Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Съществителни имена - пълна класификация (Classification of English nouns).

Nouns - Съществителни имена.

Идват от Latin: nōmen, "name" - име. Това са думи, с които се обозначава името на нещо конкретно или на съвкупност от неща, като например - живи същества, предмети, места, действия, качества, състояния на съществуване, или идеи. От лингвистична гледна точка, съществителните имена са една от главните части на речта.

Proper Nouns - Собствени имена.

Отнасят се до специфични хора, места и неща. Правилото е, че трябва да се изписват с главна буква - Sofia, Ivan, National Gallery.

Common Nouns - Нарицателни имена.

Това са общи съществителни имена и те не се изписват с главна буква. (church, house, car).

    Collective Nouns - Събирателни съществителни

Този вид съществителни имена се отнасят до някаква група ("brigade of firemen" или "grove of trees.")
 •         Inanimate - Collective Proper - Неодушевлени съществителни - в случая - Неодушевено (не живо) множество (news, information, money).

    Non-count (Uncountable) Nouns - Неброими съществителни

не могат да бъдат отброявани, отнасят се до нещо, което е съставено от много неща ("The pool was full of water."). Този вид не може да се използва в множествено число.
 •         Abstract Nouns - Това са абстрактни неща, които не можем да почувстваме с петте си сетива (fun, idealism).
 •         Material Nouns - Това са материални неща, които можем да почувстваме с петте си сетива - да ги видим, пипнем, чуем, вкусим, помиришем (salt, bread)

    Countable Nouns - Броими (изчислими) съществителни имена

единствено и в множествено число, които могат да бъдат отброявани и да изразяват количество ("a table" или "many tables")
 •         Concrete Nouns - Предметни съществителни - Това са конкретни неща, които могат да бъдат пипнати, помирисани, опитани, чути или видени, т.е. това са неща, които можем да усетим чрез петте си сетива (desk, water, cotton).
 1. Animate Nouns - Одушевени съществителни, които се отнасят до живи хора, животни и същества (cat, boy).
 2. Inanimate Nouns - Неодушевени съществителни, които се отнасят до неживи неща (table, chair).

    Abstract Nouns - Абстрактни съществителни

С този вид съществителни имена се изразяват по-скоро абстрактни понятия, концепции за нещо, идеи, философски понятия, отколкото физически понятия (courage, fear, hate, generosity)
 •         Countable Nouns - Които могат да бъдат отброявани, изчислими. Пример, "I had a strange experience last week." (Countable)
 •         Uncountable Nouns - Които не могат да бъдат отброявани. Пример, "I have got enough experience for the job" (Uncountable).

    Gender Nouns - Родови съществителни имена. 

В английски език има четири рода.
 •         Masculine Nouns - Отнасят се до съществителни имена в мъжки род (man, lion, hero, boy, king, horse, actor).
 •         Feminine Nouns - Отнасят се до съществителни имена в женски род (woman, lioness, heroine, girl, mare, niece, empress, cow, actress).
 •         Common Gender - Отнасят се до съществителни имена, които могат да бъдат както в мъжки, така и в женски род (child, student, friend, applicant, candidate, servant, member, parliamentarian, leader).
 •         Neuter Gender - Отнасят се до съществителни имена, които които не са нито от женски, нито от мъжки род (chair, table, tree, star, mountain, street, book, car, school, paper, pencil, computer). Внимание! Това не е среден род, както е в български език.

    Number Nouns

Съществителните имена могат да бъдат или в единствено или в множествено число.
 •         Singular Nouns - Когато говорим за едно нещо или за един човек, имаме единствено число - "Joy is what we want in our lives.", "This chair is made of plastic. "
 •         Plural Nouns - Когато говорим за няколко или много неща или хора, използваме множествено число - "Few men are standing in the foyer.", "These chairs are made of plastic."

    Case Nouns

Според техните функции в изречението, те могат да вземат possessive form или objective case. Например, "She danced around the room," където "she" е a singular personal pronoun. Друг пример: "Allana danced around her room," където "her" е a possessive form of the personal pronoun.
 •         Possessive Case - Притежателен случай се използва предимно за показване на притежание (собственост) на нещо (mine, yours, his, hers, its, ours, theirs)
 •         Objective Case - Посочва, че съществителното действа като обект (пряко допълнение, непряко допълнение, подлог). В английски език този случай се отнася само до личните местоимения - (I, he, she, we, they).

Pronouns - Местоимения.

Отнасят се до хора, места и неща. Например, в английски език The personal pronouns - лични местоимения са: I, you, he, she, it and they.
 •     Subjective Pronouns -  Използват се като подлог на глагола (I, you, he, she, it, we, you, they, what, who) Тези местоимения обикновено са в именителен падеж.
 •     Objective Pronouns - Това са лични местоимения, които се използват като пряко или непряко допълнение към глагол (me, him, her, it, us, you, them, whom, what). Примери: "They see me" (тук е като direct object), "He's giving me my book" (тук е като indirect object), and "Sit with me" (тук е като object of a preposition).

Структура на съществителните имена.

Прости - Singular Nouns

съставени от една проста дума, без суфекс или префикс.

Производни - Derived Nouns

съставени от проста дума с префикс или суфикс.

Съставни (сложни) - Compound Nouns

съставени от две самостоятелни думи.Други съществителни.

Фразови - Phrases Nouns

Изрази - Noun Clauses

Сказуемни - Predicate Nouns

Неправилни - Irregular Nouns

----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Английското съществително е забележителна част на речта, която обозначава предмети и неща в най-широкия смисъл на думата. Например, съществителните могат да обозначават
  вещи - (car, pen),
  живи същества (cat, human),
  места (Norway, mountain, Moscow),
  материали (copper, cloth),
  процеси (life, laughter),
  състояния (rest, sleep),
  абстрактни понятия (beauty, evil),
  качества (kindness, bravery).

  ОтговорИзтриване
 2. Мами-2310:44 сл.об.

  По морфологичен състав, съществителните могат да се подразделят на
  - прости
  - производни
  - съставни

  ОтговорИзтриване
 3. Proper Nouns - са собствените имена на хора, места, неща, които при всички случаи се изписват с главна буква.
  - Illinois,
  - Jessica,
  - Queen's University.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: