Translate

---------------------------------------------------------------------------------

Абонати:

01 ноември 2015

Съвместен залог | dLambow

Съвместен залог в английски език (Cooperative Voice)

 

Какво е съвместен залог?

Социатив, кооператив или съвместен залог (Cooperative Voice) е много рядка форма на английски залог (Voice), поради което информацията е твърде оскъдна. Въпреки това, могат да се намерят примери за неговата употреба, поради което могат да се кажат няколко думи за него.

Cooperative Voice
Какво е съвместен залог?

Определение

Кооператив (или Социатив) изразява отношение на коопериране (съвместяване, съвместно изпълнение) между два или повече субекта, извършващи заедно някакво действие - т.е. това е форма на сътрудничество.
  • We eat together.И макар че това е рядка залогова форма, може да има и разновидност "съвместно - взаимно" действие, когато действието освен, че се осъществява съвместно, то е и взаимно, т.е. насочено обратно към лицата които го осъществяват.
  • We wash our hands together.

Това е основната информация по темата за съвместен залог (Cooperative Voice) и макар примерите да са твърде оскъдни, все пак могат да дадат идея за смисъла на конструкцията.

----------------

1 коментар:

Бобчота каза...

Социатив (или кооператив, или съвместен залог) изразява отношения на коопериране между субекти, извършващи някакво действие, които си сътрудничат. Това не е много характерен за английски език залог. Но затова пък е много използван в монголски език.

Популярни публикации

Последни публикации в Самоучител: