Translate

---------------------------------------------------------------------------------

24 януари 2015

Страдателен залог | dLambow

 

Страдателен залог в английски език (Passive Voice)Таблица на английския страдателен залог

Видове Simple (Indefinite) Continuous (Progressive) Perfect
Present I am invited. I am being invited. I have been invited.
Past I was invited. I was being invited. I had been invited.
Future I shall/will be invited. няма I shall/will have been invited.
Future in the Past I should/would be invited няма I should/would have been invited.
Глаголът е в страдателен залог (passive voice), когато лицето или предметът, изразени чрез подлога, изпитват действието или въздействието, изразено чрез глагола, върху себе си. 
Например: My dog has been stolen. - Моето куче беше откраднато.
Кой изпитва действието, а не кой го върши!

 

Какво е страдателен залог?

Преди всичко, нека да уточним, че основното понятие е "страдателен залог" (passive voice), но също се срещат и наименования, като "пасивен залог" или само "пасив".  Формата на Залог (Voice) в английски език показва дали подлога в английското изречение е осъществител или обект на действието, изразявано чрез сказуемото.  В английски език има два основни залога:
 • - деятелен залог или активен залог (active voice - актив) и
 • - пасивен залог или страдателен залог (passive voice - пасив).

 

Функция на страдателен залог

Не винаги човек знае кой точно извършва определено действие. Именно в тези случаи се използва Passive Voice (страдателен залог или пасивен залог). Функцията на страдателният залог е да бъде граматична конструкция, използвана, когато лицето, което извършва действието, не е известно или не е важно. Т.е. това е случая, когато лице или предмет, изразени чрез подлога, изпитват действието или въздействието, изразено чрез сказуемото, върху себе си. 

 

Ето примери на изречения в страдателен залог:

 • - The big cake was baked by Ivan. - Големият кейк беше изпечен от Иван.
 • -  His personal belongings were taken while he was taking a swim in the pool. - Личните му вещи са му отнети, докато е плувал в басейна.
 • - The museum is being reconstructed now. - В момента се реконструира музеят.
 • - The pizza had been delivered when he came back home. - Пицата вече беше доставена, когато той се върна у дома.
 • - New fitness center will be opened next week. - Нов фитнес център ще отвори врати следващата седмица.
 • - Her jewelry was stolen yesterday. - Бижутата й бяха откраднати вчера.

 

Passive Voice
Какво е страдателен залог?

Как се образува страдателен залог?

За да се получи формата на английски глагол в страдателен залог, е необходимо да използваме спомагателния глагол "to be" в съответното време, лице и число, заедно с причастие в минало време (Participle II) на основния (смисловия) глагол:
 • - за правилните глаголи + ed
 • - за неправилни глаголи - формата Past Participle за съответния неправилен глагол.
Примери за образуване на изречение в страдателен залог:
 • - This building will be demolished next month. - Това здание ще бъде съборено следващия месец.
 • - My dog has been stolen. - Моето куче беше откраднато.
 

Образуване и използване на страдателен залог


При Present Simple - Сегашно просто време:

Използване: Действие, което се случва редовно.   
Формула за образуване: is/am/are + V3   
Пример: 
 • The kitchen is cleaned every day. - Кухнята се почиства всеки ден.

При Past Simple - Минало просто време:

Използване: Действие, извършено в миналото.
Формула за образуване: was/were + V3
Пример: 
 • The kitchen was cleaned yesterday. - Кухнята беше почистена вчера.

При Future Simple - Future Simple време:

Използване: Действие, което може да се случи в бъдеще.
Формула за образуване: will be + V3
Пример: 
 • The kitchen will be cleaned tomorrow. - Кухнята ще бъде почистена утре.

При Present Continuous - Сегашно продължително време:

Използване: Действието се развива в момента на говорене.
Формула за образуване: am/is/are + being + V3
Пример: 
 • The kitchen is being cleaned at the moment. - Кухнята се почиства в момента.

При Past Continuous - Минало продължително време:

Използване: Действието е в ход в определен момент от миналото.
Формула за образуване: was/were + being + V3
Пример: 
 • The kitchen was being cleaned when she came. - Кухнята бе почиствана, когато тя дойде.

При Present Perfect - Сегашно перфектно време:

Използване: Действието се е провело наскоро, но акцентът е върху резултата.
Формула за образуване: has/have + been + V3
Пример: 
 • The kitchen looks so clean! - It has been cleaned recently. - Кухнята изглежда толкова чиста! - Била е почиствана наскоро.

При Past Perfect - Минало перфектно време:

Използване: Действието е приключило преди определен момент в миналото или преди да започне друго действие.
Формула за образуване: had been + V3
Пример: 
 • The kitchen had been cleaned before I came. - Кухнята е била почистена преди аз да дойда.

При Future Perfect - Бъдеще перфектно време:

Използване: Действието ще приключи в бъдеще до определен момент.
Формула за образуване: will + have + been + V3
Пример: 
 • The kitchen will have been cleaned by 4 o’clock. - Кухнята ще бъде почистена до 4 часа.

(Където: "V3" - е минало причастие (Participle II), използвано за образуване на времената на групата Perfect. )

Случаи, в които не се използва страдателен залог

 • - Present Perfect Continuous - Сегашно перфектно продължително време
 • - Past Perfect Continuous - Минало перфектно продължително време
 • - Future Perfect Continuous - Бъдеще перфектно продължително време

Отрицателни изречения в страдателен залог

Отрицателната форма на страдателен залог се образува с частицата "not", която трябва да се постави след спомагателния глагол. Ако има няколко от тях, тогава частицата се поставя след първия.
 • - The gift has not been bought yet. - Подаръкът още не е пристигнал.
 • - He has not been seen anywhere. - Той никъде не е бил виждан (Него никъде не са го виждали).
 • - This book was not written by him. - Тази книга не е написана от него.
 • - I am not often invited to the parties. - Мен не ме канят често на партита.
 • - He was not accused of stealing the money. -Той не е обвинен в кражба на парите.
Може също да се използва съкратена отрицателна форма на страдателен залог, в която частицата "not" е присъединена към спомагателния глагол.
 • - Isn't the text written? - Текстът не е ли написан?
 • - Hasn't the book been written? - Книгата не е ли била написана?

Въпросителни изречения в страдателен залог

Въпросителната форма на страдателен залог се образува, когато спомагателният глагол (или първият от тях) се поставя на първо място.
 • - Will this book be delivered tomorrow? - Тази книга ще бъде ли доставена утре?
 • - Are you often invited to the parties? - Често ли ви канят на партита?
 • - Was your wallet stolen? - Беше ли откраднато портмонето Ви?
 • - Has this task been explained to you? - Беше ли ви обяснена тази задача?
 • - Will the fashion show be held next week? - Ще се проведе ли модното ревю следващата седмица?
 • - Where were you born? – Къде си бил роден?

Въпросително-отрицателни изречения в страдателен залог

По-сложната въпросително-отрицателна форма на страдателен залог се образува с помощта на спомагателен глагол, който се поставя преди подлога и частицата "not",  след него.
 • - Has the book not been written? - Книгата не е ли била написана?

Използване на модални глаголи в страдателен залог

Всички модални глаголи се използват за образуване на страдателен залог (пасив). Това става с помощта на самия модален глагол, към който се добавят и III форма на смисловия глагол. Формулата изглежда така:
Модален V + be + минало причастие (V3)
В резултатът се получават следните конструкции:
 • - must be (трябва да е);
 • - have to be (трябва да е);
 • - ought to be (би следвало да е);
 • - can be (може да е);
 • - should be (би трябвало да е);
 • - be supposed to be (предполага се, че е; счита се, че е);
 • - may be (може да е);
 • - might be (возможно е да е).

Примери на изречения в страдателен залог с модални глаголи:

 • - He must be taken to the hospital. - Той трябва да бъде откаран в болницата.
 • - He had to do this project. – Наложи му се да направи този проект.
 • - The cake ought to be done soon. - Тортата би трябва да е готова скоро.
 • - The work can be done soon. - Работата може да бъде завършена скоро.
 • - This task should be done. - Тази задача би трябвало да бъде изпълнена.
 • - The house may be cleaned. - Къщата може да бъде почистена.

Предлозите "by" и "with" в страдателен залог

Ако трябва да изясните кой или какво е причинило действието, трябва да използвате предлозите "by" и "with". Примери:
 • - The books about Harry Potter were written by J.K. Rowling. - Книгите за Хари Потър са написани от Дж. К. Роулинг.
 • - This sculpture was destroyed by unknown person. - Тази скулптура е унищожена от неизвестно лице.
 • - The town was ruined by tsunami. - Градът беше разрушен от цунами.
Ако трябва да съобщите, че действието се извършва с помощта на предмет или инструмент, трябва да използвате предлога "with". Например:
 • - The picture was drawn with pencil. - Картината бе нарисувана с молив.
 • - He was hit with a stone. - Той бе ударен с камък.

Други форми на пасивен (страдателен) залог:

 

To be + III форма на смисловия глагол

 • - She hopes to be chosen for this position. - Тя се надяваше да бъде избрана за тази позиция.

To have been + III форма на смисловия глагол

 • - He thought to have been given money. — Той мислеше, че са му дали пари.

Being + III форма на смисловия глагол

 • - I don’t like being told what to do. — Аз не обичам да ми казват какво да правя.

Таблици с времената в страдателен залог


Simple

Present   - space is explored
Past        - space was explored
Future     - space will be explored

Continuous

Present   - space is being explored
Past        - space was being explored
Future     - ------------ -

Perfect

Present   - space has been explored
Past        - space had been explored
Future     - space will have been explored

Страдателен залог се използва, когато изпълнителя на действието не е очевиден или е несъществен, или когато действието или неговия резултат са по-интересни, отколкото изпълнителя. Страдателен залог (Passive Voice - Пасив) не може да бъде използван в английски език във времената от група Perfect Continuous и времето Future Continuous.

----------------

15 коментара:

 1. В английски език, в страдателен залог, обикновено се използват преходните глаголи и само някои непреходни.
  The delegates will be met at the station.
  Делегатите ще бъдат посрещнати на гарата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако в страдателен залог се ползва преходен глагол, имащ в актив войс две допълнения - пряко и косвено (to give, to show, to send, to tell, to offer, etc.), то в английски език са възможни две паралелни конструкции. В ролята на подлог (в изречение с пасивно сказуемо) може да се използва или пряко или косвено допълнение (от изречението с активен залог).

   Изтриване
 2. Пример на изречение с преходен глагол в страдателен залог (пасив войс):
  By the middle of the nineteenth century about sixty different elements had been discovered. - Към средата на 19-ти век са били открити около 60 (химически) елемента.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В редица английски идиоматични изрази глаголът е в страдателен залог:
   - to take care of,
   - to lose sight of,
   - to make use of,
   - to take notice of,
   - to pay attention to, и т.н.
   At last the ship was lost sight of. - На края кораба изчезна от поглед.

   Изтриване
 3. Пример на изречение с преходен глагол в страдателен залог (пасив войс):
  While a current is flowing through a wire, the latter is being heated. - Когато ток преминава по жицата, последната се нагрява.

  ОтговорИзтриване
 4. Отговори
  1. Допълнението в изречение с глагол - сказуемо в страдателен залог се използва с предлога "by". По този начин се образува творителен падеж, изразяващ действащо лице или действаща сила:
   The fish was caught by the seagull. - Рибата беше хваната от чайката.

   Изтриване
  2. При употребата на някои глаголи в пасив (страдателен залог), предлога следва непосредствено след глагола-сказуемо:
   His report is much spoken about. - За неговия доклад много говорят.
   Your child will be looked after. - Вашето дете ще го погледнат.

   Изтриване
  3. В изреченията с просто глаголно сказуемо има обстоятелствени пояснения за време, място и честота.
   - The book was published in London. - Книгата беше публикувана в Лондон.

   Изтриване
 5. В английски език страдателния залог има доста по-широка сфера на използване. Не само преходните, но и непреходни глаголи, използващи се с предлог, могат да се употребяват в пасив. Ето подобни глаголи:
  to speak of (about),
  to look after,
  to look for,
  to arrive at,
  to agree upon,
  to listen to,
  to comment on to insist on,
  to depend on,
  to care for,
  to laugh at,
  to send for,
  to wait for,
  to think of,
  to dream of,
  provide for, etc.

  ОтговорИзтриване
 6. Да различим залозите с този пример: "Дадоха ми книга."
  За сказуемото в действителен (активен) залог: He gave me a book.
  За сказуемото в пасивен (страдателен) залог: I was given a book. A book was given (to) me.
  Предлогът "to" във втория пример се използва, ако върху косвеното допълнение пада смислово ударение - A book was given to me, not to him!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има определени признаци, по които може да се различи простото сказуемо с глагол в страдателен залог от съставното сказуемо с причастие 11. В изреченията с просто глаголно сказуемо има съществително или местоимение, обозначаващи лице или предмет, изпълняващ действие.
   This letter was translated by my sister. - Това писмо беше преведено от сестра ми.

   Изтриване
 7. Глаголът "to be" в съчетание със причастие може да се използва за обозначаване на състояние, а не на действие. В този случай, съчетанието е съставно именно сказуемо (The Nominal Predicate).
  The trees were uprooted when we saw them in the morning. - Дърветата бяха изтръгнати, когато ги видяхме сутринта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. В изреченията с просто глаголно сказуемо, глагола 'to be' може да се използва във формата Continuous или Perfect:
   - The letter was being typed when I came to the office. - Писмото беше напечатано, когато дойдох в офиса.

   Изтриване
 8. Страдателния залог е виждан при повечето като am,is,are;was,were;will,shall.
  Но всъщност не е само това.То бива и като непреходен.
  Като:listen to ,afraid of и други

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: