Начало Новини Бизнес Финанси Работа Общество Живот Отдих Английски език

Образуване на наречия (Formation of adverbs in English).

Образуване на наречия от прилагателни.

Повечето производни наречия в английски език се образуват от прилагателни имена (а по-рядко и от отделни съществителни и числителни) с помощта на суфикса -ly.

Примери за образуване на наречия от прилагателни:

 • kindly (kind),
 • slowly (slow),
 • hardly (hard),
 • sweetly (sweet)
 • quick (quickly)
 • happy (happily)
 • slow (slowly )
 • cheap (cheaply)

Примери за образуване на наречия от съществителни:

 •  hour (hourly)
 •  day (daily)
 •  year (yearly)


Наречия и прилагателни.

Забележка: Някои думи, образувани от съществителни с помоща на суфикса –ly, са както наречия, така и прилагателни, като например:
 • friendly — дружествен, дружествено  
 • brotherly  — братски, по-братски
 • early  — ранен, рано
 • early morning – ранна сутрин
 • early in the morning – рано сутринта
 • She gave me a friendly smile. – Тя ми подари приветлива усмивка.
 • She  spoke very friendly. – Тя разговаряше много приветливо.
 • She is very beautiful (прилагателно / adjective). — Тя е много красива.
 • She is beautifully (наречие / adverb) dressed. — Тя е красиво (добре, с вкус) облечена.
 • He is a strange (прилагателно / adjective) person. — Той е странна личност.
 • He behaved strangely (наречие / adverb). — Той се държи странно.

Други суфикси за наречия.

Други суфикси, с които могат да се образуват наречия, се срещат сравнително рядко, като например:
 • -ways (sideways отстрани);  
 • -wise (otherwise иначе);  
 • -ward (forward отпред) и др.

Правила за образуване на наречия.

При образуването на наречия от прилагателни с добавянето на –ly се спазват определени правила:

1) Ако прилагателно за вършва на –y, заменете го с –i и тогава добавете –ly:

 • angry — angrily
 • easy —  easily,  
 • happy — happily
 • noisy — noisily;
 • lucky — luckily

2) Ако прилагателното завършва на -able, -ible,  или -le, премахнете -e и тогава добавете –ly:

 • probable — probably
 • simple — simply.
 • gentle — gently
 • humble — humbly

3) Ако прилагателното завършва на -ic, добавете -ally.

 • basic — basically
 • economic — economically
В последното правило има изключение: public — publicly, а не publically
Това са основните моменти при образуването на наречия, намиращи най-често приложение в английски език. За други случаи на формиране и употреба може да споделяте в коментарите по-долу..
----------
http://easyengli6.blogspot.com/p/blog-page.html

4 коментара:

 1. Наречието е част на речта, която посочва признак на действието или на обстоятелствата н апротичане на действието. Наречието определя глагол, прилагателно или друго наречие и показва как, къде, кога и по какъв начин протича действието.
  Например:
  - The dog barks loudly. - Кучето лае силно.
  Как лае кучето? - Силно.

  ОтговорИзтриване
 2. tanita_Tanch11:10 пр.об.

  Английските наречия, в повечето случаи, се образуват чрез добавяне към прилагателното на окончанието "-ly", например:
  nice – nicely,
  quick – quickly,
  beautiful – beautifully и т.н.

  ОтговорИзтриване
 3. Обърнете внимание на орфографичните промени при образуването на наречия. Например, непроизносимата буква "e" в думи като:
  - true,
  - due,
  - whole
  се пропуска.Например:
  - true – truly (верен – вярно).

  ОтговорИзтриване
 4. Буквата "y" в края на прилагателно, в наречието се заменя с "i", например:
  happy – happily (щастлив – щастливо).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

 Най-четените публикации тази седмица: