Translate

---------------------------------------------------------------------------------

25 януари 2015

Лични местоимения | dLambow

Лични местоимения в английски език (Personal pronouns)

 

Английско лично местоимение (Personal pronoun)

Личните местоимения  (Personal pronouns) са най-очевидните претенденти за по-голямата група на английските местоимения (English Pronouns).  Те са думи, които могат да заменят съществителните. В долните примери местоименията са използвани вместо повтарящи се съществителни.

 • I saw a boy in the street. He greeted me. — Видях момче на улицата. То ме поздрави.
 • My friend and her brother like to ski. They ski whenever they can. — Моята приятелка и нейния брат обичат да карат ски. Те карат ски винаги когато могат.

 

В първото изречение местоимението he - той, е използвано вместо повтарящото се съществително boy. Във втория пример, местоимението they (те) е използвано вместо съществителните friend и brother.


Личните местоимения в английски език имат два падежа:

 • -    именителен - обикновено в ролята на подлог,
 • -    обектен / косвен - обикновено в ролята на на допълнение.

Именителен / общ падеж (Subjective case) на личните местоимения в английски език: -

В именителен падеж, английските лични местоимения имат следните форми:Единствено число:

 • I — аз
 • you — ти, 
 • You - Вие
 • he — той
 • she — тя
 • it — то
 
Множествено число:
 • we — ние
 • you — вие
 • they — те
Тези местоимения са в именителен падеж (Subjective case), понеже могат да бъдат използвани като подлог (Subject) в изречението. По-долу има примери, в които местоименията изпълняват ролята на подлог.
 • I am ready. — Аз съм готов.
 • He is a good singer. — Той е добър певец.
 • She is a teacher. — Тя е учителка.   
 • It is an old apple tree. — Това е старо ябълково дърво.
 • We are brothers. — Ние сме братя.
 • You are right. — Ти си прав. Вие сте прави.
 • They are happy. — Те са щастливи.

Обектен / косвен падеж (Objective case) на личните местоимения в английски език.


Единствено число:
 • me — мен — на мен, от мен, с мен
 • you — тебe  — на тебе, от тебе, с тебе
 • him — него — на него
 • her — нея — на нея
 • it — него — на него
 
Множествено число:
 • us — нас — на нас, за нас, с нас
 • you — вас — на вас
 • them — тях — на тях

Предложно допълнение

В английски език личните местоимения и въпросителното местоимение who имат освен именителен и обектен / косвен падеж (Objective case). В този случай те се използват като предложно или безпредложно допълнение. Примери:
 • Do you know him well? — Вие добре ли го познавате? - пряко допълнение
 • Please, send him a letter. — Моля, пратете му писмо. - косвено допълнение
 • She often speaks English to him. — Тя често му говори на английски (Тя често говори с него на английски). - предложно допълнение

Въпросително местоимение:

 • Who — кой
 • Whom — кого — кому
 • Whom do you know well here? - Вие кого познавате добре тук? - пряко допълнение
 • Whom does he always speak about? - Той за кого говори обикновено? - предложно допълнение
Но в разговорния език, местоимението who често се употребява в именителен падеж вместо допълнение.
 • Who go you know here? — Вие кого познавате тук?
 • Who is she speaking to? — Тя с кого разговаря?

Притежателен / родителен падеж:

 • My — мой
 • Our — наш
Това са основните данни, тънкости и подробности за личните местоимения в английски език (Personal pronouns).  Допълнителна информация може да споделяме по-долу, в коментарите.

----------------

9 коментара:


 1. Най-често използваните местоимения в английски език са личните. Те могат да приемат различни форми в изреченията и за изпълняват различни функции. Личните местоимения се делят на субектни и обектни. Субектните отговарят на любимия на всички българи въпрос - кой? или какво?, а обектните - на въпросите кого?, какво?, на кого?, на какво?

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Лични местоимения, които заменят съществителни и се употребяват във функции на подлог, допълнение, определение или именна част на сказуемо, имат два падежа:
   I am a student.
   I'll meet her at 5.
   It was him.

   Изтриване
 2. Личните местоимения могат да се подразделят на два вида: субектни и обектни.
  1. Субектни местоимения:
  I - аз,
  you - ти / Вие,
  he - той,
  she - тя,
  it - то или той / тя - за неодушевлени предмети,
  we - ние,
  they - те.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Както е известно, личните местоимения могат да се подразделят на два вида: субектни и обектни.
   Личните ги знаем кои са, а обектните местоимения са:
   me - мен, ме
   you - тебе, на тебе, на Вас, Вас, ви
   him - него
   her - нея
   it - него, то
   us - на нас, нас, ни
   them - тях,

   Изтриване
  2. Субектните и обектните лични местоимения в изреченията могат да заменят съществителните и допълненията. Ето примери:
   She is a high school student. - Тя е ученичка от старшите красове. (съществително)
   He loves her. -Той я обича. (допълнение)

   Изтриване
 3. Лични местоимения често се срещат в английски народни изрази. Например:
  After us the deluge. - След нас и потоп.
  As you sow, so shall you reap. - Каквото посееш, това ще пожънеш.
  Man can do no more than he can. - Човек не може да направи повече, отколкото може.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Още примери с лични местоимения - често са срещани в английски народни изрази.
   Before you make a friend eat a bushel of salt with him. - Преди да завържеш приятелство, опознай добре човека. (Това не е буквален превод, а превод по смисъл на поговорката - на български език няма точен аналог)
   We know not what is good until we have lost it. - Най-добре ще оценим нещо (някой) когато го загубим.

   Изтриване
 4. Местоимението е част от речта, която посочва лице, предмет или количество, но не ги назовава. Местоименията в английски език се делят на много видове - лични, притежателни, възвратни и др.

  ОтговорИзтриване
 5. Именителен падеж на личните местоимения:
  I – аз
  you – ти
  he – той
  she – тя
  it – то
  we – ние
  you – вие
  they – те

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Последователи - Абонати: