Translate

---------------------------------------------------------------------------------

17 януари 2015

Силни и слаби глаголи | dLambow

Силни и слаби глаголи (Strong and weak verbs)

Понятията "strong verbs" (силни глаголи) и "weak verbs" (слаби глаголи) понякога се използват в ESL материалите. 


Strong and weak verbs
Силни и слаби глаголи

Силни глаголи (Strong verbs).

Силните глаголи обикновено са неправилните глаголи (irregular verbs). Те образуват просто минало време (the simple past tense) чрез промяна в гласната в корена си:
  • fall – fell,
  • see – saw,
  • swim – swam,
  • write – wrote).


Слаби глаголи (Weak verbs).

Слабите глаголи включват в себе си правилните глаголи (+regular verbs), тъй като те образуват минало просто време (the simple past tense) с добавяне на окончанието -ED без да се променя гласната в техния корен. Слабите глаголи включват в себе си освен това и някои неправилни глаголи, които завършват на "t" или "d" в минало време (the past tense):
  • bring – brought,
  • cut – cut,
  • feed – fed,
  • spend – spent.

----------------

2 коментара:

Raych0_6 каза...

В английски език има силни глаголи (Strong words) и слаби глаголи (Weak words). Думите "weak" и "strong" са антоними и често се използват. Тези две разновидности са с неравни граматични възможности. Силните глаголи са всичко десет на брой, като най-често от тях се използват шест: (to be, can, must, may, shall, will). Всички останали, а те са хиляди, са слаби.

Ginka_24 каза...

В английски език има разлика между силните и слабите глаголи. Но в простите утвърдителни фрази всички глаголи се държат по един и същ начин.
Силни глаголи:
- Не is a boy.
- I can read.
- We must go.
Слаби глаголи:
- I see you.
- We read books.
- They like him.

Популярни публикации

Абонати:

Последни публикации в Самоучител: