Translate

---------------------------------------------------------------------------------

15 януари 2015

Глаголни окончания | dLambow

Глаголни окончания (Verb Endings)

Има няколко глаголни окончания (Verb Endings), които често се използват в ежедневната употреба на английските правилни глаголи.


Окончание (Ending) -S/ES.

Окончанието -S/ES се добавя към базовата форма на глагола, когато се образува трето лице (third person), единствено число (singular) на просто сегашно време (simple present tense).
Може да сравните:
 • I/we/you/they  --  buy, give, go, look, permit, push, see, study, take, try, write –
 • he/she/it  --  buys, gives, goes, looks, permits, pushes, sees, studies, takes, tries, writes.


Окончание (Ending) -ED.

Окончанието -ED се добавя към базовата форма на правилните глаголи (regular verbs) за образуване на
 • - просто минало време (the simple past tense),
 • - минало причастие (the past participle),

които са едни и същи за правилните глаголи.

Примери:

 • - look (основна форма / base form)
 • – looked (минало време / past tense)
 • – looked (минало причастие / past participle);

или
 • permit – permitted – permitted;
 • study – studied – studied;
 • try – tried – tried.
Verb Endings

Глаголни окончания

 

Окончание (Ending) -ING.

Окончанието -ING се добавя към базовата форма на глагола, за да се образува
 • сегашно причастие (present participle),
 • герундий (gerund).

Примери:

 • buying,
 • giving,
 • going,
 • permitting,
 • pushing,
 • seeing,
 • studying,
 • trying,
 • writing.

Всичко казано до тук касае глаголните окончания, които се добавят към базовата форма на правилните глаголи за образуване на най-често използваните глаголни времена в английски език.

----------------

7 коментара:

 1. Бобчота31.01.15 г., 3:59

  Преди всичко, за всеки глагол съществува базова форма (base form), от която се образуват всички останали форми. Базовата форма е това, което виждаме в речника за съответния глагол, поради което понякога я наричат още и речникова форма (dictionary form). Ето примери:
  - work (работя)
  - read (чета)
  - help (помогам)

  ОтговорИзтриване
 2. Както може да забележите, често в английски език има думи, за които не може да познаете по външни признаци, че са глаголи. Нещо повече, дума с точно същото изписване, може да се отнася към съвършено друга част на речта. Например, има такива думи, които едновременно са и съществителни и глаголи. Например,
  work (работа и работя),
  read (четиво и чета),
  help (помощ и помагам).
  Това обстоятелство доста затруднява идентификацията на частите на речта, затова при анализ на английските конструкции на речта, ще трябва да се водим не само от външния вид на думите, но също и от внимателен анализ на лексика, симантика, синтаксис.

  ОтговорИзтриване
 3. При спрежение на английските глаголи, вариацията на базовата форма са три със следните окончания:
  -s,
  -ed и
  –ing.

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Окончание "–s" се използва за образуване форми за трето лице, единствено число на правилните глаголи в сегашно време.
   - he works,
   - she reads,
   - it helps.

   Изтриване
 4. Окончанието "–ed" се използва за образуване на формата за просто минало време, а също за минало причастие, за всички родове, лица и числа на съществителните.

  ОтговорИзтриване
 5. Използването на едно и също глаголно окончание, може да доведе до съставянето на думи с различно граматично значение. Например с окончанието "-ing".
  Swim – плувам
  Swimming – плавайки
  Swimming – плуване

  bore – омръзва ми
  boring job – скучна работа

  Think – мисля
  Thinking – мислейки
  Thinking – мислене

  amaze – изумявам, поразявам
  amazing thing – удивително нещо

  Clean – чистя
  Cleaning – чистейки
  Cleaning – чистене

  confuse – объркване
  confusing situation – объркана ситуация.

  ОтговорИзтриване
 6. Окончанието "–ing" се използва за образуване на сегашно причастие
  What do you think about it? – Какво мислиш за това?
  Thinking about his job, he passed / missed his bus / tram / subway stop. – Мислейки за неговата работа, той пропусна своята спирка.
  Thinking process is very hard for somebody. – Мисловния процес е много труден за някои.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: