Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
-------

Съединителни наречия в английски език (English Conjunctive adverbs / conjuncts).

Използване на съединителни наречия (Conjuncts).

Съединителните наречия в английски език се използват за свързване на независими / главни изречения и за добавяне на подчинено изречение към главното. По този начин се изглажда прехода от една мисъл към друга.

Структура на използване на съединителни наречия.

При свързването на две самостоятелни изречения се използва точка и запетая и запетая. Ето структурата:
главно изречение (main/independent clause)
+ ";"
+ съединително наречие (conjunctive adverb)
+ ","
+ главно изречение (main/independent clause).Ето някои често използвани съединителни наречия:

 • so — затова, по такъв начин,
 • then —  тогава,
 • besides —  освен това,
 • however —  обаче, както и да е,
 • therefore —  следователно,
 • still — все пак, още,
 • yet — още, все още, все пак,
 • when — кога,
 • where — къде,
 • why — защо,  
 • how  — как.

Примери за използване на съединителни наречия:

 • It was late, so I went to bed. — Беше късно, така че отидох да спя.
 • I wanted to go; however, I was too busy. — Исках да тръгна, обяче бях твърде зает.
 • I don’t know where you live. — Аз не знам къде живееш.
 • I can't understand why she is late. — Не мога да разбера, тя защо закъснява.
 • These things really happened; otherwise, I wouldn't have claimed to have seen them.
 • The check was for more than the balance; consequently, it bounced.

Допълнителен списък със свързващи наречия:

 • accordingly,    
 • furthermore,    
 • moreover,       
 • similarly,
 • also,           
 • hence,          
 • namely,         
 • still,
 • anyway,         
 • however,        
 • nevertheless,   
 • then,
 • besides,        
 • incidentally,   
 • next,           
 • thereafter,
 • certainly,      
 • indeed,         
 • nonetheless,    
 • therefore,
 • consequently,   
 • instead,        
 • now,            
 • thus,
 • finally,        
 • likewise,       
 • otherwise,      
 • undoubtedly,
 • further,        
 • meanwhile.

Влияние на свързващите наречия.

За разлика от останалите наречия в английски език, които влияят само върху смисъла на една дума или фраза, съединителните наречия влияят върху смисъла на цялото изречение, което свързват.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: