Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Характеристика на личните местоимения в английски език (Personal Pronouns in English).

Тук ще се запознаем с някои от основните характеристики на личните местоимения в английски език (Personal Pronouns in English), както и със значенията, в които се използват.

I  — аз

В английски език, местоимението I винаги се пише с главна буква, независимо от мястото, което заема в изречението. Ако то се намира в едно изречение с друго лично местоимение (или съществително), то се поставя след тях:
 • Yesterday my friend and I saw a new film. — Вчера ние с приятеля ми (приятеля ми и аз) гледахме нов филм.

you — ти, Вие

В английски език няма разлика между вежливата форма на обръщение Вие и по-фамилиарната - ти, както е в български език. Местоимението you има една форма за единствено и за множествено число, а сказуемото след него, винаги се поставя в множествено число:
 • Boys, where are you? — Момчета, къде сте?
 • Elena, where are you? — Елена, къде си (сте)?
Забележка: Когато искат да подчертаят разбирането на местоимението you като множествено число, то в британския английски език казват:
 • you two/three…, 
 • you lot, 
 • you people,
а в американския английски
 • you folks, 
 • you all’s, 
 • you guys
независимо от пола на събеседника.
 • Hi, everybody. What do you guys plan for the weekend? — Привет на всички. Какво планирате (вие момчета) за почивните дни?


he — той, she — тя

Местоимението he заменя съществително в мъжки род. А местоимението she замества съществително в женски род. Говорейки за животни, местоименията he или she се използват само тогава, когато искаме да подчертаем техния пол, а също в различни приказки, басни или в описания на привичките и характера на своите домашни любимци, като по този начин ги отделяме от общата маса на другите животни.

Изключение: В Англия, говорейки за кораба (всякакъв размер и предназначение) или за автомобила, използват местоимението she (но ако става дума за самолет - използват it). Названията на повечето страни също се считат за съществителни от женски род:
England,  Bulgaria, Russia и т.н.
 • My father has got an excellent car. She starts up so easy and hasn’t let me down yet. — Баща ми има отлична кола. Тя пали толкова лесно и никога до сега не ме е оставяла (подвеждала).

it — той, тя, то

Местоимението it заменя съществителните, обозначаващи неодушевен предмет, абстрактно понятие, животно, растение, а също заменя съществителните baby,  child – бебе, дете, освен ако не се акцентира върху пола на детето. На български език се превежда като той, тя, то - в зависимост от рода на съответното съществително в български език.
 • I looked at the window. It was closed. — Аз погледнах прозореца. Той беше затворен.
 • Where is your cat? – It is on the sofa. It is sleeping. — Къде е котката ти? Тя е на дивана. Тя спи.

they — те

Местоимението they заменя както одушевлени, така и неодушевлени съществителни в множествено число:
 • Where are the books? – They are on the shelf. — Къде са книгите? Те са на полицата.
Това са основните характеристики и значения на личните местоимения в английски език (Personal Pronouns in English). За останалите случаи ще споменаваме по-долу в коментарите.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: