Translate

---------------------------------------------------------------------------------

20 януари 2015

Непреходни глаголи | dLambow


Непреходни глаголи в английски език (Intransitive verbs).


Когато изучавате английски език, със сигурност ще срещнете термините "преходни и непреходни глаголи". А знаете ли разликата между преходни глаголи и непреходни глаголи? И двете групи изразяват действие (action verbs), но имат различни функции в изречението. Всичко зависи от това какво ги следва и какво се опитва да каже пишещия.  Нека да разберем какъв вид глаголи са това и къде прехождат или непрехождат. Тук ще разгледаме основно непреходните глаголи.

Непреходни глаголи в английски език
Непреходни глаголи

Кои са непреходни глаголи?

Непреходни глаголи (Intransitive verbs, съкратено: "v/i") в английски език са такива, които не изискват след себе си пряко допълнение (direct object). Това означава, че в изречението няма дума, която да казва кой или какво е получило действието на глагола.  Те изразяват действие или състояние, което не "преминава" или не се "пренася" непосредствено към нещо друго (лице или предмет), а просто се случва.

Или това са глаголите, обозначаващи движение и положение в пространството, физическо или нравствено състояние. След тези глаголи не се употребява пряко допълнение. Въпреки това е възможно да има дума или фраза след непреходен глагол, но такива думи и фрази обикновено отговарят на въпроса "how?"    "как?"  Непреходните глаголи се употребяват само в деятелен залог.
    

Примери за непреходни глаголи:

 • agree - [ əˈgri ] - съгласявам се
 • appear - [ əˈpɪr ] - появявам се
 • arrive - [ əˈraɪv ] - пристигам
 • continue - [ kənˈtɪnju ] - продължавам
 • cry - [ kraɪ ] - плача
 • die - [ daɪ ] - умирам
 • exist - [ ɪgˈzɪst ] - съществувам
 • float - [ floʊt ] - плувам
 • grow - [ groʊ ] - раста
 • happen - [ ˈhæpən ] - случвам се
 • leave - [ liv ] - напускам
 • lie - [ laɪ ] - лъжа
 • listen - [ ˈlɪsən ] - слушам
 • panic - [ ˈpænɪk ] - паникьосвам се
 • smile - [ smaɪl ] - усмихвам се


Примери в изречения с непреходни глаголи:

 • - I am sleeping. — Аз спя.
 • - I went to the cinema last week. — Аз ходих на кино миналата седмица.
 • - I came here in the morning. — Дойдох тук сутринта.
 • - My father arrived yesterday. — Баща ми пристигна вчера.
 • - They are playing. — Те играят.
 • - Albert worked all day long. – Алберт работи цял ден.
 • - The train from Sofia arrived four hours late. – Влакът от София пристигна с 4 часа закъснение.
 • - I got lost. — Изгубих се.
 • - The sun shines brightly. — Слънцето грее ярко.
 • - She came back. — Тя се върна.
 • - My friend lives in Sofia. — Мой приятел живее в София.Неявни случаи на непреходни глаголи с примери

В някои случаи на употреба на непреходни глаголи има "нещо", което следва глагола, но това нещо не е пряко допълнение и то не влияе на непреходността на глагола. например, добавянето на наречия (adverbs), като „quickly“ или „all night“, променя значението на глагола, но не променя неговата непреходност. Същото важи и за добавянето на предложни фрази (prepositional phrases) като „out of nowhere“ и „to our problems“. Тези части на речта не са съществителни, което означава, че не са преки допълнения (direct objects).

Ето изречения, в които непрехдния глагол не се променя:

 • - My teacher listens to our problems. — Учителят ми изслушва нашите проблеми.
 • - Her phone rang loudly. — Телефонът й звънна силно.
 • - The car appeared out of nowhere. — Колата се появи от нищото.
 • - My store opened last week. — Моят магазин отвори миналата седмица.
 • - His grandfather coughed during the movie. — Дядо му кашляше по време на филма.
 • - She grew quickly. — Тя расте бързо.
 • - It rained a lot. — Валеше много.
 • - We talked all night. — Говорихме цяла нощ.
 • - The girls sang beautifully. — Момичетата пяха прекрасно.


Преходно-непреходни глаголи

Има една особеност на английски език    че почти всички английски глаголи в едни от своите значения са преходни, а в други - непреходни. Например:

 • - to sit    v/i  седя, v/t  сядам на;
 • - to hold    v/t  държа (нещо), v/i държа се;
 • - to speak – v/i – говоря, v/t  казвам на.

В тази връзка, те могат да приемат или да не приемат пряко допълнение.

Примери за непреходни глаголи (Intransitive verbs), v/i.

 • - The door opened. — Вратата се отвори.
 • - I walked in the park for half an hour. — Аз се разхождах в парка от половин час.
 • - The bag dropped on the floor. — Чантата падна на пода.
 • - The lamp burned brightly. — Лампата светеше ярко.


В някои речници преходните глаголи в английски език (English Intransitive verbs) се обозначават със съкращението v.t. или v/t (verb transitive), а непреходните са v.i. или v/i (verb intransitive).

----------------

6 коментара:

 1. Непреходните глаголи изразяват действие, което не преминава непосредствено върху някакъв предмет и те не могат да имат до себе си пряко допълнение. Например, глаголът "събирам" (гъби, марки, впечатления, мнения...) - самото му значение предполага наличието на допълнение (какво?). Докато глаголи като "почивам", "пътешествам", "вървя" и др. не изискват допълнение, т.е. те са "непреходни" - не прехвърлят действието върху нещо или някой друг.
  My friend lives in Sofia. - Приятелят ми живее в София.
  My father arrived yesterday. - Баща ми пристигна вчера.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Добре е да уточним, че в английски език, непреходни са тези глаголи, които изразяват действие, което не преминава непосредствено върху дадено лице или предмет. След тези глаголи не може да има пряко допълнение. Използват се само в действителен залог.
   I went to the cinema last week. - Аз ходих на кино миналата седмица.
   My friend lives in Sofia. - Моят приятел живее в София.
   My father arrived yesterday. - Баща ми пристигна вчера.

   Изтриване
 2. Някои английски глаголи могат да се използват както в преходни, така и непреходни значения:
  - to begin,
  - to open,
  - to roll,
  - to move,
  - to stop,
  - to change.
  Непреходен:
  - Our mood started to change for the better. - Нашето настроение започна да се променя към по-добро
  Преходен:
  - The bank has changed its working hours. - Банката е сменила своето работно време.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Непреходните глаголи изразяват действие, което не преминава непосредствено върху предмет или лице, т.е. това са глаголи, коти не могат да имат при себе си пряко допълнение. Ето такива:
   - to shine - светя,
   - to sleep - спа,
   - to go - ходя,
   - to remain - оставам и т. н.
   Пример: Electromagnetic waves travel with the velocity of light. - Електромагнитните вълни се разпространяват със скоростта на светлината.

   Изтриване
  2. Много английски глаголи могат да се използват и като преходни, и като непреходни, без да се променя формата им. Те съответстват на подобни глаголи в български език и с двете значения:
   - to open - отварям - отварям се,
   - to begin - започвам - започвам се,
   - to move - движа - движа се,
   - to roll - пързалям - пързалям се,
   - to stop - спирам - спирам се,
   - to change - променям - променям се.
   Пример: She stopped for a moment and said to the policeman, "You can't stop me..." and began handling out the leaflets once again. - Тя се спря за минута и каза на полицая: "Вие няма ли да ме спрете..." - и започна да раздава листовки отново.

   Изтриване
 3. В някои речници преходните глаголи са отбелязани със съкращението "v.t." или "v/t" (verb transitive), а непреходните - с "v.i." или "v/i" (verb intransitive).

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: