Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Особени случаи на образуване на наречия в английски език.

Различаване на наречията в английски език.

На някои наречия в английски език трябва да се обърне по специално внимание, тъй като те имат две форми. Едната - съвпадаща със съответното прилагателно и друга, със суфикса -ly, която често се отличава по значение от изходната дума. Например:

Прилагателно: (adjective)

 • bad — лош
 • close — близък
 • hard — твърд, труден
 • high — висок
 • large — голям
 • late — късен
 • near — близък
 • short — кратък 

Например:

 • He is a hard worker. - Той е усърден работник.


Наречие без -ly

 • bad — лошо
 • close — близко
 • hard — твърдо, трудно
 • high — високо
 • large — голямо
 • late — късно
 • near — близко
 • short — кратко, рязко

Например:

 • He  works hard. - Той работи усърдно.

Наречие с -ly

 • badly — лошо, много, силно
 • closely — щателно
 • hardly — едва (ли); едва-едва
 • highly — много, доста
 • largely — в значителна степен
 • lately — в последно време
 • nearly — почти
 • shortly — по-скоро, незадълго

Например:

 • I could hardly understand him. - Едва смогвах да го разбера.

Наречия, които съвпадат по форма с прилагателните, се срещат доста често:

Прилагателно: (adjective)

 • well  —  хубав
 • fast  —  бърз, здрав
 • long  —  дълъг
 • little —  малък
 • much —  много
 • daily —  ежедневен

Наречие:

 • well — добре
 • fast — бързо, здраво
 • long — дълго, далеч
 • little — малко
 • much — много
 • daily — ежедневно

Такива наречия могат да се различат от прилагателните по ролята, която изпълняват в изречението:

 • -    прилагателното характеризира съществителното,
 • -   наречието характеризира глагола (понякога прилагателно или друго наречие) с цел да се уточни как протича (е протичало) действието.

Прилагателно: (adjective)

 • It is early spring. – Сега е ранна пролет.
 • He stayed a long time with us. - Той остана дълго време у нас.
 • He rode at a fast gallop. - Той караше в бърз галоп.
 • He drew a straight line. - Той начерта права линия.

Наречие:

 • Spring  came early this year. –  Пролетта дойде рано тази година.
 • He stayed long with us. — Той остана за дълго у нас.
 • He speaks very fast. - Той говори много бързо.
 • Go straight down the street, then turn to the left. - Вървете направо по улицата, след това завийте наляво.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: