Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 януари 2015

Залог на глагола | dLambow

Залог на глагола в английски език (Voice of the verbs / Verb Voices)

 

Какво е залог на глагола?

Залогът описва отношения и участници в събитието. В английската граматика, залогът (voice или diathesis) е една от категориите на личните форми на глагола (Finite Forms of the Verb Categories), която описва отношенията между действието (или състоянието), които глаголите представят и участниците в събитието (субект, обект и др.). Затова залога не бива да се бърка с времената на глаголите, които са свързани с времето на действието.

Voice of the verbs / Verb Voices
Какво е залог на глагола?

Видове залог

Тук може да намерите пълна класификация на английските залози. Но по принцип, когато субекта е фактора или извършителя на действието, глаголът е в действителен залог (Active Voice). Когато субекта е потърпевшия, целта, получателя на действието, глаголът е в страдателен залог (Passive Voice). Т.е. формата на залога показва дали подлога е лицето (предмета), извършващ действието или е подложен на неговото действие, т.е. е получател на действието. 

Деятелен залог (Active Voice)

Деятелен залог (Active Voice) се използва когато подлога обозначава лице или предмет, които сами извършват действието, изразено от сказуемото. В тази форма могат да се използват както преходни глаголи (transitive verbs), така и непреходни глаголи (intransitive verbs).

Примери за действителен залог (Active Voice):
 • The cat ate the mouse.
 • Her son catches fly balls.
 • The company made a huge profit.
 • We will mail our proposal next week.

Страдателен залог (Passive Voice)

Страдателен залог (Passive Voice) се използва когато подлога, обозначаващ лице или предмет, е подложен на въздействие от страна на друго лице или предмет. В тази форма се използват само преходни глаголи (transitive verbs).

Примери за страдателен залог (Passive Voice):
 • The mouse was eaten by the cat.
 • The ball was caught by the first baseman.
 • The duty is performed by the new recruits.
 • A huge profit was made by the company.
 • Our proposal will be mailed next week.


Форми за времена при използване на залог

В крайна сметка, залогът показва дали подлога извършва действие или е подложен на действие. Формите за времена в действителен залог имат съответстващи им форми за времена в страдателен залог, но перфектните продължителни времена (perfect continuous tenses) и бъдеще продължително време (future continuous tense) обикновено не се използват в страдателен залог. Като цяло, само преходните глаголи се използват в страдателен залог.
 • John wrote a letter. – The letter was written by John.
 • Джон написа писмо. - Писмото беше написано от Джон.... и т.н... и т.н...

----------------

12 коментара:

 1. В английски език има два залога active (действителен) и passive (страдателен). Ако подлога извършва действие - използва се активен залог. Ако върху подлога се извършва действие - използва се пасивен - страдателен залог.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Примери за страдателен залог.
   Past Indefinite: This class was taught by Mr. Smith.
   Present Indefinite: This class is taught by Mr. Smith.
   Future Indefinite: This class will be taught by Mr. Smith.

   Изтриване
  2. Примери за страдателен залог.
   Present Continuous: This class is being taught by Mr. Ivanov.
   Past Continuous: This class was being taught by Mr.Ivanov.
   Future Continuous: няма

   Изтриване
 2. Ирена Величкова11:47 сл.об., април 22, 2015

  Глаголът сказуемо се намира във формата на действителен залог (The Active Voice), ако подлога е лицето или предмета, който извършва действитето.
  Mr. Ivanov teaches this class. - Г-н Иванов преподава в този клас.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Глаголът-сказуемо е във форма на страдателен залог, ако неговото действие е насочено към лицето или предмета, които изпълняват ролята на подлог в изречението.
   This class is taught by Mr. Ivanov. - Този клас се води от г-н Иванов.
   Страдателен залог се образува с помощта на глагола "to be" във съответната видовремева форма или причастие на смисловия глагол.

   Изтриване
  2. Осъществителят на действието, изразено с глагола.сказуемо в пасивен (страдателен) залог, се изразява с предложно допълнение с предлозите "by" или "with". 'By' изразява действащо лице или сила. 'With' - предмет, с помощта на който се осъществява действието.
   - The fire was put out by the firemen (by the rain). - Пожарът беше потушен от пожарникаря (с дъжд).
   - The fire was put out with water. - Пожара го потушиха с вода.

   Изтриване
 3. Примери за страдателен залог в съответната форма.
  Present Perfect:
  This class has been taught by Mr. Ivanov.
  Past Perfect:
  This class had been taught by Mr. Ivanov.
  Future Perfect:
  This class will have been taught by Mr. Ivanov.

  ОтговорИзтриване
 4. Бъдеще продължително време - Future Continuous не се използва в страдателен залог, а вместо него се използват Future Continuous Active или Future Indefinite Passive.
  When you come here in summer, they will be repairing our house. - Когато дойдеш тук през лятото, ще са ремонтирали нашата къща.

  ОтговорИзтриване
 5. Времената от групата Perfect Continuous не се използват в страдателен (пасив) залог. Вместо тях се използват Perfect Passive или Perfect Continuous Active.
  Our class has been taught by this teacher for 5 years. - Нашият клас се учи при този преподавател от 5 години насам.
  This teacher has been teaching our class for 5 years. - Този учител учи нашия клас от 5 години насам.

  ОтговорИзтриване
 6. При образуване на въпросителна форма на глагола в страдателен залог, първият спомагателен глагол се изнася пред подлога.
  Will this class be taught by Mr. Ivanov? - Дали този клас ще се обучава от г-н Иванов?

  ОтговорИзтриване
 7. Отрицателна форма:
  При образуване на отрицание, частицата "not" се поставя след първия спомагателен глагол.
  This class has not been taught by Mr. Ivanov. - Този клас не е учен от г-н Иванов.

  ОтговорИзтриване
 8. Видововременните форми на глагола в пасивен залог (The Passive Voice) се използват според правилата за употреба на съответните форми н действителен залог (The Active Voice).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: