theybe

Минало подчинително- Past subjunctive

Iwere
youwere; wert
he/she/itwere
wewere
youwere
theywere

Минало перфектно подчинително- Past perfect subjunctive

Ihad been
youhad been
he/she/ithad been
wehad been
youhad been
theyhad been

Повелително - Imperative

yoube
weLet´s be
yoube

Сегашно причастие - Present participle

being   

 

Минало причастие - Past participle

been

Още за спреженията на английските глаголи ще намерите на този адрес ...

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: