Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език
Главното меню работи!
Пробвайте го!

Образуване на наречия (Formation of adverbs in English).

Образуване на наречия от прилагателни.

Повечето производни наречия в английски език се образуват от прилагателни имена (а по-рядко и от отделни съществителни и числителни) с помощта на суфикса -ly.

Примери за образуване на наречия от прилагателни:

 • kindly (kind),
 • slowly (slow),
 • hardly (hard),
 • sweetly (sweet)
 • quick (quickly)
 • happy (happily)
 • slow (slowly )
 • cheap (cheaply)

Примери за образуване на наречия от съществителни:

 •  hour (hourly)
 •  day (daily)
 •  year (yearly)


Наречия и прилагателни.

Забележка: Някои думи, образувани от съществителни с помоща на суфикса –ly, са както наречия, така и прилагателни, като например:
 • friendly — дружествен, дружествено  
 • brotherly  — братски, по-братски
 • early  — ранен, рано
 • early morning – ранна сутрин
 • early in the morning – рано сутринта
 • She gave me a friendly smile. – Тя ми подари приветлива усмивка.
 • She  spoke very friendly. – Тя разговаряше много приветливо.
 • She is very beautiful (прилагателно / adjective). — Тя е много красива.
 • She is beautifully (наречие / adverb) dressed. — Тя е красиво (добре, с вкус) облечена.
 • He is a strange (прилагателно / adjective) person. — Той е странна личност.
 • He behaved strangely (наречие / adverb). — Той се държи странно.

Други суфикси за наречия.

Други суфикси, с които могат да се образуват наречия, се срещат сравнително рядко, като например:
 • -ways (sideways отстрани);  
 • -wise (otherwise иначе);  
 • -ward (forward отпред) и др.

Правила за образуване на наречия.

При образуването на наречия от прилагателни с добавянето на –ly се спазват определени правила:

1) Ако прилагателно за вършва на –y, заменете го с –i и тогава добавете –ly:

 • angry — angrily
 • easy —  easily,  
 • happy — happily
 • noisy — noisily;
 • lucky — luckily

2) Ако прилагателното завършва на -able, -ible,  или -le, премахнете -e и тогава добавете –ly:

 • probable — probably
 • simple — simply.
 • gentle — gently
 • humble — humbly

3) Ако прилагателното завършва на -ic, добавете -ally.

 • basic — basically
 • economic — economically
В последното правило има изключение: public — publicly, а не publically
Това са основните моменти при образуването на наречия, намиращи най-често приложение в английски език. За други случаи на формиране и употреба може да споделяте в коментарите по-долу..
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Наречието е част на речта, която посочва признак на действието или на обстоятелствата н апротичане на действието. Наречието определя глагол, прилагателно или друго наречие и показва как, къде, кога и по какъв начин протича действието.
  Например:
  - The dog barks loudly. - Кучето лае силно.
  Как лае кучето? - Силно.

  ОтговорИзтриване
 2. tanita_Tanch11:10 пр.об.

  Английските наречия, в повечето случаи, се образуват чрез добавяне към прилагателното на окончанието "-ly", например:
  nice – nicely,
  quick – quickly,
  beautiful – beautifully и т.н.

  ОтговорИзтриване
 3. Обърнете внимание на орфографичните промени при образуването на наречия. Например, непроизносимата буква "e" в думи като:
  - true,
  - due,
  - whole
  се пропуска.Например:
  - true – truly (верен – вярно).

  ОтговорИзтриване
 4. Буквата "y" в края на прилагателно, в наречието се заменя с "i", например:
  happy – happily (щастлив – щастливо).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: