Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Сложно изречение (English compound sentence).

Съставяне на сложно изречение.

Сложното изречение в английски език е съставено от две или повече прости изречения или независими изрази (фрази), обединени със или без свързващ съюз.
 

Разделяне със запетая (без съюз).

Простите изречения, обединени в сложно, без съюз, се разделят помежду си със запетая.
 • The clown frightened the little girl, and she ran off screaming. — Клоунът изплаши момиченцето и то хукна пищейки.
 • The sky was covered with clouds, a cold wind was blowing, a snow-storm began. — Небето се покрило с облаци, духал студен вятър, започвала виелица.

Разделяне със запетая и съюз.

Простите изречения, обединени в сложно с помощта на съюз, обикновено също се разделят със запетая.
 • I asked him about it, but he could not tell me anything. — Аз го попитах за това, но той не можа нищо да ми каже.
 • The buyers made a claim against the sellers, but the latter refused to admit it. — Купувачите предявиха претенция към продавачите, но последните отказаха да я признаят.
 • Jenny hid the hen, and Benny tried (unsuccessfully) to hide the cow.
 • Ivan maintained that the database needed restructuring, but Anna disagreed.
Запетая не се поставя пред съюзите and и or, ако те въвеждат кратки изречения.

Същност на сложните изречения.

Сложните изречения могат да се оприличат на близнаци - и двамата са едни и същи, но различни, и все пак са свързани. Всяко от подизреченията има подлог, глагол и думи, които оформят завършена мисъл. При все, че са свързани със свързваща дума, всяко изречение от композицията е за себе си и може да звучи самостоятелно.

Свързване на сложно изречение.

Двете части на сложното изречение трябва да бъдат свързани правилно със запетая, след нея свързващата дума на мястото, където едното изречение свършва, а другото - започва. В противен случай ще възникне типична грешка на свързването, наречена «a run-on sentence» - грешка на свързването. "Run-on sentences" са типични сложни изречения с грешна пунктуация и / или неправилна свързваща дума.

Равнопоставеност на двете прости изречения.

Макар, че в сложното изречение има завършени прости изречения, те и двете са с еднаква сила, равнопоставени помежду си. И когато Вие ги свързвате в сложно изречение, по този начин искате да покажете, че и двете са еднакво важни.

Свързваща дума.

Свързващата дума показва отношенията между двете идеи (в двете самостоятелни изречения):
 • and = второто изречение съдържа същата идея като пълвото.
 • but = второто изречение съдържа равностойна, но противоположна идея.
 • or = второто изречение представя равнопоставен избор.
 • so = второто изречение съдържа еднакъв по важност изход или резултат.

Най-често използвани съюзи за свързване на сложно изречение.

Най-често използваните съюзи за свързване на двете прости изречения са следните седем съчинителни съюзи (seven coordinating conjunctions in English) в английски език:
 • for,
 • and,
 • nor,
 • but,
 • or,
 • yet,
 • so.
Изразът, образуван от първата буква от всеки съюз е FANBOYS - за по-лесно запомняне.

Различни съюзи - различен смисъл.

Две прости изречения могат да бъдат свързани с различни съюзи и така те придобиват различен смисъл. Например, изреченията:
 • 1) Jane likes to watch football.
 • 2) Bob learned to knit.
Стават така:
 • Jane likes to watch football, and Bob learned to knit.
 • Jane likes to watch football, so Bob learned to knit.
Така, че използвания съюз определя смисъла и значението на съставеното сложно изречение. Разбира се, не всеки съюз може да се използва за свързване на простите изречения, но всички прости изречения (или завършени фрази) изискват съюз, за да бъдат свързани в сложно изречение (с малки изключения).

Алтернативни двойни съюзи.

За съставянето на сложно изречение могат да се използват и следните алтернативни двойки съюзи:
 • both — and,
 • not only — but also,
 • either — or,
 • neither — nor.
Например, от простите изречения:
 • The moon is full.
 • The stars are out.
Ето резултата:
 • Both the moon is full, and the stars are out.
 • Neither the moon is full, nor the stars are out.


Използване на точка и запетая - израз на взаимосвързаност.

Точка и запетая също е възможен начин за свързване на двете прости изречения в сложното. Например:
 • The moon is full; the stars are out.
Така двете прости изречения се свързват по-тясно, по-обвързано, отколкото ако действат като самостоятелни, прости изречения. Т.е. така се показва известна взаимосвързаност между тях, но не и повече от необходимото.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

3 коментара:

 1. Сложното изречение винаги се състои от две или повече прости изречения, изразяващи една сложна мисъл. При това са възможни два основни варианта - сложно съставно (the Compound Sentences) и сложно подчинено изречене (the Complex Sentences).

  ОтговорИзтриване
 2. Простите изречения, влизащи в състава на сложното съставно изречение, се свързват помежду си със съединителни съюзи, като:
  and - и, a;
  as well as - така както и;
  neither .. .nor - нито ... нито;
  but - но;
  not only ... but also - не само ... но също и и т.н.

  ОтговорИзтриване
 3. Daleni_Mirchev9:13 пр.об.

  Между изреченията, свързани със съчетателни съюзи, обикновено се поставя запетая. Запетаята може да бъде пропусната пред съюзите "and" и "or", ако изреченията, които те въвеждат, са кратки.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: