Translate

---------------------------------------------------------------------------------

14 януари 2015

Въпросителни наречия | dLambow

Въпросителни наречия (English Interrogative adverbs)

 

Английски въпросителни наречия.

Въпросителните наречия в английски език (English Interrogative adverbs) обикновено се поставят в началото на изречение с пряк въпрос (direct questions) и граматически са съставени от въпросителни думи. Те са следните:
 • when? — кога?
 • where? — къде?
 • why? — защо?
 • how? — как? 
Въпросителни наречия
Английски въпросителни наречия
 

Примери:

 • How are you? — Как си?
 • How will he do it? — Той как го направи това?
 • How much is that coat? — Колко струва това палто?
 • When did you see her last? — Кога за последно си я виждал?
 • When does the train arrive? — Кога пристига влака?
 • Why are you late? — Защо закъсня?
 • Why are you so late? — Защо закъсня толкова?
 • Where is my passport? — Къде ми е паспорта?
 • Where are you going? — Къде отиваш?
 • How is your sister?
 • When did you see her?
 • Where is he going?
 • Why has she changed her mind?
 • How are you?
 • Why did you say that?
 • When is he coming?
 • Where were you?


С обратен словоред (inverted word order).

Както се вижда от примерите, трябва да се използва обратен словоред (inverted word order) с подлог следващ глагола to be в сегашно просто или минало просто време. В случай че имаме сегашно просто или минало просто време на глагол различен от to be, тогава се използва спомагателен глагол to do.

В началото на подчинено изречение.

Освен в началото на директен въпрос, въпросителните наречия могат да се използват и в началото на подчинено изречение:
 • Be ready to start when you hear the signal. — Подготви са де тръгнеш, като чуеш сигнала.
 • He camped close to where the brook flows into the lake.

В началото на индиректен въпрос (indirect question).

А освен това, въпросителните наречия могат да се използват и в началото на индиректен въпрос (indirect question) предшествайки глагола.
 • Please tell me where the school is. — Моля, кажи ми, къде е училището.
 • I wonder when they will arrive. — Чудя се, те кога ще пристигнат.
 • I will ask why she left early. — Ще питам, защо тя закъсня по-рано.
 • I want to know how he did that. — Аз искам да знам, как той го е направил това.
Само, че в този случай не се използва обратен словоред (inverted word order). Така подлога в индиректен въпрос (indirect question) предшества глагола.
 • Please find out why she could not come with us. — Моля те, разбери защо тя не може да дойде с нас.
 • I wonder where they are. — Чудя се къде са те.
 • Ask him when he will be here. — Питай го кога ще се появи тук.
 • We should find out how the information was transmitted.

Въпросителното наречие how.

Обърнете внимание, че въпросителното наречие how може да се употреби по четири различни начина:

1. Със значение «in what way?» — «по какъв начин?»:

 • How do you start the car? — Как палиш колата?
 • How did you make this sauce? — Как направи този сос?

2. С прилагателно:

 • How old is your house? — Колко стара е къщата ти?
 • How tall are you? — Колко си висок?

3. С much и many:

 • How many people are coming to the party? — Колко хора идват на празненството?
 • How much are these tomatoes? — Колко струват тези домати?

4. С други наречия:

 • How often do you go to Sofia? — Колко често ходиш до София?
 • How quickly can you read this? — Колко бързо можеш да прочетеш това?
Това са най-важните моменти по образуването и използването на въпросителни наречия в английски език (English Interrogative adverbs). За повече примери и частни случаи ползвайте коментарите по-долу.

----------------

5 коментара:

 1. Граматически, към наречията се отнасят и някои въпросителни думи, стоящи в началото на въпросителни изречения:
  - when? - кога?
  - where? - къде??
  - why? - защо?
  - how? - как? и др.
  Ето някои примери:
  - When did you see him last? - Кога за последно си го виждал?
  - Where are you going? - Къде отиваш?
  - Why are you late? - Защо закъсня?
  - How will he do it? - Той как ще го направи?

  ОтговорИзтриване
 2. Наречия често изпълняват функция на въпросителни думи. Такива са:
  why? - защо?
  how? - как?
  where? - къде?
  when? - кога? и т.н.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Наречия, които са въпросителни думи в изречението - ето няколко примера с тях:
   Why does he come here? - Той защо идва тук?
   When did he meet her? - Той кога я срещна?

   Изтриване
 3. Английските въпросителни наречия (interrogative adverbs) са тези, които се използват за задаване на въпроси. Такива са: when – кога, where – къде, how – как, why – защо, и т.н. Например:
  When will you go to New York? - Кога ще ходиш в Ню Йорк? (Наречието "when" е въпросително, за време).

  ОтговорИзтриване
 4. Пример:
  - How long will you stay there? - Колко дълго ще останеш там?
  Наречието "how long" е въпросително наречие за време.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: