Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

Author-dLambow-Engineer

 

Автор ing dLambow - Инженерни и научни постижения

Инженерни проекти
Автор ing dLambow - Инженерни и научни постижения

Профил

н.с. инж. Димитър Ламбов (ing Dimmiter Lambow / ing dLambow) е дългогодишен специалист по високо технологични устройства и системи.

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: