Translate

---------------------------------------------------------------------------------

27 януари 2015

Състав на английското изречение | dLambow

Състав на изречение в английски език (The English Sentence)

 

Състав на английските изречения

Използването на изречения (sentences) е характерна особеност на всеки език, използват се и в английски език (English language). 
 
The English Sentence
Състав на английските изречения
 

Какво представлява английското изречение?

Група от думи, притежаваща четири основни характеристики:

1) Всяко изречение започва с главна буква (capital letters): 

A, B, C, D, …. Другият вид букви, които се използват в изречението се наричат малки букви (lower case): a, b, c, d, ….


2) Всички изречения завършват с един от препинателните знаци (punctuation marks):

  • точка — a period (.)
  • удивителна — an exclamation mark (!)
  • въпросителна — question mark: (?)
 

3) Изречението съдържа поне една завършена мисъл (clause), 

при което имаме най-малко един подлог (subject) и едно сказуемо (predicate).

4) Всички изречения се подчиняват на стандартен английски словоред (a standard english word order). 

Ето правилно построени изречения:
  • The dog bit the man. — Кучето ухапа човека.
  • The man bit the dog. — Човека ухапа кучето. (макар, че е малко вероятно)
А следващото не е изречение, защото макар да е съставено от същите думи, като горните две изречения, те не са подредени по стандартния в английски език ред:
  • The bit man dog the.
Използването на изречения в английски език (English Sentences) се приложимо както в говоримата (spoken speech), така и в писмената реч (written speech).

----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: