Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Функции на наречията (Functions Of Adverbs).

Функции на наречията.

По определение наречията са думи, които описват глаголите, прилагателните и други наречия. Но ако погледнем на тях по-разширено, ще видим, че простите и съставни наречия изпълняват и други функции в английски език. Ето някои от тях:
 • - Определят глагола,
 • - Изпълняват функция на обстоятелство,
 • - Изпълняват функция на съюзна дума,
 • - Определят прилагателни,
 • - Определят други наречия,
 • - Определят съществително,
 • - Определят предложни фрази,
 • - Определят отделно изречение,
 • - Изпълняват функция на въпросителна дума,

Наречията могат да определят глагола.

Наречия, които определят непреходен глагол, 

обикновено се намират непосредствено след него.
 • The thief acts stupidly. (acts - stupidly)
 • The thief never shoots, because he has no gun.(shoots - because)
 • The thief robs locally. (robs - locally)
 • Sit quietly! (Sit - quietly)
 • Young people see clearly. (see - clearly)
 • My pets wake promptly at sunrise. (wake - promptly)

Наречия, които определят преходен глагол, 

обикновено го предшестват, за да не нарушават последователността сказуемо - допълнение.
 • We clearly see  all the planets  through a telescope. (clearly - see)

Наречията за неопределено време:

 • always - винаги,
 • never - никога,
 • seldom - рядко,
 • often - често,
 • sometimes - понякога,
 • just - току-що,
 • ever - някога
заемат място пред смисловия глагол, но са след глагола "to be" даже когато не изпълняват роля за свързване. Например:
 • The laboratory always opens at ten o'clock.
 • The newspapers are always on the table of our reading-room.
Независимо от това, че основната функция на наречията е да описват глагола, те могат да описват и други части на речта, фрази и даже цели изречения.

Наречията могат да изпълняват функция на обстоятелства.

 • Every one will do his work well. (well)
 • The woman waited in line patiently. (patiently)


Наречията могат да изпълняват функция на съюзна дума.

Някои наречия в изречението могат да изпълняват ролята на съюзна дума, като присъединяват допълнително изречение към главното или като присъединяват независимо изречение. В ролята на подчинителни съюзни думи могат да се използват наречията:
 • when - кога;
 • how - как;
 • where - къде;
 • why - защо;
а в ролята на съчинителни съюзни доми могат да се използват наречията:
 • yet - все още;
 • therefore - затова;
 • so - така, по този начин, и така.
 • Nevertheless, students must hand in all assignments before the next class. (nevertheless)
 • She was a true heroine, yet only one of unnumbered millions. (yet)
 • Air is a conductor when it is ionized. (when)

Наречията могат да определят прилагателно.

 • The thief is extremely stupid. (extremely - stupid)
 • This very dumb thief is now in jail. (very - dumb)
 • Your newborn baby daughter is very tiny. (very - tiny)
 • Claire was rather quiet. (rather - quiet)
 • very noisy – много шумно.
 • terribly cold – ужасно студено.

Наречията могат да определят друго наречие.

 • The thief walks incredibly clumsily. (incredibly - clumsily)
 • The thief acts really stupidly. (really - stupidly)
 • The music from next door is blaring extremely loudly. (extremely - loudly)
 • That week seemed to go by incredibly slowly. (incredibly - slowly)
 • too often – твърде често
 • very slowly – много бавно.

Наречията могат да определят съществително.  

 • enough money – достатъчно пари.

Наречията могат да определят предложни или други фрази.

 • He is particularly interested in physics. (particularly - interested in physics)
 • The thief was arrested just outside the apartment. (just - outside the apartment)
 • It takes quite a lot of courage to jump from a plane. (quite - a lot of courage)

Наречията могат да определят отделни изречения.

В този случай, често след наречието се използва запетая.
 • Surprisingly, they arrived on time. (Surprisingly - they arrived on time)
 • Certainly,the thief chose the wrong profession. (Certainly - the thief chose the wrong profession)
 • I’m going for a run later so I don’t want to eat anything now. (Променят целия израз - I’m going for a run)
 • Personally, I don’t like the plans. (Personally - I don’t like the plans)

Наречията могат да изпълняват функцията на въпросителна дума.

 • why? - защо?;
 • how? - как;
 • when? - кога?; where? - къде?:
 • Why did you come back?
 • How do atoms arrange themselves in a solid?
 • When does the viscosity of liquids decrease?

Това е един доста изчерпателен списък с функции, които могат да изпълняват наречията в английски език. Вероятно ще се намерят и други, не толкова специфични случаи, които ще отразяваме в коментарите по-долу.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

6 коментара:

 1. Бобчота11:07 сл.об.

  Наречията играят съществена роля във всеки език. Те са думи, които описват или променят глагола. Например:
  The thief ran quickly. - Крадецът бяга бързо.

  ОтговорИзтриване
 2. По своето значение английските наречия се делят на наречия за:
  - време,
  - място,
  - начин на действие,
  - мяра,
  - степен.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ето два варианта за използване:
   - Mr Ivanov often went there to talk over the war with Petrov. - Г-н Иванов често ходи там, за да поговори за войната с Петров.
   - Valves are usually tested before installation. - Клапите обикновено ги изпитват преди монтаж.

   Изтриване
 3. зангов-765:50 пр.об.

  Характеризирайки глагола, наречията за време обозначават времето на извършване на действието. Такива са наречията за определено време:
  - now - сега, в момента,
  - yesterday - вчера,
  - today - днес,
  - tomorrow - утре,
  - at night - през нощта
  - then - тогава,
  - before - преди, по-рано,
  - since - от този момент.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Penteros_639:11 пр.об.

   И наречия за неопределено време:
   always - винаги;
   sometimes - понякога;
   ever - някога;
   never - никога;
   often - често;
   seldom, rarely - рядко;
   usually - обикновено;
   already - вече;
   yet - още, вече,
   still - все още;
   just - току-що и др.:

   Изтриване
  2. Характеризирайки глагола, наречията за място обозначават място или направление на действие. Към тях се отнасят:
   here - тук,
   there - там,
   far - далеч,
   back - назад, обратно,
   forth - напред,
   inside - вътре,
   within - отвътре,
   outside - отвън,
   down - надолу, отдолу,
   up - нагоре, отгоре,
   everywhere - навсякъде,
   nowhere - никъде,
   somewhere - някъде,
   anywhere - някъде,
   northward(s) - на север,
   southward(s) - на юг и т.н.

   Изтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: