Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Акция ( - 80% )

Страдателен залог (Passive Voice).

Страдателен залог (Passive Voice).

Формата на Залог (Voice) в английски език показва дали подлога в английското изречение е осъществител или обект на действието, изразявано чрез сказуемото. От своя страна, страдателен залог (Passive Voice) е случая, когато лице или предмет, изразени чрез подлога, изпитват действието върху себе си.
 • The big cake was baked by Ivan. - Големият кейк беше изпечен от Иван.

Образуване на страдателен залог.

За да се получи формата на глагола в страдателен залог, е необходим спомагателен глагол "to be" в съответното време, лице и число, заедно с причастие в минало време (Participle II) на основния (смисловия) глагол.
 • This building will be demolished next month. - Това здание ще бъде съборено следващия месец.
 • My dog has been stolen. - Моето куче беше откраднато.


Отрицателни изречения.

В отрицателни изречения частицата "not" се поставя след спомагателния глагол, а ако са няколко, то след първия от тях.
 • He has not been seen anywhere. - Той никъде не е бил виждан (Него никъде не са го виждали).

Въпросителни изречения.

Във въпросителни изречения спомагателният глагол (или първият от тях) се изнася на мястото преди подлога.
 • Was your wallet stolen? - Беше ли откраднато портмонето Ви?

Таблици с времената в страдателен залог.


               Simple -

Present - space is explored -
Past -      space was explored -
Future -    space will be explored -

               Continuous -

Present - space is being explored -
Past -      space was being explored -
Future -   ------------ -

               Perfect

Present - space has been explored
Past -      space had been explored
Future -   space will have been explored

Страдателен залог се използва, когато изпълнителя на действието е очевиден или несъществен, или когато действието или неговия резултат са по-интересни, отколкото изпълнителя. Страдателен залог (Passive Voice) не може да бъде използван в английски език във времената от група Perfect Continuous и времето Future Continuous.
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

15 коментара:

 1. Алина Дан-11:16 сл.об.

  В английски език, в страдателен залог, обикновено се използват преходните глаголи и само някои непреходни.
  The delegates will be met at the station.
  Делегатите ще бъдат посрещнати на гарата.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Ако в страдателен залог се ползва преходен глагол, имащ в актив войс две допълнения - пряко и косвено (to give, to show, to send, to tell, to offer, etc.), то в английски език са възможни две паралелни конструкции. В ролята на подлог (в изречение с пасивно сказуемо) може да се използва или пряко или косвено допълнение (от изречението с активен залог).

   Изтриване
 2. Пример на изречение с преходен глагол в страдателен залог (пасив войс):
  By the middle of the nineteenth century about sixty different elements had been discovered. - Към средата на 19-ти век са били открити около 60 (химически) елемента.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. tanita_tanch6:53 пр.об.

   В редица английски идиоматични изрази глаголът е в страдателен залог:
   - to take care of,
   - to lose sight of,
   - to make use of,
   - to take notice of,
   - to pay attention to, и т.н.
   At last the ship was lost sight of. - На края кораба изчезна от поглед.

   Изтриване
 3. Пример на изречение с преходен глагол в страдателен залог (пасив войс):
  While a current is flowing through a wire, the latter is being heated. - Когато ток преминава по жицата, последната се нагрява.

  ОтговорИзтриване
 4. Анонимен10:40 сл.об.

  trqbva da ima primeri

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Допълнението в изречение с глагол - сказуемо в страдателен залог се използва с предлога "by". По този начин се образува творителен падеж, изразяващ действащо лице или действаща сила:
   The fish was caught by the seagull. - Рибата беше хваната от чайката.

   Изтриване
  2. При употребата на някои глаголи в пасив (страдателен залог), предлога следва непосредствено след глагола-сказуемо:
   His report is much spoken about. - За неговия доклад много говорят.
   Your child will be looked after. - Вашето дете ще го погледнат.

   Изтриване
  3. В изреченията с просто глаголно сказуемо има обстоятелствени пояснения за време, място и честота.
   - The book was published in London. - Книгата беше публикувана в Лондон.

   Изтриване
 5. Палома12:07 сл.об.

  В английски език страдателния залог има доста по-широка сфера на използване. Не само преходните, но и непреходни глаголи, използващи се с предлог, могат да се употребяват в пасив. Ето подобни глаголи:
  to speak of (about),
  to look after,
  to look for,
  to arrive at,
  to agree upon,
  to listen to,
  to comment on to insist on,
  to depend on,
  to care for,
  to laugh at,
  to send for,
  to wait for,
  to think of,
  to dream of,
  provide for, etc.

  ОтговорИзтриване
 6. Да различим залозите с този пример: "Дадоха ми книга."
  За сказуемото в действителен (активен) залог: He gave me a book.
  За сказуемото в пасивен (страдателен) залог: I was given a book. A book was given (to) me.
  Предлогът "to" във втория пример се използва, ако върху косвеното допълнение пада смислово ударение - A book was given to me, not to him!

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Има определени признаци, по които може да се различи простото сказуемо с глагол в страдателен залог от съставното сказуемо с причастие 11. В изреченията с просто глаголно сказуемо има съществително или местоимение, обозначаващи лице или предмет, изпълняващ действие.
   This letter was translated by my sister. - Това писмо беше преведено от сестра ми.

   Изтриване
 7. Глаголът "to be" в съчетание със причастие може да се използва за обозначаване на състояние, а не на действие. В този случай, съчетанието е съставно именно сказуемо (The Nominal Predicate).
  The trees were uprooted when we saw them in the morning. - Дърветата бяха изтръгнати, когато ги видяхме сутринта.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. qnka_stefanova7:20 пр.об.

   В изреченията с просто глаголно сказуемо, глагола 'to be' може да се използва във формата Continuous или Perfect:
   - The letter was being typed when I came to the office. - Писмото беше напечатано, когато дойдох в офиса.

   Изтриване
 8. Анонимен12:35 пр.об.

  Страдателния залог е виждан при повечето като am,is,are;was,were;will,shall.
  Но всъщност не е само това.То бива и като непреходен.
  Като:listen to ,afraid of и други

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: