Translate

---------------------------------------------------------------------------------

30 януари 2015

Форми на глагола в сегашно време | dLambow

Форми на глагола в сегашно време (Present Tense)


Глаголът в английски език има четири основни форми за сегашно време (Present Tense):

Present Tense

Форми на глагола в сегашно времеСегашно неопределено / просто време (Present Indefinite / Simple Present Tense) 

се използва за да изрази:
 • 1. Обичайно, постоянно, типично действие или характерен признак или свойство на подлога, а също така - за да се предадат общоизвестни факти и прости истини, имащи място в настоящето, но които не са привързани към момента на говоренето.
 • 2. Редовно повтарящо се действие в настоящето.
 • 3. Ред последователни действия в настоящето.

Англичаните са си измислили доста различни наименования за едно и също нещо - просто сегашно време (the present tense):
 • indefinite present tense
 • immediate present tense
 • simple present tense
 • present progressive tense

Както казва един испански учител, нали някой трябва да защитава дисертация и да стане «доктор».


Сегашно продължително време (Present Continuous Tense) 

се използва за да се изрази:
 • 1. Действие, извършващо се в момента на говоренето.
 • 2. Продължително действие, извършващо се и в настоящия момент от време. 

Сегашно перфектно време (Present Perfect Tense) 

се използва, за да се изрази:
Действия или състояния, които вече са завършили към момента на говорене, ако резултата от извършеното има значение в настоящия момент.
   

Сегашно перфектно продължително време (Present Perfect Continuous Tense) 

се използва, за да изрази продължително действие, започнало в миналото и продължаващо до момента на говоренето, като при това:
 • 1. Действието още може да продължава в момента на говоренето, като при това трябва да покажем продължителността на периода на действие;
 • 2. Действието е завършило непосредствено преди момента на говорене, но неговия резултат присъства и в сегашния момент.

Система от глаголни времена в английски език.

Системата от глаголни времена в английски език е доста по-сложна от тази в български език. Ако ние отчитаме три времена - сегашно, минало и бъдеще време, то в английски език се появяват още времена, които отчитат такива аспекти като завършеност и продължителност на времето. Освен това, за правилно разбиране и употреба на глаголните форми, е важно да отчитаме по какъв начин интересуващото ни действие се отнася към момента на говоренето -
 • съвпада ли с него или
 • не го отчита,
 • завършено ли е към момента на говоренето или
 • все още се намира в процес на осъществяване.
----------------

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари - публикуват се след одобрение на редактор.

Популярни публикации

Абонати: