Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

12 януари 2015

Вид и форма на глагола в английски език | dLambow

Вид и форма на глагола в английски език (Aspect and Form of Verbs in English)


Вид и форма на глагола


В английски език формата на глагола не изразява завършеност (свършен - несвършен вид). Видовите форми в английски език характеризират глагола не от гледна точка на завършеност, а от гледна точка на протичане на действието.
Aspect and Form of Verbs in English
Вид и форма на глагола в английски език


Вид (Aspect) на глагола.

Категорията вид (Aspect) включва във себе си общ (Common) и продължителен (Continuous) вид. Освен това в английски език съществува и категорията перфектност, която се отнася към системата на граматическото време.

Перфект (Perfect) обозначава действие, предшестващо някакъв момент или друго действие в минало, в настояще или в бъдещо време. Това понятие също може да указва и резултативността на действието в момента на говорене.
Затова английският глагол може да приема четири видово-временни форми:

Видове (Aspect)

Общ вид (Common Aspect)

- Неопределена форма (Indefinite Form)
- Перфектна форма (Perfect Form)
Превеждат се със несвършено или свършено време, в зависимост от смисъла.


Продължителен вид (Continuous Aspect)

- Продължителна форма (Continuous Form)
- Перфектно-продължителна форма (Perfect Continuous Form)
Превеждат се с несвършено време.

Видово-временните форми на всяка от тези групи могат да се използват в
  • сегашно, 
  • минало и 
  • бъдещо време 
или да се причисляват към бъдещо време от гледна точка на миналото.

Неопределените или прости форми –  Indefinite (Simple) Tenses, 

се използват за констатиране факта на действието в настоящето, миналото или бъдещето, без да се указва неговата продължителност, завършеност и безотносителност към някакво друго действие или момент.

Продължителните форми – Continuous Tenses (брит.) или Progressive Tenses (амер.), 

описват действието в процеса на неговото извършване, изразявайки по този начин незавършено, продължаващо действие в настоящето, миналото или бъдещето.

Съвършенните или перфектните форми – Perfect Tenses, 

изразяват действие, свършено към определен момент или преди друго действие в настоящето, миналото или бъдещето.


Съвършено (перфектно) - продължителните форми – Perfect Continuous (Progressive) Tenses, 

се използват за да изразят продължително действие, започнало до определен момент в настоящето, миналото или бъдещето и продължаващо в този момент или завършващо непосредствено преди този момент.

----------------

Няма коментари:

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: