Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 януари 2015

Силни и слаби глаголи | dLambow

Силни и слаби глаголи (Strong and weak verbs)

Понятията "strong verbs" (силни глаголи) и "weak verbs" (слаби глаголи) понякога се използват в ESL материалите. 


Strong and weak verbs
Силни и слаби глаголи

Силни глаголи (Strong verbs).

Силните глаголи обикновено са неправилните глаголи (irregular verbs). Те образуват просто минало време (the simple past tense) чрез промяна в гласната в корена си:
 • fall – fell,
 • see – saw,
 • swim – swam,
 • write – wrote).


Слаби глаголи (Weak verbs).

Слабите глаголи включват в себе си правилните глаголи (+regular verbs), тъй като те образуват минало просто време (the simple past tense) с добавяне на окончанието -ED без да се променя гласната в техния корен. Слабите глаголи включват в себе си освен това и някои неправилни глаголи, които завършват на "t" или "d" в минало време (the past tense):
 • bring – brought,
 • cut – cut,
 • feed – fed,
 • spend – spent.

----------------

2 коментара:

 1. В английски език има силни глаголи (Strong words) и слаби глаголи (Weak words). Думите "weak" и "strong" са антоними и често се използват. Тези две разновидности са с неравни граматични възможности. Силните глаголи са всичко десет на брой, като най-често от тях се използват шест: (to be, can, must, may, shall, will). Всички останали, а те са хиляди, са слаби.

  ОтговорИзтриване
 2. В английски език има разлика между силните и слабите глаголи. Но в простите утвърдителни фрази всички глаголи се държат по един и същ начин.
  Силни глаголи:
  - Не is a boy.
  - I can read.
  - We must go.
  Слаби глаголи:
  - I see you.
  - We read books.
  - They like him.

  ОтговорИзтриване

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: